Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
poniedziałek, 21 czerwca 2021

Aktywność do minimum statutowego

 

Przez pewien czas do odwołania aktywność publiczna naszego stowarzyszenia ograniczy się do niezbędnego minimum statutowego. Jest to związane z sytuacjami osobistymi i zawodowymi członków stowarzyszenia.

Są instytucje i ludzie, którzy odetchną 😄 po przeczytaniu tej informacji ale byłoby dobrze gdyby okres, w którym nas nie będzie widać i słychać w formie stowarzyszenia, potraktowali oni jak pretekst do konstruktywnych i refleksyjnych przemyśleń.

Minęły trzy lata od momentu kiedy jesteśmy z Wami, gdy poświęciliśmy nasz prywatny czas wspólnym sprawom. Mamy nadzieję, że pomimo w zasadzie żadnych posiadanych przez nas środków i zasobów coś pożytecznego wnieśliśmy przez ten okres do życia społeczności lokalnych dając przykład, że można podejmując tematy ważne prezentować postawę niezależną - polecamy tutaj lekturę choćby i naszej strony www o nazwie takiej jak nazwa stowarzyszenia a także profilów w obrębie serwisów społecznościowych "Facebook" i "Twitter".

Dziś sprawy bieżące doprowadzamy do finału, nowych akcji nie podejmujemy. 
Piszemy o tym wszystkim dlatego, że otrzymujemy od Was wiadomości, sygnały z oczekiwaniami pomocy i współpracy. Tak było, jest i będzie - będziemy Wam pomagać i z Wami współpracować ale obecna chwila to dobry oddech

na ustabilizowanie się sytuacji członków stowarzyszenia jako ludzi w rzeczywistości prywatnej i na coraz większe nabywanie świadomości przez pozostałych mieszkańców Ziemi Rudawskiej
na temat swojej roli w ramach społeczności lokalnej oraz na kształtowanie się tutejszych postaw obywatelskich wobec spraw małej ojczyzny.
 
I na pewno się niebawem spotkamy kiedy będziemy wszyscy, do działań jeszcze bardziej gotowi.
 

 

wtorek, 8 czerwca 2021

Prezentacja przybliżająca Rudawę

 


poniedziałek, 7 czerwca 2021

Oświeżenie sprawy paczkomatu w Brzoskwini

 Ponieważ ucichła sprawa paczkomatu w Brzoskwini, postanowiliśmy ją odświeżyć i przypomnieć InPostowi, że jest temat. Publikujemy nasz wniosek, który do InPost wysłaliśmy dziś zarówno emailem jak również przy pomocy formularza kontaktowego. Przy tym dalsze głosowanie na stronach InPost na lokalizację paczkomatu w Brzoskwini, jeśli nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi. Lepiej być widocznym niż niewidocznym.Więcej w zakładce pn. "Sprawy".

niedziela, 6 czerwca 2021

Po otrzymaniu odpowiedzi Rady Gminy Zabierzów w sprawie naszej petycji...

 Oceńcie sami poziom merytoryczny Rady Gminy Zabierzów czyli faktycznie osób zasiadających w Radzie Gminy Zabierzów.

Określenia takie jak: "znacznymi środkami finansowymi" i "tak ogromna suma". Śmiać się 😀 czy płakać nad tym 😭?
 
Będziemy się z Was jednak śmiać: 😂
 
Czy powinniśmy napisać: "Hejka! Jest deal do zrobienia, miejscówka za bańkę" - to byłoby dla radnych tej gminy zrozumiałe?
 
Zakup przez gminę jednej tylko z działek, która jest wystawiona na sprzedaż właśnie za mniej więcej taką kwotę uratowałby część omawianego terenu a co bardzo istotne: uniemożliwiłby budowę osiedla mieszkaniowego (wg ogłoszenia o sprzedaży właściciel posiada zezwolenie na budowę dziewiętnastu domów).
 


 

środa, 2 czerwca 2021

Podziękowania dla radnych gminy głosujących w sprawie naszej petycji...

 

Dziękujemy następującym radnym gminy Zabierzów biorącym udział w posiedzeniu Rady Gminy Zabierzów dniu 28 maja 2021 r., podczas którego przedsięwzięto uchwałę w sprawie naszej petycji zawierającej 
 
„żądanie podjęcia działań prowadzących do nabycia przez gminę Zabierzów nieruchomości wchodzących w skład zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych znajdujących się na terenie miejscowości Pisary oraz zabezpieczenia przez gminę Zabierzów środków finansowych z przeznaczeniem na rewaloryzację przedmiotowych nieruchomości nabytych już przez gminę Zabierzów i z przeznaczeniem na ochronę obiektów przyrodniczych znajdujących się w obrębie tych nieruchomości”
 
Pani Dorocie Kęsek - za udział w dyskusji podczas sesji rady gminy i naszym zdaniem głosowanie podczas tej sesji zgodne z interesem społeczności lokalnej;
 
Panu Grzegorzowi Wąsowi - za głosowanie podczas sesji rady gminy, naszym zdaniem zgodne z interesem społeczności lokalnej;
 
Panu Jerzemu Cywickiemu - za udział w dyskusji podczas sesji rady gminy i podczas głosowania zajęcie naszym zdaniem postawy nie szkodzącej interesowi społeczności lokalnej;
Panu Janowi Surówce - za zajęcie podczas głosowania na sesji rady gminy, naszym zdaniem postawy nie szkodzącej interesowi społeczności lokalnej; 
 
Panu Michałowi Korzonkowi - za zajęcie podczas głosowania na sesji rady gminy, naszym zdaniem postawy nie szkodzącej interesowi społeczności lokalnej; 
 
Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi, sołtysowi Pisar - za niegłosowanie na sesji rady gminy przeciwko naszej petycji, pomimo, że podczas posiedzenia komisji rady gminy opiniującej tę petycję Pan radny oddał głos przeciw przyjęciu żądań zawartych w naszej petycji. Wystąpienie Pana radnego Andrzeja Kaczmarczyka podczas przywołanej sesji rady gminy nie skłania nas jednakże do stwierdzenia, że Pan radny zaprezentował w swoim wystąpieniu postawę neutralną. 
 
W głosowaniu nie uczestniczyli radni, Pani Katarzyna Zielińska i Pan Andrzej Krawczyk. Pozostali a niewymienieni tutaj radni gminy Zabierzów głosowali przeciwko uwzględnieniu naszej petycji.
 
Po sesji rady gminy, na której się odbyło przedstawione głosowanie wiemy więc już jakiej treści odpowiedź otrzymamy. Nie posiadamy możliwości odwoławczej albo złożenia skargi na decyzję rady gminy.
 
Z jakichś powodów absolutna większość radnych gminy nie jest zainteresowana podejściem szczegółowym do problematyki. Podczas cytowanej sesji rady gminy operowano szacunkowymi kwotami ogólnymi odnoszącymi się do wartości całego omawianego obszaru i ustalanymi ad hoc podczas tejże sesji. 
 
W przestrzeni internetowej nie sposób przeoczyć co najmniej dwóch ogłoszeń dotyczących oferty sprzedaży działek zlokalizowanych w rzeczonym obszarze. Jedna z nich jest o charakterze komercyjnym a drugą działkę opisano jako teren z pozwoleniem (sic!) na budowę dziewiętnastu domów mieszkalnych. Rada Gminy Zabierzów takich informacji nie dostrzega. 
 
Milkniemy. O dawną zabudowę dworską i folwarczną w Pisarach wołać będą już tylko kamienie odpadające z jej ruin, później pozostający po niej piach a na koniec zawyje głucha cisza.
--
(fotografia poglądowa)
 
 

Chwila z odrzucenia naszej petycji w sprawie terenów pod dworsko folwarcznych w Pisarach

Chwila głosowania podczas sesji rady Gminy Zabierzów w sprawie odrzucenia petycji naszego Stowarzyszenia, dotyczącej żądania podjęcia działań prowadzących do nabycia przez gminę Zabierzów terenów po dworsko folwarcznych w Pisarach...

Screen, za:
https://esesja.tv/transmisja/16075/xxviii-sesja-rady-gminy-28052021-r.htm Odpowiedź Jarosława Grzegorza Wojtasika udzielona Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi

 A to jest odpowiedź udzielona przez Pana Jarosława Wojtasika (jest on również przedstawicielem Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"), Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi radnemu gminy Zabierzów i sołtysowi Pisar. Odpowiedź Pana Jarosława Wojtasika nie jest wiążąca dla naszego stowarzyszenia ale prezentujemy ją ponieważ Pan Andrzej Kaczmarczyk wystąpił w dniu 28 maja 2021 r. podczas sesji Rady Gminy Zabierzów odnosząc się personalnie do Pana Jarosława Wojtasika ale nawiązując do kwestii jakie podnosiliśmy w naszej petycji do Rady Gminy Zabierzów.

----

(Screen, za stroną "ZiemiaRudawska.pl" zamieszczony w dniu 31 maja 2021 r. w obrębie serwisu społecznościowego Facebook cytującą post i komentarz Jarosława Grzegorza Wojtasika zamieszczony w grupie "RUDAWA i GMINA ZABIERZÓW" funkcjonującej w obrębie tego samego serwisu społecznościowego)