Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
wtorek, 19 października 2021

Komunikat Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie Trasy Balickiej

 

Dolina Rudawy położona pomiędzy miejscowością Rudawa a Krakowem stanowi w opinii Stowarzyszenia „ZiemiaRudawska.pl” wartość przyrodniczo krajobrazową, która wraz z wytworami kultury usytuowanymi w przyległościach terytorialnych doliny winna podlegać odpowiedniej ochronie. W szczególności w kontekście często niekorzystnych zmian cywilizacyjnych dotyczących miasta Krakowa i jego okolic.
 
Wyrażamy co do zasady sprzeciw wobec proponowanych wersji Trasy Balickiej tak zdecydowanie ingerujących w tkankę przyrodniczo kulturową Doliny Rudawy oraz w strefę historycznego krakowskiego Zarzecza. Szczególnie w rejon ulicy Na Błonie, gdzie nowa arteria naruszyłaby swoiste status quo tego spokojnego obszaru.
 
Uważamy, że proponowany a projektowany prawie pół wieku temu kształt Trasy Balickiej jest dziś anachroniczny i nie przystający do nowoczesnych idei rozwoju miasta i jego aglomeracji.
 
Naszym zdaniem decyzja rozstrzygająca o treści wariantu przebiegu trasy powinna zostać wypracowana i podjęta w oparciu o opinię, życzenia i żądania osób mieszkających na przywołanym terenie. Wspomniana decyzja nie może być więc w swojej treści sprzeczna z oczekiwaniami ludzi, na których życie codzienne proponowana trasa oddziaływać będzie najistotniej.
      ----
      (fotografia poglądowa)
 

 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.