Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
KONKURS FOTO

KONKURS Fotograficzny
pt. "Foto Dolinki Krakowskie" ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Biorac pod uwagę kwestie, które zostały w dniu 15 lutego br. podniesione publicznie podczas dyskusji prowadzonej w obrębie profilu facebookowego Organizatora Konkursu, dotyczące podjęcia przez Organizatora Kokursu  decyzji o prolongowaniu Konkursu, a po przedyskutowaniu raz jeszcze przez Organizatora Konkursu przedmiotowej tematyki i przy tym przyznając, że niektóre zapisy znajdujące się w Regulaminie Konkursu mogą budzić  kontrowersje, Organizator Konkursu decyduje się na zakończenie trwania Konkursu. Konkurs wg stanu na dzień 14 lutego br. pozostaje nierozstrzygnięty, a wszyscy Uczestnicy Konkursu tj. trzy osoby, otrzymają symboliczne upominki. Ponadto Organizator Konkursu  informuje, że osoba, która zamieściła jedną z prac konkursowych w miejscu określnym Regulaminem Konkursu,  nie spełniła pozostałych wymogów a określonych w ust. 2 pkt 5-7  Regulaminu Konkursu oraz naruszyła zapis zawarty w ust. 14 tegoż Regulaminu.


-

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.