Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
środa, 22 maja 2019

Wystąpienie w sprawie petycji dotyczącej budowy obwodnicy Zabierzowa i KochanowaW sprawie petycji wystosowanej przez organizacje i środowiska mieszkańców, a dotyczącej realizacji inwestycji drogowych w miejscowości Rudawa w związku z budową obwodnicy Zabierzowa
i Kochanowa,

głos zabrał w dniu 12 maja br. podczas zebrania wiejskiego w Rudawie prezes naszego stowarzyszenia Pan Jarosław Wojtasik wyrażając opinię, że nie da się nie zauważyć, iż petycja została zlekceważona,  ponieważ na petycję nie odpowiedziała większość jej adresatów.

Prezes Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"  w nawiązaniu do wypowiedzi, w której postulowano zbieranie podpisów pod kolejną petycją w tej samej sprawie ale tym razem składanych przez mieszkańców a nie przez organizacje, przypomniał, że adresaci petycji doskonale znają jej treść  i wedle słów Pana Jarosława Wojtasika "wiedzą oni o co chodzi  sygnatariuszom petycji". Dlatego też według przewodniczącego stowarzyszenia,  ponowne zbieranie podpisów będzie działaniem nonsensownym a nazwał takie potencjalne działanie "kolokwialnie, robotą głupiego".

Pan Jarosław Wojtasik wyraził zdecydowany sprzeciw dla  ponowienia akcji zbierania podpisów pod omawianą petycją, określając  ewentualne ponowne ich zbieranie krokiem wstecz. Stwierdził, iż podjęcie takiej akcji, zostanie odebrane  przez decydentów jako oznaka słabości sygnatariuszy petycji.

Oznajmił, że cofać się już nie można z tych pozycji, które zajęliśmy a każdy krok wstecz to punkt, w którym już byliśmy.

Wyjaśnił mieszkańcom, że powinni się  przygotować na rozwój wydarzeń również i taki, w którym  przyjdzie nam, mieszkańcom podjąć działania jeszcze bardziej zdecydowane niż dotąd, takie jak blokada drogi krajowej nr 79. Treść przywołanej petycji jest bowiem sformułowana z użyciem słów zdecydowanych. Tak więc następny nasz krok może być tylko dalej idącym.  Nawet, jeśli przed nami znajduje się już tylko mur.

Przemawiający poinformował,  że nie wie czy do podjęcia działania ostatecznego, na przykład do  blokady drogi krajowej nr 79 przez mieszkańców dojdzie ("może nie, a może tak") ale decydenci muszą o gotowości mieszkańców do przyjęcia takiej zdecydowanej postawy  wiedzieć już dziś.  

Należy  decydentom uświadomić  tę gotowość  (poinformować o niej choćby i na najbliższym planowanym spotkaniu mieszkańców Rudawy z ministrem infrastruktury w Rządzie RP Panem Andrzejem Adamczykiem).

Prezes Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w swoim wystąpieniu przypomniał także sprawę wciąż nie rozwiązanego problemu  braku wind osobowych w przejściu podziemnym w obrębie przystanku kolejowego  Rudawa PKP (dawnej stacji Rudawa PKP).  Oznajmił, iż  przystanek ten jest jedynym pośród obecnie modernizowanych przystanków i stacji pomiędzy Krakowem a Krzeszowicami a nie posiadającym takiego rozwiązania technicznego.

Przypomniał o tablicy informującej o tym, że  przedmiotowe przejście podziemne zostało wybudowane przy udziale środków Unii Europejskiej, która to według prezesa stowarzyszenia "ponoć reprezentuje" jak to określił, "pewne wartości" (w domyśle, chodzi o  zabezpieczenie dobra osób niepełnosprawnych, starszych, schorowanych).

Nad peronami rudawskiego dworca kolejowego usytuowano bowiem wspomnianą unijną tablicę informacyjną  a  z drugiej strony bo pod ziemią, w przejściu podziemnym pod peronami wyrosły schody, które mówca nazwał patrząc z perspektywy osób korzystających - Alpami.
  
Kończąc wystąpienie, poprosił zgromadzonych aby cały czas monitorowali kwestię braku wind osobowych w obrębie przystanku Rudawa PKP.sobota, 4 maja 2019

Międzynarodowy Dzień Strażaka


Straż Pożarna ma w życiu miejscowości wielkie znaczenie. 
W Dzień Strażaka Życzymy Paniom i Panom Strażakom powrotów z akcji 
w niezmienionym składzie i Dziękujemy za Waszą służbę!

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Korespondencja w związku z petycją w sprawie inwestycji drogowych w Rudawie (dotyczy budowy obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa)

Zamieszczamy skany (foto), korespondencji,

która w nawiązaniu do petycji organizacji i środowisk mieszkańców z dnia 5 stycznia 2019 r. "w sprawie realizacji inwestycji drogowych w miejscowości Rudawa w związku z budową obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa" została przez Adresatów petycji skierowana do sygnatariuszy petycji w tym do Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" na adres wskazany przez nas sygnatariuszy jako korespondencyjny.

Oprócz pisma, którego nadawcą jest Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów reprezentujący Radę Gminy Zabierzów oraz listu otrzymanego z Rady Powiatu w Krakowie (zamieścimy kiedy będziemy w posiadaniu skanu) na petycję pozostali jej Adresaci nie tylko nie odpowiedzieli w ustawowym terminie - naruszając tym samym obowiązek odpowiedzi na petycję określony w art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach - ale nie odpowiedzieli w ogóle.

Otrzymanych bowiem pism, których skany (foto) prezentujemy poniżej nie możemy, oprócz przywołanych tutaj wyjątków, traktować jak odpowiedzi na naszą petycję.

Pisma jakie otrzymaliśmy przecież tylko do wiadomości, są w istocie jedynie dowodem na obieg dokumentacji w sprawie, dokonywany pomiędzy samymi urzędami.

W petycji oprócz żądań jako sygnatariusze zawarliśmy konkretne pytania. Do dziś nie mamy na te pytania odpowiedzi.

***
Przypominamy tutaj, wszystkich Adresatów przedmiotowej petycji złożonej przez organizacje i środowiska mieszkańców w sprawie realizacji inwestycji drogowych w Rudawie w kontekście budowy obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa:

PAN ANDRZEJ ADAMCZYK MINISTER INFRASTRUKTURY

PAN TOMASZ PAŁASIŃSKI DYREKTOR GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE

RADA POWIATU W KRAKOWIE

PAN WOJCIECH PAŁKA STAROSTA KRAKOWSKI

RADA GMINY ZABIERZÓW

PANI ELŻBIETA BURTAN WÓJT GMINY ZABIERZÓW

 --------------------------------------------------------------------------

niedziela, 21 kwietnia 2019

Nadzieja


Jezus Zmartwychwstał. Wesołych Świąt!

środa, 17 kwietnia 2019

Reprezentacja w Wielkim Sprzątaniu Rudawy ...


Odnotujemy, że w dniu 13 kwietnia br. w organizowanej przez władze sołeckie Rudawy i Ochotniczą Straż Pożarną w Rudawie, akcji Wielkiego Sprzątania Rudawy, aktywnie pośród ponad trzydziestu osób sprzątających, uczestniczyła Członkini naszego stowarzyszenia godnie nas reprezentując 😊