Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Polecamy

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

sobota, 13 października 2018

UTWORZENIE GMINY RUDAWA-ZABIERZÓW


UTWORZENIE
GMINY RUDAWA-ZABIERZÓWJEDNOSTKI POSIADAJĄCEJ DWA GŁÓWNE CENTRA, STANOWIĄCE PŁUCA TEGO ORGANIZMU GMINNEGO
zamiast dotychczasowej 
Gminy Zabierzów

dążeniem Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"


Poruszamy się ścieżkami wytyczonymi przez nasz Statut, 
aby realizować cele w nim zawarte. 

Powołanie do życia nowej gminy o nazwie Rudawa-Zabierzów, będzie realizacją historycznej sprawiedliwości dziejowej. 

Była Gmina Rudawa została realnie: anektowana przez Gminę Zabierzów. 

Gromadzony przez setki lat dorobek wspólnoty, nazywanej
na początku parafią rudawską, poźniej równolegle Gminą Rudawa czy Gromadą Rudawa, przybrał twarz jednej z okolicznych miejscowości, z którą tę wspolnotę niewiele łączyło. 


Nie jest to sprawiedliwe, kiedy pod tak umocowanym historycznie dziełem, podpisuje się ktoś zupełnie z tym dziełem nie związany. 
A jeśli dzieło ma być wspólne, to powinni je tworzyć wspólnicy.

środa, 15 sierpnia 2018

Przejście podziemne w Rudawie

Aktualną sprawą, która leży w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", jest kwestia przejścia podziemnego pod torowiskiem kolejowym w Rudawie. Ten tunel, z którego obydwu krańców prowadzą na powierzchnię wysokie schody, nie został wyposażony w windy osobowe.  Odpowiedzią spóźnioną, bo z niezachowaniem ustawowego terminu i przesłaną dopiero w dniu kiedy zaskarżyliśmy do Sądu bezczynność PKP PLK S.A. na złożony przez ZiemiaRudawska.pl wniosek o udostępnienie informacji publicznej, otrzymaliśmy między innymi wyjaśnienie takie, że omawiane przejście podziemne jest jedynie alternatywną drogą komunikacji, a na pytanie dlaczego nie ma tam wind osobowych otrzymaliśmy odpowiedź, że przejście w Rudawie zostało wyposażone w schody. Osoba natomiast (przecież osoba na wózku inwalidzkim) chcąca korzystać z platformy przyschodowej, winna wg PKP PLK S.A. zgłosić wcześniej ten fakt telefonicznie. Całość korespondencji odnajdziecie Państwo na naszych stronach w zakładce pn. Sprawy.

W związku z treścią udzielonej przez PKP PLK S.A. odpowiedzi na nasze pytania,
stoimy na stanowisku, że w obecnym stanie rzeczy:

  • przejście podziemne znajdujące się pod torami kolejowymi w obrębie stacji Rudawa PKP degradowanej obecnie do roli przystanku osobowego,  będzie w praktyce, dostępne jedynie dla osób sprawnych ruchowo;
  • wykluczonymi z użytkowania przedmiotowego przejścia podziemnego,będą osoby: poruszające się na wózkach, o ograniczonej sprawności ruchowej, niedołężne, prowadzące wózki z dziećmi, prowadzące rowery;
  • przejście podziemne usytuowane pod torami kolejowymi w obrębie stacji Rudawa PKP stanowić będzie, codzienną i podstawową jako kontynuator dotychczasowej przeprawy przez rzeczone tory, a nie alternatywną, drogę komunikacji dla właścicieli i mieszkańców posesji, znajdujących się po obydwu stronach opisywanych torów kolejowych.