Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
czwartek, 13 kwietnia 2023

Rudawskie dobra kultury z okresu Potopu Szwedzkiego

 Dziś przesłaliśmy do Szwedzkiej Rady Dziedzictwa Narodowego wiadomość z prośbą o pomoc w określeniu lokalizacji dóbr kultury pochodzących z Rudawy a potencjalnie znajdujących się obecnie w szwedzkich instytucjach kultury w tym w muzeach.

środa, 12 kwietnia 2023

Łąki nad Rudawą - sprawa budowy terenu rekreacyjnego w tym drogi rowerowej

 Popieramy mieszkańców Krakowa broniących obszaru przeznaczonego do objęcia ochroną jako użytku ekologicznego pn. „Łąki nad Rudawą”. A do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przesłaliśmy wniosek (we wniosku jest oczywista omyłka pisarska dotycząca nazwy stowarzyszenia i nie wpływająca na meritum).

Więcej w zakładce pn. "Sprawy".