Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
środa, 15 września 2021

Szantaż, działanie na szkodę - czyli odpryski sprawy dotyczącej postulatu wykupienia zabytkowego terenu w Pisarach

 

Screen treści posta, którego w dniu 15 września2021 r. udostępniliśmy na  naszej stronie internetowej w obrębie serwisu społecznościowego Facebook. Autorem posta jest przedstawiciel Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl":


Niezrozumiałe zarzuty wobec Stowarzyszenia

 

Publikujemy tę informację, zagadnienia i odpowiedzi bo wiemy, że może z braku zrozumienia funkcjonowania organizacji pozarządowych czy też dostatecznych danych albo z jakichś innych nieznanych powodów czynione są nam zarzuty, że: 
 
ZAJMUJEMY SIĘ SPRAWAMI NIE TYLKO RUDAWY, WYKRACZAMY POZA ZAKRES JAKIEGO NIE POWINNIŚMY PRZEKRACZAĆ
 
Najważniejsze: to my i tylko my ustalamy jaki jest nasz zakres działania. Został on oficjalnie zaakceptowany przez organy władzy sądowniczej państwa polskiego.
 
Pojęcie „Ziemia Rudawska” to według naszej statutowej ale nie tylko naszej definicji obszar szerszy niż pojęcie „Rudawa” a zlokalizowany również wokół Rudawy i historycznie powiązany z tą miejscowością. Według naszego statutu terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Rudawa i pozostałych miejscowości gminy Zabierzów oraz gmin Krzeszowice, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Liszki. 
 
W innych miejscowościach niż Rudawa działamy tym bardziej jeśli kwestie tamtejsze nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie miejscowości Rudawa. 
 
JESTEŚMY OSOBAMI WIRTUALNYMI I ANONIMOWYMI
 
Jesteśmy osobami realnymi. Podpisujemy się nie tylko nazwą Stowarzyszenia pod każdą akcją, w której bierzemy udział ale imionami i nazwiskami naszych przedstawicieli statutowych. Działając w Stowarzyszeniu, spotykamy się w realnym świecie z innymi realnymi osobami. 
 
Wedle naszego statutu Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez uczestniczenie w społeczeństwie informacyjnym a w szczególności z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Dziś, w dwudziestym pierwszym wieku świat wirtualny jest po prostu uzupełnieniem rzeczywistości. 
 
Organizacja pozarządowa nie musi się wykazywać obrazkami z placów budowy aby udowodnić, że coś robi, istnieje realnie. Mylne ma spojrzenie jeśli ktoś uważa, że wyręczać będziemy działaniami władze gmin, miast, radnych, urzędy w pełnionych przez nich obowiązkach. My mamy patrzyć na ręce władzy i przypominać jej do czego została powołana. Nasze cele statutowe wykonujemy między innymi poprzez obecność w debacie publicznej, artykułowanie opinii Stowarzyszenia w sprawach publicznych.
 
MOŻE SIĘ WYDAWAĆ, ŻE PODSZYWAMY SIĘ POD GŁOS MIESZKAŃCÓW LUB SIĘ WYPOWIADAMY W IMIENIU WŁADZ SOŁECTW
 
Nie odpowiadamy za to co się komu wydaje. Raz jeszcze odsyłamy do treści punktu poprzedniego, gdzie wyjaśniamy jakimi podpisami sygnujemy nasze działania. 
 
Przy tym jak każda organizacja pozarządowa mamy własne cele statutowe i te cele urzeczywistniamy. A to oznacza, że nie wypełniamy oczekiwań i pomysłów władz tylko wprowadzamy w życie przyjęte przez nas koncepcje. Działamy więc z woli własnej ale też i na wniosek mieszkańców prowadzimy poczynania pro publico bono w imieniu tych mieszkańców jeśli uznamy, że w danej sprawie powinniśmy albo jesteśmy w stanie pomóc. 
 
Realizujemy cele statutowe nie pobierając na działalność ani grosza z kasy publicznej czyli z Twoich pieniędzy. Tak więc wszystko co robimy oznacza, że to robić chcemy ale nie oznacza, że to robić musimy. Nie mamy też sponsorów, jesteśmy niezależną od nikogo organizacją. Poświęcamy za darmo swój prywatny czas.
 

 

poniedziałek, 16 sierpnia 2021

Jest już paczkomat w Brzoskwini

W miejscowości Brzoskwinia postawiono paczkomat. Cieszymy :) się razem z mieszkańcami Brzoskwini. Mamy satysfakcję, że braliśmy czynny udział w tym przedsięwzięciu!

poniedziałek, 12 lipca 2021

Nie ma już nowo odkrytego schronu w Rudawie...

Wracamy na moment z pewnym przypomnieniem jak było. Natomiast info z dziś jest takie, że schron już przestał istnieć.

---
(poniżej zrzut ekranu posta z 2019 roku zamieszczonego w naszym profilu w obrębie serwisu społecznościowego Facebook.com)
 

 

poniedziałek, 21 czerwca 2021

Aktywność do minimum statutowego

 

Przez pewien czas do odwołania aktywność publiczna naszego stowarzyszenia ograniczy się do niezbędnego minimum statutowego. Jest to związane z sytuacjami osobistymi i zawodowymi członków stowarzyszenia.

Są instytucje i ludzie, którzy odetchną 😄 po przeczytaniu tej informacji ale byłoby dobrze gdyby okres, w którym nas nie będzie widać i słychać w formie stowarzyszenia, potraktowali oni jak pretekst do konstruktywnych i refleksyjnych przemyśleń.

Minęły trzy lata od momentu kiedy jesteśmy z Wami, gdy poświęciliśmy nasz prywatny czas wspólnym sprawom. Mamy nadzieję, że pomimo w zasadzie żadnych posiadanych przez nas środków i zasobów coś pożytecznego wnieśliśmy przez ten okres do życia społeczności lokalnych dając przykład, że można podejmując tematy ważne prezentować postawę niezależną - polecamy tutaj lekturę choćby i naszej strony www o nazwie takiej jak nazwa stowarzyszenia a także profilów w obrębie serwisów społecznościowych "Facebook" i "Twitter".

Dziś sprawy bieżące doprowadzamy do finału, nowych akcji nie podejmujemy. 
Piszemy o tym wszystkim dlatego, że otrzymujemy od Was wiadomości, sygnały z oczekiwaniami pomocy i współpracy. Tak było, jest i będzie - będziemy Wam pomagać i z Wami współpracować ale obecna chwila to dobry oddech

na ustabilizowanie się sytuacji członków stowarzyszenia jako ludzi w rzeczywistości prywatnej i na coraz większe nabywanie świadomości przez pozostałych mieszkańców Ziemi Rudawskiej
na temat swojej roli w ramach społeczności lokalnej oraz na kształtowanie się tutejszych postaw obywatelskich wobec spraw małej ojczyzny.
 
I na pewno się niebawem spotkamy kiedy będziemy wszyscy, do działań jeszcze bardziej gotowi.
 

 

wtorek, 8 czerwca 2021

Prezentacja przybliżająca Rudawę

 


poniedziałek, 7 czerwca 2021

Oświeżenie sprawy paczkomatu w Brzoskwini

 Ponieważ ucichła sprawa paczkomatu w Brzoskwini, postanowiliśmy ją odświeżyć i przypomnieć InPostowi, że jest temat. Publikujemy nasz wniosek, który do InPost wysłaliśmy dziś zarówno emailem jak również przy pomocy formularza kontaktowego. Przy tym dalsze głosowanie na stronach InPost na lokalizację paczkomatu w Brzoskwini, jeśli nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi. Lepiej być widocznym niż niewidocznym.Więcej w zakładce pn. "Sprawy".

niedziela, 6 czerwca 2021

Po otrzymaniu odpowiedzi Rady Gminy Zabierzów w sprawie naszej petycji...

 Oceńcie sami poziom merytoryczny Rady Gminy Zabierzów czyli faktycznie osób zasiadających w Radzie Gminy Zabierzów.

Określenia takie jak: "znacznymi środkami finansowymi" i "tak ogromna suma". Śmiać się 😀 czy płakać nad tym 😭?
 
Będziemy się z Was jednak śmiać: 😂
 
Czy powinniśmy napisać: "Hejka! Jest deal do zrobienia, miejscówka za bańkę" - to byłoby dla radnych tej gminy zrozumiałe?
 
Zakup przez gminę jednej tylko z działek, która jest wystawiona na sprzedaż właśnie za mniej więcej taką kwotę uratowałby część omawianego terenu a co bardzo istotne: uniemożliwiłby budowę osiedla mieszkaniowego (wg ogłoszenia o sprzedaży właściciel posiada zezwolenie na budowę dziewiętnastu domów).
 


 

środa, 2 czerwca 2021

Podziękowania dla radnych gminy głosujących w sprawie naszej petycji...

 

Dziękujemy następującym radnym gminy Zabierzów biorącym udział w posiedzeniu Rady Gminy Zabierzów dniu 28 maja 2021 r., podczas którego przedsięwzięto uchwałę w sprawie naszej petycji zawierającej 
 
„żądanie podjęcia działań prowadzących do nabycia przez gminę Zabierzów nieruchomości wchodzących w skład zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych znajdujących się na terenie miejscowości Pisary oraz zabezpieczenia przez gminę Zabierzów środków finansowych z przeznaczeniem na rewaloryzację przedmiotowych nieruchomości nabytych już przez gminę Zabierzów i z przeznaczeniem na ochronę obiektów przyrodniczych znajdujących się w obrębie tych nieruchomości”
 
Pani Dorocie Kęsek - za udział w dyskusji podczas sesji rady gminy i naszym zdaniem głosowanie podczas tej sesji zgodne z interesem społeczności lokalnej;
 
Panu Grzegorzowi Wąsowi - za głosowanie podczas sesji rady gminy, naszym zdaniem zgodne z interesem społeczności lokalnej;
 
Panu Jerzemu Cywickiemu - za udział w dyskusji podczas sesji rady gminy i podczas głosowania zajęcie naszym zdaniem postawy nie szkodzącej interesowi społeczności lokalnej;
Panu Janowi Surówce - za zajęcie podczas głosowania na sesji rady gminy, naszym zdaniem postawy nie szkodzącej interesowi społeczności lokalnej; 
 
Panu Michałowi Korzonkowi - za zajęcie podczas głosowania na sesji rady gminy, naszym zdaniem postawy nie szkodzącej interesowi społeczności lokalnej; 
 
Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi, sołtysowi Pisar - za niegłosowanie na sesji rady gminy przeciwko naszej petycji, pomimo, że podczas posiedzenia komisji rady gminy opiniującej tę petycję Pan radny oddał głos przeciw przyjęciu żądań zawartych w naszej petycji. Wystąpienie Pana radnego Andrzeja Kaczmarczyka podczas przywołanej sesji rady gminy nie skłania nas jednakże do stwierdzenia, że Pan radny zaprezentował w swoim wystąpieniu postawę neutralną. 
 
W głosowaniu nie uczestniczyli radni, Pani Katarzyna Zielińska i Pan Andrzej Krawczyk. Pozostali a niewymienieni tutaj radni gminy Zabierzów głosowali przeciwko uwzględnieniu naszej petycji.
 
Po sesji rady gminy, na której się odbyło przedstawione głosowanie wiemy więc już jakiej treści odpowiedź otrzymamy. Nie posiadamy możliwości odwoławczej albo złożenia skargi na decyzję rady gminy.
 
Z jakichś powodów absolutna większość radnych gminy nie jest zainteresowana podejściem szczegółowym do problematyki. Podczas cytowanej sesji rady gminy operowano szacunkowymi kwotami ogólnymi odnoszącymi się do wartości całego omawianego obszaru i ustalanymi ad hoc podczas tejże sesji. 
 
W przestrzeni internetowej nie sposób przeoczyć co najmniej dwóch ogłoszeń dotyczących oferty sprzedaży działek zlokalizowanych w rzeczonym obszarze. Jedna z nich jest o charakterze komercyjnym a drugą działkę opisano jako teren z pozwoleniem (sic!) na budowę dziewiętnastu domów mieszkalnych. Rada Gminy Zabierzów takich informacji nie dostrzega. 
 
Milkniemy. O dawną zabudowę dworską i folwarczną w Pisarach wołać będą już tylko kamienie odpadające z jej ruin, później pozostający po niej piach a na koniec zawyje głucha cisza.
--
(fotografia poglądowa)
 
 

Chwila z odrzucenia naszej petycji w sprawie terenów pod dworsko folwarcznych w Pisarach

Chwila głosowania podczas sesji rady Gminy Zabierzów w sprawie odrzucenia petycji naszego Stowarzyszenia, dotyczącej żądania podjęcia działań prowadzących do nabycia przez gminę Zabierzów terenów po dworsko folwarcznych w Pisarach...

Screen, za:
https://esesja.tv/transmisja/16075/xxviii-sesja-rady-gminy-28052021-r.htm Odpowiedź Jarosława Grzegorza Wojtasika udzielona Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi

 A to jest odpowiedź udzielona przez Pana Jarosława Wojtasika (jest on również przedstawicielem Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"), Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi radnemu gminy Zabierzów i sołtysowi Pisar. Odpowiedź Pana Jarosława Wojtasika nie jest wiążąca dla naszego stowarzyszenia ale prezentujemy ją ponieważ Pan Andrzej Kaczmarczyk wystąpił w dniu 28 maja 2021 r. podczas sesji Rady Gminy Zabierzów odnosząc się personalnie do Pana Jarosława Wojtasika ale nawiązując do kwestii jakie podnosiliśmy w naszej petycji do Rady Gminy Zabierzów.

----

(Screen, za stroną "ZiemiaRudawska.pl" zamieszczony w dniu 31 maja 2021 r. w obrębie serwisu społecznościowego Facebook cytującą post i komentarz Jarosława Grzegorza Wojtasika zamieszczony w grupie "RUDAWA i GMINA ZABIERZÓW" funkcjonującej w obrębie tego samego serwisu społecznościowego)


poniedziałek, 24 maja 2021

Na sesję rady gminy już przygotowano dla radnych projekt odmowy uwzględnienia naszej petycji

 

Projekt uchwały z ODMOWĄ dla wykupu przez gminę Zabierzów historycznego parkowo zabytkowego terenu w Pisarach, który Rada Gminy Zabierzów przeznaczyła niegdyś miejscowym planem zagospodarowania do komercyjnej zagłady - już jest przygotowany w materiałach dla radnych gminy. Apelujemy do radnych o samodzielność intelektualną podczas głosowania.
------
 
(Kliknięcie w obraz powiększa go:)  
 


 

piątek, 21 maja 2021

Petycja w sprawie zabudowań dworsko folwarcznych w tym parku w Pisarach trafiła na sesję rady gminy

Po blisko półrocznym oczekiwaniu na odpowiedź i po dwóch skargach naszego Stowarzyszenia na Radę Gminy Zabierzów do Wojewody Małopolskiego a po wezwaniu Pana Wojewody, za które dziękujemy, do niezwłocznego udzielenia nam odpowiedzi przez radę gminy, w końcu nasza petycja w sprawie nabycia przez gminę Zabierzów byłego zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych w tym parku w Pisarach, trafiła na sesję Rady Gminy Zabierzów. Dziś już Państwo radni po prostu musicie stanąć twarzą w twarz przed nami mieszkańcami i wyborcami, przed kamerą i podjąć decyzję.

Dotychczasowym tłumaczeniem się przeciwko zakupowi tych nieruchomości jest stanowisko o finansowej niemocy rady gminy. Tylko, że stoicie Państwo radni w momencie absolutnie decydującym i nieodwracalnym dla przywołanego obszaru a ogólnikowe wypowiedzi komisji rady gminy o niesprecyzowanej „ogromnej sumie” będą w istocie zgodą na twierdzenie, że pieniądze są zawsze najważniejsze. I nawet te o nieokreślonej wartości. 
 
Jeżeli podczas głosowania na sesji rady gminy oddalicie Państwo radni od siebie ten przypomniany przez nas pisarski problem, to po przekroczeniu owego decydującego punktu w czasie - bo historia na to wskazuje i nie wierzymy, że ktokolwiek inny niż my upomni się o wspomniane tereny - nie tylko bezpowrotnie zostaną utracone zabytki kultury i pomniki natury ale Pisary i sąsiednie miejscowości zostaną skazane na agresywną zmianę charakteru tych okolic oraz zniszczenie relacji handlowych istniejących do tej pory. 
 
Niektóre z działek znajdujących się w po dworsko folwarcznym obszarze w Pisarach są bowiem aktualnie wystawione na sprzedaż, w tym działka przeznaczona pod budowę osiedla mieszkaniowego - jest już wizualizacja tego osiedla. 
 
Radnych niezdecydowanych prosimy o niegłosowane przeciwko postulatom wnoszonym naszą petycją. Do pozostałych radnych nawołujemy o podjęcie osobistej i pozapartyjnej refleksji. Głosując przeciw zrobicie Państwo coś, co będzie miało negatywny wpływ na życie obecnych i kolejnych tutejszych pokoleń.
 
Zakup omawianych nieruchomości stanie się dla gminy, zwłaszcza w dzisiejszych niespokojnych czasach dobrze ulokowanym kapitałem. Zarówno w rzecz o wartości wymiernej jak również inwestycją w wartości niewymierzalne. 
 
Jeśli nie potraficie uratować wszystkiego, uratujcie cokolwiek. Zachowacie twarz i nadzieję, że pamięć publiczna o Was jeśli przetrwa będzie dobra. I nie będzie niszczona tak jak niszczona jest pamięć o ludziach, którzy zostawili Wam w depozycie ten kawałek ziemi utraconej już przez Waszych poprzedników w wyniku przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalającego na kupczenie historią.
 
-----
(zrzut ekranu za: bip.malopolska.pl, kliknięcie w obraz powiększa go)
 

 
 

środa, 5 maja 2021

Civitas Rudawa...

Kierujemy do materiału z dnia 5 maja 2021 r., opublikowanego w obrębie naszego  profilu facebookowego:

KLIK

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środa, 28 kwietnia 2021

Kolejna interwencja Wojewody Małopolskiego w związku z naszą kolejną skargą na Radę Gminy Zabierzów

 

Aby być ścisłym: skarżącym jest Stowarzyszenie czyli osoba prawna - nie osoba fizyczna. Nasze pismo to kolejna już skarga na Radę Gminy Zabierzów w sprawie petycji dotyczącej wykupu byłego parku i zespołu zabudowań dworsko folwarcznych w Pisarach. 
 
Jeszcze słowo w kwestii organów gminy: Przewodniczący Rady Gminy w ogóle nie jest jakimkolwiek organem i to przypomnienie zawarliśmy w naszej skardze. Analogicznie rzecz się ma z komisjami opiniującymi rady gminy. Naszą petycję adresowaliśmy do organu gminy Zabierzów jakim jest Rada Gminy Zabierzów. Jest to organ stanowiący i kolegialny a wszelkie rozstrzygnięcia w tym organie muszą zapadać w formie uchwały. 
 
Od blisko pół roku, pomimo działania dyscyplinującego Radę Gminy Zabierzów podjętego przez Wojewodę Małopolskiego nie otrzymaliśmy odpowiedzi w sprawie - od tej rady gminy łamiącej przywołane naszymi skargami zapisy ustawy o petycjach.
----------
(Screen zasadniczej części pisma skierowanego do Rady Gminy Zabierzów w imieniu Wojewody Małopolskiego a przesłanego do wiadomości naszego Stowarzyszenia. Całość korespondencji w sprawie opublikujemy w zakładce pn. "Sprawy")
 
 
  
 

piątek, 23 kwietnia 2021

Brzoskwinia - sprawa paczkomatu

 

Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" podjęło się pomocy mieszkańcom Brzoskwini w umiejscowieniu na terenie Brzoskwini paczkomatu InPost. Więcej tutaj: KLIK

 EDYCJA (5 maja 2021 r.):

Mamy info, że paczkomat w Brzoskwini zostanie na dniach, zamontowany! Dzieje się to niezależnie i zupełnie odrębnie od niniejszych naszych działań i w ogóle poza nimi i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni :) Kończymy tę akcję a wszystkim w niej biorącym udział serdecznie dziękujemy! Cieszymy się razem z Wami 😍

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Strategia rozwoju gminy - nasze postulaty

 

Zgłosiliśmy swoje postulaty w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 r.”

Skrótowo ujmując, uwagi nasze są w duchu decentralizmu wiejsko gminnego jakby nie zabrzmiało śmiesznie i pompatycznie to zdanie. Jest bowiem centralizm wiejsko gminny śmieszny i pompatyczny. I patologiczny, bowiem centralizm w ogóle, jest uznaną patologią ekonomiczną i społeczną.
 
Na przykładowych naszych postulatach wnosimy o zmianę strategii na taką, w obrębie której zamiast planów budowy nowych siedzib dla instytucji w miejscu gdzie te instytucje już mają siedziby nie uwłaczające godności charakteru instytucji a traktowanie tych planów jako zadania flagowego, 
 
powinno się według nas wznosić nowe siedziby oraz budynki filialne wspomnianych instytucji najpierw tam gdzie ich w ogóle nie ma. Dzisiaj, mieszkaniec ma do pokonania góry, lasy i kilka miejscowości aby wypożyczyć książkę z biblioteki albo skorzystać z podstawowej usługi medycznej. 
 
Naszymi postulatami wnoszonymi do rzeczonego długoletniego projektu strategii gminy jest między innymi oczekiwanie budowy lub utworzenia w Brzoskwini filii Gminnej Biblioteki Publicznej, budowy hali sportowo widowiskowej w Rudawie, unowocześnienia i rozbudowy budynku ośrodka opieki zdrowotnej w Rudawie.
 
Takie mamy przykładowe życzenia ale uznajemy je za preludium Waszych zgłoszeń do przywołanej strategii gminy. Konsultacje są dla Was mieszkańców i to Wasze uwagi mogą stanowić o przyszłym krajobrazie Waszej najbliższej okolicy. 
 
Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych (tu link prowadzący do strony urzędu gminy: https://www.zabierzow.org.pl/2021/03/30/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-strategii-rozwoju-gminy-zabierzow-do-2030-r/). Mamy czas do 4 maja bieżącego roku. Jeśli nie skorzystamy, zastanie nas kiedyś rzeczywistość, która jest odwrotnością zasady „nihil novi sine communi consensu” - nic o nas bez nas. Wszystko się wówczas stanie bez naszego udziału.
 
----------
(więcej w zakładce pn. "Sprawy")

sobota, 10 kwietnia 2021

O zabudowie dworsko folwarcznej i parku w Pisarach

 

Zapewne pamiętacie. Podejmując ważny temat, który się pojawił w dyskusjach mieszkańców na forum internetowym a dostrzegając na co dzień istotność rzeczy wystosowaliśmy do Rady Gminy Zabierzów petycję w sprawie nabycia przez gminę Zabierzów nieruchomości wchodzących w skład zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych w Pisarach i już po zakupie, podjęcia działań rewaloryzujących te nieruchomości w tym czynności na rzecz ochrony obiektów przyrodniczych - tam jest po prostu piękny park. 
 
Ponieważ mijały miesiące a nie otrzymaliśmy od Rady Gminy Zabierzów absolutnie żadnej informacji dotyczącej naszej petycji i uznając, że sprawa jest załatwiana przewlekle złożyliśmy na Radę Gminy Zabierzów do Wojewody Małopolskiego skargę a wojewoda uznał jej zasadność. Zwrócił przy tym uwagę Radzie Gminy Zabierzów na konieczność podejmowania wszelkich działań, mających na celu zapewnienie terminowego załatwiania tego typu spraw w przyszłości.
 
Kiedy już z komisji merytorycznych Rady Gminy Zabierzów spłynęły odpowiedzi związane z petycją, dowiedzieliśmy się z nich, że: 
 
Komisja Skarg, wniosków i petycji przegłosowała jednogłośnie odrzucenie naszej petycji.
 
Komisja Budżetu i Finansów również wypowiedziała się przeciwko omawianemu zakupowi, a jeden z członków tej komisji, z naszego punktu widzenia przysłowiowy jedyny sprawiedliwy wstrzymał się sprawiedliwie od głosu. 
 
Przed nami głosowanie w radzie gminy. Nie wiemy kiedy się ono odbędzie - wiemy na pewno, że rozstrzygnięcie kwestii tej petycji zrealizuje się nadal z naruszeniem prawa bo ustawowy termin na odpowiedź już dawno minął.
 
I mamy do Was Państwo radni gminy Zabierzów przesłanie. Znajdujemy się w takim punkcie dziejów, po przekroczeniu którego pojawia się równia pochyła, na której rozpędzonych wydarzeń już nikt nie zatrzyma. Nie podejmując próby uratowania obiektów, jakie przywołaliśmy w naszej petycji, na terenie po dworsko folwarcznym w Pisarach wyrosną osiedla mieszkaniowe, zapewne powstanie hipermarket, mogą się pojawić magazyny i zakłady produkcyjne... Charakter okolicy zmieni się bezpowrotnie, a Wy traficie wówczas na karty tej historii z efektem swojego braku działania podobnym jaki pozostał po dziewiętnastowiecznych krakowskich burzymurkach. 
 
Czy naprawdę usprawiedliwcie wówczas swoje sumienia i przekonacie świat uzasadnieniem, że nie było wystarczających środków na wykupienie tych sreber rodowych wiedząc, że społeczeństwo jest świadome sytuacji, w jakiej pokaźne środki finansowe potrafią się znaleźć dla inwestycji zupełnie nietrafionych (choćby i na przykładowy gminny projekt pod nazwą „Jurajski Raj”)? Zwłaszcza w czasach, w których w celu ratowania obiektów zabytkowych można pozyskiwać hojną pomoc zewnętrzną.
 
Uważamy, że gmina, a za tym słowem znajdują się przecież jej mieszkańcy, potrzebuje tego wyjątkowego starego szlachetnego parku i odrestaurowanych budowli historycznych. 
 
Jeśli nie jesteście przekonani bądźcie sprawiedliwymi i wstrzymajcie się od głosu. Jeżeli mocujecie się z decyzją bo funkcjonujecie pomiędzy klubowym kowadłem a młotem Waszego serca, które przypomina o wartościach wyższych niż partyjne zależności pamiętajcie, że życie szybko mija. Na koniec pozostają wspomnienia i żal do samego siebie, że czegoś się nie zrobiło choć była taka możliwość. 
 
---------------------------
(fotografia poglądowa)

 

 

niedziela, 4 kwietnia 2021

Refleksyjnych Świąt Wielkanocnych!

 

(Nowy Testament, List do Rzymian 10, 9): "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie".
 

 

środa, 24 marca 2021

Precyzujemy jeszcze... Sprawa rezolucji Rady Gminy Zabierzów wzywającej do zakazu palenia węglem i drewnem

Ponieważ wiadomo nie od dziś, że tytuł :) materiału prasowego idzie w świat, chcemy ten poniższy tytuł znajdujący się w miejscu, do którego kierujemy linkiem doprecyzować. 

Jesteśmy bowiem przeciwni całkowitemu zakazowi palenia węglem i drewnem i warunkujemy palenie węglem i drewnem, ekologicznymi kryteriami zapisanymi w od niedawna obowiązującej uchwale antysmogowej/programie ochrony powietrza. 

Przywołane tu stanowisko zajmowaliśmy już wtedy a zwłaszcza wtedy gdy się dowiedzieliśmy z publicznych oficjalnych i powszechnie dostępnych wypowiedzi, że prezydium gminy Zabierzów (czyli Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów) wprowadziło do projektu rezolucji wzywającej do zakazu palenia węglem: zakaz palenia drewnem. 
 
I taka rzeczywistość czyli tematyka nie tylko węgla ale i drewna ma odzwierciedlenie w tytule wspomnianej rezolucji opublikowanym dla porządku obrad najbliższej, XXVI sesji Rady Gminy Zabierzów. 
 ----------
Link do materiału prasowego:

niedziela, 21 marca 2021

O naszym stanowisku w sprawie rezolucji Rady Gminy Zabierzów, postulującej zakaz spalania węgla i drewna na obszarze gminy Zabierzów

Sprawa rezolucji Rady Gminy Zabierzów, adresowanej do Marszałka Województwa Małopolskiego, dotyczącej wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie węgla i drewna na obszarze gminy Zabierzów.

__________

Stanowimy jak dotąd jedyną organizację pozarządową z terenu gminy Zabierzów i w ogóle jedyną, która się odważyła zająć stanowisko w tej sprawie odrębne niż władze terytorialne. Naszym zdaniem stanowisko wyważone.

Nasze stowarzyszenie świadomie nie uczestniczy w podziale samorządowych i państwowych środków dla organizacji pozarządowych, nie posiadamy również sponsorów i pewnie z tego względu możemy sobie pozwolić na prezentowanie poglądów, jakie sądząc po niektórych reakcjach wydają się być politycznie niepoprawnymi.

* Jesteśmy zwolennikami rozwiązań ekologicznych i dlatego popieramy obowiązującą dla województwa małopolskiego uchwałę antysmogową/program ochrony powietrza.

* Przypominamy, że prawo być powinno przewidywalne i stabilne, niezaskakujące obywatela.

* Wywracanie świeżo (sic!) przyjętego porządku prawnego to zmiana rewolucyjna a jak wskazuje historia, takie zmiany są nietrwałe.

* Zwracamy uwagę na wartość, która umyka ludziom i podmiotom podczas forsowania swoich idei. Jest nią umowa społeczna. Taką umową społeczną stała się dziś obowiązująca uchwała antysmogowa/program ochrony powietrza poprzedzona bardzo szerokimi konsultacjami społecznymi, do której zapisów uwagi złożyło pośród innych podmiotów 113 ze 182 gmin województwa małopolskiego. Następnie umowa została zawarta.

Pytania retoryczne. Jeśli umowę można wywrócić znienacka i do góry nogami zaraz po jej zawarciu to po co taką umowę zawierać i jaka jest wiarygodność zawierającego umowę? Co się takiego w ciągu ostatnich kilku miesięcy wydarzyło co by uzasadniało próbę obalenia przyjętego kompromisu i w tak zaskakująco nagłym trybie?

Mieszkańcom pozostałych gmin województwa małopolskiego podpowiadamy obserwowanie opisywanego tutaj zdarzenia. Wkrótce się bowiem może okazać, że uchwała antysmogowa/program ochrony powietrza przyjęta dla województwa małopolskiego jest absolutną fikcją prawną a obywateli można tak po prostu bez żadnych z nimi konsultacji zaskakiwać nowym porządkiem. Opartym na porozumieniach zawartych ponad głowami tych obywateli.

piątek, 19 marca 2021

List otwarty do władz gminy Zabierzów o przestrzeganie porządku uchwały antysmogowej

 Przypominając o uchwale antysmogowej od niedawna obowiązującej w województwie małopolskim i apelując o przestrzeganie jej zapisów wystosowaliśmy w dniu 18 marca 2021 r. list otwarty do Pani Elżbiety Burtan Wójta Gminy Zabierzów i do Radnych gminy Zabierzów w sprawie planowanej przez władze gminy rezolucji dotyczącej całkowitego na terenie gminy Zabierzów zakazu palenia węglem z potencjalnym rozszerzeniem tego zakazu na palenie drewnem. Uchwała antysmogowa/program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego została przyjęta niecałe pół roku temu po szerokich i wysoce rozbudowanych konsultacjach społecznych a swoje uwagi do projektu uchwały złożyło pośród innych podmiotów, między innymi 113 gmin spośród 182 gmin województwa małopolskiego. Wypracowano konsensus a jest nim obowiązująca uchwała antysmogowa/program ochrony powietrza. Więcej w zakładce pn. "Sprawy".

piątek, 15 stycznia 2021

Projekt obwodnicy Nielepic - niezgodność w sumieniu

 Zamieszczamy tekst, którego autorem jest reprezentant naszego stowarzyszenia.

 ***

 


                                                    Była sobie obwodnica

                                                                             Jarosław Grzegorz Wojtasik

                                      

Może ta sprawa nie jest bardzo znana ale uwidoczni się w niej wysoce wyraźny konflikt interesów i wartości, dlatego o tej sprawie piszę.
 
O projekcie trasy, która ma łączyć Nielepice z drogą krajową 79 w rejonie obecnego wjazdu do centrum miejscowości Rudawa a dalej, w górę do Nielepic przebiegać poprzez działki nr 642/3 i 634/1 leżące w granicach miejscowości Rudawa.
 
Oczywiście, mieszkańcy Nielepic mają prawo do wciągnięcia ruchu samochodowego w swoją bez wątpienia bardzo atrakcyjną turystycznie i ekologicznie miejscowość. Miarkuję nadto, że u podwalin przywołanej tutaj koncepcji pod nazwą „obwodnica Nielepic” leży poprawa i to rozumiem, komunikacji górzystych Nielepic z Krakowem czy z Krzeszowicami. Może niespecjalnie ale również polepszenie komunikacji Nielepic najpierw z Rudawą. 
 
Mieszkańcy Nielepic najlepiej wiedzą czego chcą i do czego dążą a nie powinno się z zewnątrz narzucać im swoich wizji. Trzeba przy tym zauważyć, że to prawo działa także i w drugą stronę.
 
Jestem patrząc czysto ekonomicznie, zainteresowany takim nowym skrótem drogi do Krakowa i z Krakowa a bez wątpienia skorzystam z tego nielepickiego obejścia bezwzględnie, gdyby opisywana trasa powstała.
 
Piszę jednak „gdyby”, bo równocześnie jestem powstaniu tej trasy przeciwny.
 
Rozstrzygnięcie przywołanego tu we wstępie konfliktu interesów rozpoczynam więc od samego siebie: jako mieszkaniec Rudawy sprzeciwię się wybudowaniu tej nowej trasy, w zakresie w jakim dotyczy ona miejscowości, którą zamieszkuję oraz w jakim odnosi się ona do mieszkańców tej miejscowości.
Moje argumenty:
 
 • Trasa ta spowoduje jeszcze większe spiętrzenie ruchu pojazdów w rejonie wjazdu do centrum Rudawy. Nasza walka środowisk Rudawy o rondo w tym miejscu czyli u zbiegu ulicy Wyspiańskiego w Rudawie i drogi krajowej 79 zakończyła się niedawno sukcesem. Czy po to zabiegaliśmy o uspokojenie ruchu aby teraz do centrum Rudawy wlała się rzeka aut pędzących z góry nową drogą?
   
 • W przypadku wybudowania trasy, Rudawa stanie się kanalizatorem ruchu stanowiąc wylot zarównano dla obwodnic Kochanowa i Zabierzowa (to odrębna powstająca inwestycja) a także i Nielepic. Nieobojętny dla Rudawy jest również sznur samochodów mknący z kierunku Krzeszowic i ten prowadzący od węzła autostradowego w Rudnie. Rudawa będzie w takiej sytuacji punktem skupiającym w sobie ruch zbierany z okolicznych obwodnic, który mieszkańcom Rudawy przynieść może jedynie straty.
   
 • Właściciele działek znajdujących się na terenie Rudawy a sąsiadujących bezpośrednio z planowaną arterią poniosą uszczerbek w postaci spadku wartości tych nieruchomości. Ustronne ciche, zielone miejsce jest bowiem zawsze dobrem poszukiwanym i pożądanym przez nabywców nieruchomości. Kto chce mieszkać przy ruchliwej i zasmrodzonej spalinami drodze?
   
 • Ludzie w pobliżu swoich domostw pragną spokoju i jest to pragnienie ogólnie znane i zrozumiałe. Czy właściciele rudawskich działek sąsiadujących z nakreślaną trasą bezpośrednio ale i pośrednio bo mieszkający również po drugiej stronie przy drodze krajowej 79, zostali formalnie poinformowani o planach budowy obwodnicy Nielepic i czy zasięgano ich opinii na temat tych planów?
   
 • Kwestia ochrony przyrody i krajobrazu. Jar prowadzący przez terytoria Rudawy, a przez który projektowany jest przebieg trasy stanowi po prostu piękne miejsce. Posiadające walory ciekawe nie tylko dla mieszkańca tych okolic ale i dla turysty. Teren usytuowany tuż przy jarze jest naznaczony piktogramami wskazującymi, iż to oznakowany istniejący oficjalny szlak turystyczny.
Wiem, że nie tylko ja tak uważam. Proszę mieszańców szczególnie Rudawy o trzymanie rąk na pulsie bo temat, nie mam wątpliwości, będzie powracał. Stracenie go z oczu mogłoby oznaczać realizację obaw powyżej opisanych.
 
------------------------------
(jar, fotografia poglądowa)
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym przyroda i drzewo