Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
środa, 20 października 2021

Echa pytań dotyczących gazety "Znad Rudawy"

Nie tak przecież dawno próbowaliśmy się dowiedzieć w jakich okolicznościach, w jakim trybie, z jakiego powodu etc. zwolniony został dotychczasowy redaktor naczelny gminnej gazety „ZnadRudawy” ale wnioskując o udostępnienie informacji publicznej w tej sprawie otrzymaliśmy decyzję odmowną.

Odwołaliśmy się więc do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lecz organ ten orzekł niedopuszczalność odwołania wyjaśniając między innymi, że: 

"Kolegium nie jest właściwe do rozpoznania odwołania od przedmiotowej decyzji wydanej przez podmiot nie będący organem administracji publicznej. Ustawa przewiduje w miejsce odwołania wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Składa się go do tego samego podmiotu, który wydał decyzję."

 Rozumiemy to orzeczenie, zdajemy sobie sprawę z istnienia obowiązujących w Polsce ram prawnych ale już na wstępie podejmowanych przez nas działań wykluczyliśmy możliwość kierowania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy do podmiotu, który wydał niekorzystną dla nas decyzję - uznaliśmy  podjęcie takiego właśnie działania za bezsensowne.

---

Powołano nowego redaktora naczelnego gminnej gazety „ZnadRudawy”. W przestrzeni publicznej pojawiły się pytania związane z procedurą wyłaniania kandydata.

 


 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.