Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
środa, 15 sierpnia 2018

Przejście podziemne w Rudawie

Aktualną sprawą, która leży w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", jest kwestia przejścia podziemnego pod torowiskiem kolejowym w Rudawie. Ten tunel, z którego obydwu krańców prowadzą na powierzchnię wysokie schody, nie został wyposażony w windy osobowe.  Odpowiedzią spóźnioną, bo z niezachowaniem ustawowego terminu i przesłaną dopiero w dniu kiedy zaskarżyliśmy do Sądu bezczynność PKP PLK S.A. na złożony przez nas wniosek o udostępnienie informacji publicznej, otrzymaliśmy między innymi wyjaśnienie takie, że omawiane przejście podziemne jest jedynie alternatywną drogą komunikacji, a na pytanie dlaczego nie ma tam wind osobowych otrzymaliśmy odpowiedź, że przejście w Rudawie zostało wyposażone w schody. Osoba natomiast (przecież osoba na wózku inwalidzkim) chcąca korzystać z platformy przyschodowej, winna wg PKP PLK S.A. zgłosić wcześniej ten fakt telefonicznie. Całość korespondencji odnajdziecie Państwo na niniejszych stronach w zakładce pn. Sprawy.

W związku z treścią udzielonej przez PKP PLK S.A. odpowiedzi na pytania,
Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" stoi na stanowisku, 

że w obecnym stanie rzeczy:


  • przejście podziemne znajdujące się pod torami kolejowymi w obrębie stacji Rudawa PKP degradowanej obecnie do roli przystanku osobowego,  będzie w praktyce, dostępne jedynie dla osób sprawnych ruchowo;

  • wykluczonymi z użytkowania przedmiotowego przejścia podziemnego,będą osoby: poruszające się na wózkach, o ograniczonej sprawności ruchowej, niedołężne, prowadzące wózki z dziećmi, prowadzące rowery;

  • przejście podziemne usytuowane pod torami kolejowymi w obrębie stacji Rudawa PKP stanowić będzie, codzienną i podstawową jako kontynuator dotychczasowej przeprawy przez rzeczone tory, a nie alternatywną, drogę komunikacji dla właścicieli i mieszkańców posesji, znajdujących się po obydwu stronach opisywanych torów kolejowych.