Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
piątek, 13 września 2019

Odpowiedź Ambasady Królestwa Szwecji w sprawie aktu lokacyjnego Rudawy ...W dniu 10 września 2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź w związku z  naszym pismem  skierowanym do Ambasady Królestwa Szwecji  w Polsce z prośbą, o udzielenie pomocy w ustaleniu miejsca przechowywania aktu lokacyjnego Rudawy na prawie magdeburskim i w  sporządzeniu jego uwierzytelnionej kopii, a docelowo podjęcia działań prowadzących do powrotu na teren miejscowości Rudawa przywołanego dokumentu jak również, potencjalnie pozostałych dóbr kultury  związanych z Rudawą w tym skojarzonych z parafią rzymskokatolicką w Rudawie (treść pisma skierowanego przez nas do szwedzkiej misji dyplomatycznej oraz kopię odpowiedzi na owe pismo dostępnę są w zakładce pn. "Sprawy").

W korespondencji z Ambasady uzyskaliśmy  istotną podpowiedź, gdzie konkretnie należy się zwrócić po informację czy poszukiwany dokument znajduje się w Szwecji. 

Ponadto, udzielono nam wyjaśnienia, że w kwestii łupów wojennych Szwecja opierając się na Konwencji UNIDROIT o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury stoi na zdecydowanym stanowisku a zgodnie z nim "(...) nie planuje zwrotu dóbr kultury wywiezionych z Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w XVII wieku" i dlatego najwłaściwszą drogą będą rozmowy z konkretnymi muzeami, które zresztą chętnie podejmują współpracę w zakresie  ułatwiania udostępniania eksponatów.

Obecnie przygotowujemy się do skierowania zapytania, zgodnie z sugestią udzieloną przez Ambasadę Królestwa Szwecji w Polsce.
czwartek, 29 sierpnia 2019

Trwa internetowy atak na nasze stowarzyszenie ...

Szanowni Państwo, reagujemy w związku z pojawiającymi się w sieci Internet treściami godzącymi w wizerunek Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" i dobre imię jego reprezentantów bowiem jesteśmy dzisiaj w rzeczywistości świadkami ataku środowiska władzy publicznej na organizację pozarządową.

Poniżej przedstawiamy zrzut ekranu ze strony, której nazwie nie będziemy robić reklamy ale, której administrator nie od dziś powziął sobie jak mniemamy za cel, tropienie wypowiedzi statutowego reprezentanta naszego stowarzyszenia. 

W komunikatach Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" dotyczących planowanego przy drodze krajowej nr 79 ronda w Rudawie a publikowanych w kontekście petycji w sprawie obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa wystosowanej przez środowiska Rudawy, instytucje, organizacje działające w Rudawie i okolicach podkreślaliśmy i podkreślamy cały czas, że zgoda na wybudowanie opisanego ronda jest wielkim sukcesem Sołtysa Rudawy i Rady Sołeckiej Rudawy.

Jednak ktoś, kogo nie było podczas formowania się treści petycji dokonuje prób skłócenia sygnatariuszy petycji.

Pomijając kwestię umiejętności czytania komunikatów naszego stowarzyszenia ze zrozumieniem - przez autora posta, którego kopię poniżej prezentujemy - bowiem w żadnym miejscu nie przypisujemy sobie sukcesu oświadczamy, choć w innych warunkach nigdy nie podjęlibyśmy się sprowadzać naszego oświadczenia do takiej właśnie jak dalej płaszczyzny, iż:

przedstawiciel Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" uczestniczył od samego początku w procesie formowania się treści przywołanej petycji i przypadł mu zaszczyt oprócz złożenia podpisu w imieniu stowarzyszenia czyli osoby prawnej taki,

że petycja owa została wypuszczona w świat w ostatecznym kształcie treści zaproponowanym przez naszego przedstawiciela - prezesa Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl".
Zaakceptowana ostatecznie w takiej treści przez wszystkich sygnatariuszy, nad którą to petycją wszyscy w równym stopniu pracowaliśmy.

Atakowanie ludzi działających w słusznej sprawie i pro publico bono uważamy, że przez osobę ze środowiska utrzymywanego przez obywateli z podatków - jest dużą arogancją, wyrazem braku pokory i niegodziwością.


poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Jest sukces! Będzie rondo w Rudawie przy DK79 czyli echa petycji ...

Rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Rudawa - efektem starań o bezpieczny wjazd i wyjazd z centrum Rudawy. BĘDZIE W RUDAWIE BUDOWANE RONDO przy drodze krajowej nr 79 oraz chodnik o łącznej długości 2 km.
---------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że do Rządowego Programu Inwestycyjnego została wprowadzona inwestycja  pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa - Młoszowa" a m.in. dotycząca skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr 2128K czyli stanowiącego w Rudawie zbieg ulic Śląskiej, Krakowskiej i Wyspiańskiego (rozbudowa skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym).

Jest to niewątpliwy sukces władz Rudawy tj. sołtysa miejscowości Rudawa i Rady Sołeckiej Rudawy rozpoczęty wspólnie wypracowaną petycją z dnia 5 stycznia 2019 r., środowisk, instytucji i organizacji w tym Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" działających w Rudawie i okolicach a wystosowaną

"w sprawie realizacji inwestycji drogowych w miejscowości Rudawa w związku z budową obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa".

Starania o tę inwestycję zabezpieczającą Rudawę przed ruchem generowanym przez przyszłą obwodnicę Zabierzowa i Kochanowa przybliża tekst (link poniżej) oddający chronologię wydarzeń zamieszczony przez sołtysa Rudawy na oficjalnej stronie sołectwa Rudawa: http://rudawa.org.pl/program-inwestycyjny-dk-79/

Część dokumentacji dotyczącej decyzji podjęcia wskazanej inwestycji, dostępna jest w formie kopii także na naszej stronie internetowej w zakładce pn. "Sprawy".

piątek, 23 sierpnia 2019

Ciąg dalszy wniosków o kolejne bankomaty w Rudawie ...


W sprawie ulokowania w Rudawie kolejnych bankomatów wysłaliśmy kolejne pisma (więcej o tym w zakładce pn. "Sprawy"). Na dziś wiemy, że w Rudawie nie będzie bankomatu PKO BP S.A. i w najbliższym czasie nie pojawi się u nas sieć Planet Cash. Tym bardziej, szanujmy jedyny na razie bankomat funkcjonujący w Rudawie. Cały czas będąc dobrej myśli na usytuowanie następnych bankomatów na terenie Rudawy.

Edycja z dnia 10.09.2019 r.:  w najbliższym czasie nie pojawi się w Rudawie bankomat firmy Euronet Polska Sp. z o.o.

piątek, 9 sierpnia 2019

Pisma o kolejne bankomaty w Rudawie ...Jest nam niezmiernie miło, że w Rudawie usytuowano  bankomat. Ciężko było ale jest sukces - to zasługa bezsprzecznie i tylko, sołtysa Rudawy Pana Marcina Cieślaka, któremu należą się wielkie gratulacje.

Idąc już przetartym szlakiem a chcąc zabezpieczyć interes mieszkańców Rudawy i okolic między innymi przed ewentualnymi sytuacjami, w których nie będzie można korzystać z tego bankomatu a takie sytuacje niezależne np. od czynnika ludzkiego mogą się zdarzyć, wiemy o jednej, że się przytrafiła i nie jest to coś niezwykłego ale przede wszystkim biorąc pod uwagę kwestię dywersyfikacji usługi bo Ziemia Rudawska jest dużym i ludnym obszarem

wysłaliśmy dziś tj. 9 sierpnia 2019 r. do firmy IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA (właściciela m.in. sieci bankomatów Planet Cash)  i do firmy Euronet Polska Sp. z o.o. wnioski  w sprawie lokalizacji w Rudawie bankomatów należących do sieci, których ww. firmy są właścicielami.

Wnioski wysłaliśmy za pomocą formularzy kontaktowych zamieszczonego na stronach internetowych,  z uwagi na niejaką  trudność w  uzyskaniu dostępu do właściwych adresów poczty elektronicznej przywołanych firm. Treść wniosków zamieszczona została w zakładce pn. "Sprawy" na naszej stronie internetowej.

Z Euronet  Polska już otrzymaliśmy odpowiedź, której w zasadzie się spodziewaliśmy a mianowicie taką aby skorzystać z formularza, w którym, wiemy o tym, należy wskazać konkretne miejsce i konkretnego właściciela miejsca, w jakim miałby zostać usytuowany bankomat.

W tej właśnie sprawie odwołujemy się więc do Państwa, Mieszkańców Rudawy z prośbą o potencjalne zgłoszenie się via formularz kontaktowy (https://kontakt.euronet.pl/) wprost do firmy Euronet Polska jeśli chcieliby Państwo aby to w obrębie nieruchomości do Państwa należących taki bankomat miał szansę się pojawić.

Edycja:
dzisiaj tj. 9 sierpnia 2019 r. otrzymaliśmy również odpowiedź z firmy IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA z informacją, iż propozycja lokalizacji bankomatu, a zaproponowaliśmy miejscowość Rudawę bez wskazywania konkretnej nieruchomości, została przekazana zgodnie z kompetencją osobie decyzyjnej.