Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
środa, 21 października 2020

Analiza naszego wniosku o oznakowanie VeloRudawa w kontekście tematyki źródeł rzeki Rudawy

 

Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg Województwa Małopolskiego w Krakowie o oddaniu analizie naszego wniosku o oznakowanie dojazdu do źródeł rzeki Rudawy oraz pozostałych atrakcji turystycznych znajdujących się wzdłuż projektowanej i częściowo już zrealizowanej trasy rowerowej VeloRudawa. 
 
Przypomnijmy, że w sprawie trasy rowerowej VeloRudawa postulujemy oznakowanie i opisywanie trasy jako prowadzącej, optymalnie jako prowadzącej z każdej strony do źródeł rzeki Rudawy.
 
Rzeka ta bowiem nie towarzyszy wspomnianej trasie na całej długości trasy.
W takim proponowanym przez nas ujęciu nazwa trasy odpowiadać już będzie swojemu desygnatowi a miejscowość Rudawa, w której początek bierze rzeka, staje się wówczas swego rodzaju zwornikiem dla wskazanej drogi rowerowej.
 
Jednocześnie wnieśliśmy, aby w porozumieniu z reprezentantami społeczności lokalnej oznakowano w obrębie VeloRudawa dojazd z tej trasy do obiektów naturalnych i kultury znajdujących się w otoczeniu rzeki. Także o zamieszczenie oznakowania wskazującego miejsce, w którym rzeka Rudawa rozpoczyna swój bieg. Więcej w zakładce pn. "Sprawy".
 
 
(fotografia poglądowa)sobota, 17 października 2020

Echa naszego postulatu o szlak do źródeł rzeki Rudawy...

 

Bardzo dziękujemy Panu Marcinowi Cieślakowi - Sołtysowi Rudawy za poparcie naszych postulatów. Jesteśmy przekonani, że szlaki biegiem rzek w tym szlak prowadzący do źródeł rzeki Rudawy staną się elementem ekspozycji naszych okolic turystom a przybliżą spuściznę kulturową i materialną pokoleń w tym dorobek naukowy, jak również będą zachętą do kontynuowania aktywności fizycznej przez społeczność lokalną, która skorzysta z nowej jakościowo oferty rekreacyjnej.
 
Obraz może zawierać: tekst