Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
sobota, 22 grudnia 2018

Spotkanie w sprawie obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa

W dniu 19 grudnia 2018 r. w budynku zabierzowskiego Urzędu Gminy, Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" uczestniczyło w zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie i firmę Mosty Katowice Sp. z o.o. informacyjno konsultacyjnym spotkaniu dla mieszkańców Rząski, Brzezia, Zabierzowa, Bolechowic, Więckowic, Kobylan, Brzezinki, Kochanowa, Niegoszowic, Nielepic, Rudawy dotyczącym budowy obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa w ciągu drogi krajowej nr 79. 

Po części prezentacyjnej projektu i omówieniu przez prowadzących spotkanie wybranych rozwiązań projektowych,  nastapiła dyskusja. Zakładamy, że została ona szeroko omówiona w innych miejscach przez osoby uczestniczące w tymże spotkaniu. 

Tutaj wspomnimy, że jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Pan Jarosław Wojtasik - w imieniu  Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl". Podkreślił, iż w projekcie nie ujęto rozwiązań zabezpieczających mieszkańców miejscowości Rudawa, Nielepice i Młynka przed ruchem drogowym o wysokim natężeniu, który będzie generowała obwodnica Zabierzowa i Kochanowa, a której wjazd i wyjazd planowane są w Rudawie. Zauważył, że wymienione wyżej miejscowości znajdą się w kleszczach drogowych pomiędzy z jednej strony obwodnicą Zabierzowa i Kochanowa będącą realnie, naturalnym przedłużeniem Północnej Obwodnicy Krakowa a autostradą A4 wraz z jej zjazdem w Rudnie. Stwierdził, że mechanizmem zabezpieczającym mieszkańców przed nadchodzącym, zintensyfikowanym ruchem pojazdów winny być takie rozwiązania drogowe jak ronda, skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, (oczywiście również, znaki drogowe).

Jako przykład ewidentnych podstawowych miejsc, gdzie winno być zastosowanie postulowanych rozwiązań zabezpieczających, dyskutant wymienił w pierwszej kolejności punkt stanowiący wjazd do centrum Rudawy czyli zbieg drogi krajowej nr 79 z ulicą Wyspiańskiego w Rudawie, jak również wjazd z drogi krajowej nr 79 do Nielepic i do Młynki.  Pan Jarosław Wojtasik zaznaczył, że nakreśla problem  a Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" złoży formalny wniosek z uwagami czy postulatami w omawianej sprawie.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.