Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
Sprawy


Tematyka podejmowana przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl":
__________


Skan zasadniczej treści petycji z dnia 28.11.2020 r. skierowanej przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" drogą ePUAP do Rady Gminy Zabierzów w sprawie zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych w Pisarach.
 
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia działań prowadzących do nabycia przez gminę Zabierzów nieruchomości wchodzących w skład zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych znajdujących się na terenie miejscowości Pisary oraz zabezpieczenia przez gminę Zabierzów środków finansowych z przeznaczeniem na rewaloryzację przedmiotowych nieruchomości nabytych już przez gminę Zabierzów i z przeznaczeniem na ochronę obiektów przyrodniczych znajdujących się w obrębie tych nieruchomości. 
 
 
(specyfika formatowania poniższego tekstu wynika z ustawień formularza elektronicznego)  
 
 

https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/127932061_687339358589152_3846915195431719362_n.png?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=81MpTzO1iYEAX9Kb0RP&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=04b8253dfb52f7950a6ead95035b5def&oe=5FE80554https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/127988522_687339498589138_5975753406575825990_n.png?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8R1gQQPxilAAX9pNFt8&_nc_oc=AQnPDNdJgaRGMaWQkv8Cnd1onMJ2n3r3tNR4kYcW8DUvIOj2dr0n7k9LClmP8IDfCSY&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=3f711e625b6e0086ba6803250434ed7c&oe=5FE72BCBhttps://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/128148755_687339741922447_8112163691653575203_n.png?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=IsiLLOIkRfIAX9eUyuL&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=c98d6f0c9a7fd7b77a6a094805751bb4&oe=5FEA19C3
-----------

Pismo z dnia 16.10.2020 r. stanowiące odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na wniosek Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie trasy rowerowej VeloRudawa ujmujący odniesienie dotyczące źródeł rzeki Rudawy. Przedstawiamy poniżej zasadniczą treść przywołanej odpowiedzi.
 


-----------

Odpowiedź z dnia 29 września 2020 r. udzielona przez Pana Stanisława Myjaka - Przewodniczącego Rady Sołeckiej Rudawy na przesłaną do wiadomości Rady Sołeckiej Rudawy korespondencję, w sprawie naniesienia w obrębie trasy rowerowej VeloRudawa informacji opisującej tę trasę jako prowadzącą do źródeł rzeki Rudawy znajdujących się w miejscowości Rudawa. Przedstawiamy w formie skanu poniżej, zasadniczą treść przywołanej odpowiedzi:

 

 


-----------


Przesłany drogą ePUAP w dniu 27 września 2020 r.  do Departamentu Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosek Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie trasy rowerowej VeloRudawa ujmujący odniesienie dotyczące źródeł rzeki Rudawy. Przedstawiamy poniżej zasadniczą treść przywołanego wniosku.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)  
 

 

-----------Odpowiedź z dnia 19 września 2020 r. na nasz wniosek w sprawie wytyczenia i oznakowania szlaku turystycznego prowadzącego do źródeł rzeki Rudawy przesłana do nas przez Pana Krzysztofa J. Pucka - Kierownika Zespołu d/s Szlaków i Zagospodarowania Oddziału Krakowskiego PTTK zawierająca informację w zakresie możliwości wytyczenia i oznakowania szlaku turystycznego do źródeł rzeki Rudawy. Poniżej przedstawiamy zasadniczą treść przedmiotowej odpowiedzi.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)  


-----------Wniosek z dnia 11 września 2020 r. przesłany do Oddziału Krakowskiego PTTK i do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w sprawie wytyczenia i oznakowania szlaku turystycznego prowadzącego do źródeł rzeki Rudawy. Poniżej przedstawiamy zasadniczą treść pisma.

Do treści wniosku wdarła się oczywista omyłka pisarska. W przypisie, zamiast: "Wspomniany punkt, gzie (...)" powinno być: "Wspomniany punkt, gdzie (...)".
 
(Kliknięcie w obraz powiększa go:) 
 
 

 
 
-----------

Odpowiedź na wniosek z dnia 8 maja 2020 r. skierowany przez nas do Wójta Gminy Zabierzów w sprawie podjęcia działań w zakresie przywrócenia na terenie miejscowości Rudawa istnienia stacji kolejowej, w kontekście propozycji przedstawionej przez Wójta Gminy Zabierzów przebiegu trasy kolei dużych prędkości przez Rudawę (w zw. z CPK) i nie zakładającej rozbudowy tego fragmentu linii E 30. Obecny obiekt w Rudawie będąc przystankiem osobowym nie posiada torów bocznych.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)

  

-----------

Treść  zasadnicza pisma z dnia 8 maja 2020 r. skierowanego przez nas w formie wniosku do Wójta Gminy Zabierzów w sprawie podjęcia działań w zakresie przywrócenia na terenie miejscowości Rudawa istnienia stacji kolejowej, w kontekście propozycji przedstawionej przez Wójta Gminy Zabierzów, przebiegu trasy kolei dużych prędkości przez Rudawę (w zw. z CPK) a nie zakładającej rozbudowy tego fragmentu linii E 30. Obecny obiekt w Rudawie będąc przystankiem osobowym nie posiada torów bocznych (wniosek został przesłany w innej formie niż tu widoczna - jako formularz elektroniczny).  

W piśmie wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie. Zamiast treści: "w okolicznościach nie związanych z tematyką Centralnego Portu Komunikacyjnego" powinno być: " w okolicznościach związanych z tematyką Centralnego Portu Komunikacyjnego". A zamiast treści: "musi zakładać budowę estakad" powinno być: "muszą zakładać budowę estakad".

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)-----------W dniu 7 marca 2020 r. na stronach internetowych Centralnego Portu Komunikacyjnego (cpk.pl) , Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" dokonało ogólnego a zaznaczającego nasz udział w dyskursie i oznajmiającego o braku zgody na obecnie proponowane rozwiązania zaprezentowane przez Rząd RP,  zgłoszenia uwag  - do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - tożsamych treścią  z komunikatem wydanym wcześniej przez stowarzyszenie w sprawie przebiegu tras kolejowych obszarem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Poniżej zrzut ekranu dokumentującego rzeczone zgłoszenie uwag.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)


-----------

Zasadnicza treść pisma z dnia 8 stycznia 2020 r. skierowanego do serwisu internetowego JURAinfo.org, stanowiącego wyraz poparcia udzielonego przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie starań o umieszczenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.                                                                                  Serwis internetowy JURAinfo.org
                                                                        grupa@jurainfo.org               
Szanowni Państwo,

 

odpowiadając na apel mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i Jury Krakowskiej wystosowany w formie listu otwartego zamieszczonego na stronach serwisu internetowego JURAinfo.org

Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" postanawia udzielić poparcia dla działań prowadzących do umieszczenia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na Liście Światowego Dziedzictwa organizacji UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).


Umieszczenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO pomoże naszym zdaniem uchronić od zniszczenia a zachować
dla przyszłych generacji  istniejące w obszarze tego makroregionu obiekty przyrodnicze takie, jak bliskie nam mieszkańcom Ziemi Rudawskiej Dolinki Krakowskie oraz umiejscowiony na Szlaku Warowni Jurajskich i będący dziełem człowieka sakralno obronny zespół budowli kościoła pw. Wszystkich Świętych w Rudawie.


  Także zabezpieczyć przed unicestwieniem  dobra kultury i natury istniejące
w formie obecnie śladowej jak Zamczysko w miejscowości Dubie albo szczątkowej jak ruiny Zamku Tenczyn w Rudnie czy też lasy pozostałe po Puszczy Dulowskiej rozciągającej się niegdyś pomiędzy miastem Krakowem a rzeką Przemszą.  


Ujęcie całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obręb oficjalnej i uznanej przez społeczność międzynarodową listy światowego dziedzictwa przyrodniczo kulturowego stanowić będzie naszym zdaniem szansę, na kompleksowy ratunek dla  wszelkich miejsc podobnych jak wyżej przywołane a położonych w granicach opisywanego makroregionu, niezależnie od stopnia popularności  i dostępności  turystycznej tych miejsc.

                     Z poważaniem, w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

                                                                                              Jarosław Wojtasik

                                                                                                          ()

                                                                                   Prezes Zarządu Stowarzyszenia

                                                                                            "ZiemiaRudawska.pl"
                                                                                                    


-----------

Zasadnicza treść pisma z dnia 30 grudnia 2019 r. skierowanego przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie - Nadleśnictwa Krzeszowice, dotyczącego poparcia dla mieszkańców Kleszczowa w sprawie ochrony lasu.


                                                                                Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
                                    w Krakowie

                                                     Nadleśnictwo Krzeszowice
                                                             
ul. Leśna 13, 32 080 Zabierzów
                                                               krzeszowice@krakow.lasy.gov.pl
                                                                                             

Szanowni Państwo,
                                   
uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl"
popiera  mieszkańców miejscowości Kleszczów w gminie Zabierzów w działaniach podejmowanych przez mieszkańców i prowadzonych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, służących ochronie przed wyrębem lasu bukowego umiejscowionego w Kleszczowie na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, w tym przed usunięciem drzew pomnikowych znajdujących się w obszarze opisywanego lasu. 

Wedle naszej oceny las kleszczowski  dla mieszkańców Kleszczowa i osób postronnych korzystających lub pragnących skorzystać z walorów tego obszaru dziedzictwa  przyrodniczego stanowi dobro, które winno podlegać zabezpieczeniu.

Żywimy nadzieję, iż rozmowy podjęte w przedmiotowej sprawie przez mieszkańców Kleszczowa i przedstawicieli Nadleśnictwa Krzeszowice zakończą się dla dobra wspólnego, porozumieniem.   

                     Z poważaniem, w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"


                                                                                           Jarosław Wojtasik

                                                                                                      ()

                                                                                    Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                   "ZiemiaRudawska.pl"-----------

Skan pisma z dnia 13 listopada 2019 r. stanowiącego odpowiedź na email z dnia 30 października 2019 r. skierowany przez nas do firmy "TAURON Dystrybucja S.A." w sprawie chwilowych zaników napięcia zasilającego w obszarze miejscowości Rudawa i innych miejscowości.


  (Kliknięcie w obraz powiększa go:)
  


-----------Screen treści zasadniczej, wiadomości email z dnia 30 października 2019 r. skierowanej przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" do firmy "TAURON Dystrybucja S.A." w sprawie chwilowych zaników napięcia zasilającego w obszarze miejscowości Rudawa i innych miejscowości
(wiemy, że w korespondencji występuje oczywista omyłka w postaci literówki)
:

 (Kliknięcie w obraz powiększa go:)

----------- 

Kopia korespondencji (bez załączników) wymienionej pomiędzy organami administracji publicznej w sprawie inwestycji  pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa - Młoszowa"
a m.in. dotyczącej skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr 2128K
czyli stanowiącego w Rudawie zbieg ulic Śląskiej, Krakowskiej i Wyspiańskiego
(rozbudowa skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym).

Decyzja o podjęciu wskazanej inwestycji jest odpowiedzią 
na
petycję z dnia 5 stycznia 2019 r., środowisk, instytucji i organizacji w tym Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" działających w Rudawie i okolicach a wystosowaną
"w sprawie realizacji inwestycji drogowych w miejscowości Rudawa w związku z budową obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa".(Kliknięcie w obraz powiększa go:)


-----------


Treść wiadomości wysłanej w dniu 21 sierpnia 2019 r. do Services Zone S.A. w sprawie usytuowania w Rudawie urządzenia CashLine  należącego do tej firmy


                                                                    Services Zone S.A.
                                                                                Ul. Domaniewska 47/10
                                                                                02-672 Warszawa
                                                                    kontakt@cashline.pl
 

Szanowni Państwo,
                                   
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie działań, zmierzających
do usytuowania w Rudawie miejscowości położonej w powiecie krakowskim urządzenia CashLine.
Pozostając miejscowością z ukształtowanym centrum (Rynkiem) i kompletną infrastrukturą, nadającymi specyfikę miasteczka,  stanowi od wieków Rudawa punkt odniesienia dla wielu innych  miejscowości znajdujących się w obrębie dzisiejszej gminy Zabierzów, gminy Krzeszowice, gminy Liszki, gminy Jerzmanowice-Przeginia, gminy Wielka Wieś.
Trwająca aktualnie przebudowa centralnej przestrzeni miejscowości Rudawa jeszcze bardziej niż dotąd uwydatnia funkcję usługową, jaką Rudawa pełni wobec otaczających
ją wspólnot lokalnych.
Usytuowanie na terenie Rudawy urządzenia CashLine byłoby działaniem oczekiwanym przez społeczności i uzasadnionym ekonomicznie.
Jesteśmy przekonani o tym, iż zlokalizowanie w Rudawie urządzenia  CashLine zwiększy liczbę osób i podmiotów korzystających z Państwa usługi a mieszkańcom Rudawy i jej okolic pozwoli na dywersyfikację usługi.  
Mając tedy na uwadze zabezpieczenie rzeczywistej potrzeby społecznej
oraz dostrzegając prawo podmiotów gospodarczych do realizacji celów ekonomicznych, pragniemy wyrazić nadzieję, że wymieniona we wstępie i opisana w rozwinięciu uprzejma prośba Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", rozpatrzona zostanie przez Państwa pozytywnie. 


                     Z wyrazami szacunku, w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
                                                          
                                                                                                        Jarosław Wojtasik
                                                                              
                                                                                                                            ()
                                                                                          Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                                        "ZiemiaRudawska.pl"


----------- Treść wiadomości wysłanej w dniu 21 sierpnia 2019 r. do PKP BP SA w sprawie usytuowania w Rudawie bankomatu/wpłatomatu  należącegodo tej firmy
                     


                                             PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
                                                        ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
                                                        instytucje@pkobp.pl


                               

Szanowni Państwo,
                                   
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie działań, zmierzających
do usytuowania w Rudawie miejscowości położonej w powiecie krakowskim bankomatu/wpłatomatu Państwa Firmy.
Pozostając miejscowością z ukształtowanym centrum (Rynkiem) i kompletną infrastrukturą, nadającymi specyfikę miasteczka,  stanowi od wieków Rudawa punkt odniesienia dla wielu innych  miejscowości znajdujących się w obrębie dzisiejszej gminy Zabierzów, gminy Krzeszowice, gminy Liszki, gminy Jerzmanowice-Przeginia, gminy Wielka Wieś.
Trwająca aktualnie przebudowa centralnej przestrzeni miejscowości Rudawa jeszcze bardziej niż dotąd uwydatnia funkcję usługową, jaką Rudawa pełni wobec otaczających
ją wspólnot lokalnych.
Usytuowanie na terenie Rudawy wskazanego urządzenia  byłoby działaniem oczekiwanym przez społeczności i uzasadnionym ekonomicznie.
Jesteśmy przekonani o tym, iż zlokalizowanie w Rudawie bankomatu/wpłatomatu  Państwa Firmy zwiększy liczbę osób i podmiotów korzystających z Państwa usługi a mieszkańcom Rudawy i jej okolic pozwoli na dywersyfikację usługi.  
Mając tedy na uwadze zabezpieczenie rzeczywistej potrzeby społecznej
oraz dostrzegając prawo podmiotów gospodarczych do realizacji celów ekonomicznych, pragniemy wyrazić nadzieję, że wymieniona we wstępie i opisana w rozwinięciu uprzejma prośba Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", rozpatrzona zostanie przez Państwa pozytywnie. 


                     Z wyrazami szacunku, w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
                                                          
                                                                                                    Jarosław Wojtasik
                                                                              
                                                                                                                            ()
                                                                                                Prezes Zarządu Stowarzyszenia
___

   Screen odpowiedzi udzielonej przez PKO BP SA, z dnia 22 sierpnia 2019 r.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)
----------- 

Treść wiadomości wysłanych w dniu 9 sierpnia 2019 r. przy pomocy formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronach internetowych
do firmy IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA  i do firmy  Euronet Polska Sp. z o.o. w sprawie usytuowania w Rudawie bankomatów należących do sieci, których ww. firmy są właścicielamiSzanowni Państwo,
                                   
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie działań, zmierzających
do usytuowania w Rudawie miejscowości położonej w powiecie krakowskim bankomatu Państwa Firmy.

Pozostając miejscowością z ukształtowanym centrum (Rynkiem) i kompletną infrastrukturą, nadającymi specyfikę miasteczka,  stanowi od wieków Rudawa punkt odniesienia dla wielu innych  miejscowości znajdujących się w obrębie dzisiejszej gminy Zabierzów, gminy Krzeszowice, gminy Liszki, gminy Jerzmanowice-Przeginia, gminy Wielka Wieś.

Trwająca aktualnie przebudowa centralnej przestrzeni miejscowości Rudawa jeszcze bardziej niż dotąd uwydatnia funkcję usługową, jaką Rudawa pełni wobec otaczających
ją wspólnot lokalnych.

Usytuowanie na terenie Rudawy bankomatu Państwa Firmy czyli kolejnego już bankomatu w historii naszej miejscowości byłoby działaniem oczekiwanym przez społeczności i uzasadnionym ekonomicznie. Tak jak było działaniem racjonalnym  zlokalizowanie tutaj usługi paczkomatu.


Jesteśmy przekonani o tym, iż zlokalizowanie w Rudawie następnego bankomatu, zwiększy liczbę osób i podmiotów korzystających z Państwa usługi a mieszkańcom Rudawy
i jej okolic pozwoli na dywersyfikację usługi.  

Mając tedy na uwadze zabezpieczenie rzeczywistej potrzeby społecznej
oraz dostrzegając prawo podmiotów gospodarczych do realizacji celów ekonomicznych, pragniemy wyrazić nadzieję, że wymieniona we wstępie i opisana w rozwinięciu uprzejma prośba Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", rozpatrzona zostanie przez Państwa pozytywnie.


                     Z wyrazami szacunku, w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

                                                          
                                                                                                 Jarosław Wojtasik

                                                                                                           ()

                                                                                              Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                                        "ZiemiaRudawska.pl"
                                                                                                  
___

   Screen odpowiedzi z dnia 9 sierpnia 2019 r. firmy  Euronet Polska Sp. z o.o. w sprawie usytuowania w Rudawie bankomatu należącego do sieci Euronet

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)

 

   Screen odpowiedzi z dnia 9 sierpnia 2019 r. firmy  IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA w sprawie usytuowania w Rudawie bankomatu należącego do sieci  Planet Cash

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)

Screen odpowiedzi z dnia 20 sierpnia 2019 r. firmy  IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA w sprawie usytuowania w Rudawie bankomatu należącego do sieci  Planet Cash

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)


  Screen odpowiedzi z dnia 21 sierpnia 2019 r. firmy  BNP Paribas Bank Polska S.A. 
(wraz z załączoną treścią wiadomości przesłanej do tej firmy przy pomocy formularza kontaktowego) w sprawie usytuowania w Rudawie bankomatu należącego do BNP Paribas Bank Polska S.A.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)
Screen zasadniczego fragmentu wiadomości, stanowiacej odpowiedź z dnia 10 września 2019 r. firmy  Euronet Polska Sp. z o.o. na zgłoszenie przez reprezentanta Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" przy pomocy formularza kontaktowego, propozycji  usytuowania w konkretnym podanym z adresu punkcie miejscowości Rudawa,  bankomatu należącego do sieci Euronet

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)-----------

Treść pism z dnia 5 sierpnia 2019 r. wysłanych w tym samym dniu do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Szwecji i do Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce w sprawie pomocy w odnalezieniu aktu lokacyjnego miejscowości Rudawa na prawie magdeburskim oraz docelowo o podjęcie innych działań związanych
z rudawskim dobrami kultury

           
                                                           Ambasada Królestwa Szwecji w Polsce
                                                                       Jego Ekscelencja Stefan Gullgren

                                                                       ul. Bagatela 3, 00-585 Warszawa
                                                                       ambassaden.warszawa@gov.se


Wasza Ekscelencjo,

w 2019 roku obchodzimy w Rudawie miejscowości usytuowanej koło Krakowa, 
555 rocznicę ponownego potwierdzenia nadania miejscowości Rudawa prawa magdeburskiego. 


Lokacje wsi i miast na prawie niemieckim w tym na prawie magdeburskim powodują pojawienie się w historii pierwszych instytucji samorządowych. Rocznice tych wydarzeń lokacyjnych stają się naturalnym świętem dla konkretnych miejscowości - nie jest inaczej
w przypadku Rudawy. 


Znamy tedy w Rudawie daty potwierdzeń królewskich odnoszących się do aktu lokacyjnego na prawie magdeburskim, nadal jednak nie jesteśmy władni rozstrzygnąć,
w którym roku ów przywilej został Rudawie przyznany. Nie znamy więc daty nadania prawa magdeburskiego miejscowości Rudawa. 


Nie pierwszy raz otrzymujemy sygnały, że dokument potwierdzający nadanie przez Króla Polski prawa magdeburskiego miejscowości Rudawa znajduje się na terenie Królestwa Szwecji. Prawdopodobnie w obrębie któregoś z muzeów albo bliźniaczej instytucji
gdzie dokument trafił zapewne jako zdobycz wojenna w związku z burzliwą wspólną historią Rzeczypospolitej i Królestwa Szwecji w XVII stuleciu.


W nawiązaniu do powyższego zwracamy się do Waszej Ekscelencji z wielką prośbą,
o udzielenie pomocy w ustaleniu miejsca przechowywania wskazanego dokumentu
na terenie Królestwa Szwecji oraz w przypadku odnalezienia miejsca przechowywania
tegoż dokumentu na terytorium Królestwa Szwecji, w  sporządzeniu jego uwierzytelnionej kopii i przesłania tejże na adres naszego stowarzyszenia. 


Docelowo zaś, prosimy wielce uprzejmie Waszą Ekscelencję o podjęcie działań,
które by doprowadziły do powrotu na teren miejscowości Rudawa przywołanego dokumentu w jego oryginale w sytuacji odnalezienia go na terenie Królestwa Szwecji jak również, potencjalnie pozostałych w granicach Królestwa Szwecji a uzyskanych przez stronę szwedzką w wyniku działań wojennych, dóbr kultury  związanych z Rudawą.  W tym skojarzonych z parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rudawie skąd najprawdopodobniej owe dobra kultury w tamtym wojennym okresie mogły zostać zabrane.


Za którą to pomoc nie tylko my lecz jesteśmy przekonani, wdzięczni będą
Waszej Ekscelencji wszyscy mieszkańcy Rudawy wraz z władzami naszej miejscowości.

                                   Z wyrazami szacunku i pozostając w oczekiwaniu na odpowiedź
,                                                            w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

                                                                                              Jarosław Wojtasik
                                                                                                         ()

                                                                                              Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                                        "ZiemiaRudawska.pl"___

  
           
                                    Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie
                                               Radca, Charge d’affaires a.i. Tomasz Grzybkowski
                                               Karlavägen 35, 114 31 Sztokholm
                                               sztokholm.amb.info@msz.gov.pl


Wielce Szanowny Panie Radco,

w 2019 roku obchodzimy w Rudawie miejscowości usytuowanej koło Krakowa, 
555 rocznicę ponownego potwierdzenia nadania miejscowości Rudawa prawa magdeburskiego. 


Lokacje wsi i miast na prawie niemieckim w tym na prawie magdeburskim powodują pojawienie się w historii pierwszych instytucji samorządowych. Rocznice tych wydarzeń lokacyjnych stają się naturalnym świętem dla konkretnych miejscowości - nie jest inaczej
w przypadku Rudawy. 


Znamy tedy w Rudawie daty potwierdzeń królewskich odnoszących się do aktu lokacyjnego na prawie magdeburskim, nadal jednak nie jesteśmy władni rozstrzygnąć,
w którym roku ów przywilej został Rudawie przyznany. Nie znamy więc daty nadania prawa magdeburskiego miejscowości Rudawa.


Nie pierwszy raz otrzymujemy sygnały, że dokument potwierdzający nadanie przez Króla Polski prawa magdeburskiego miejscowości Rudawa znajduje się na terenie Królestwa Szwecji. Prawdopodobnie w obrębie któregoś z muzeów albo bliźniaczej instytucji
gdzie dokument trafił zapewne jako zdobycz wojenna w związku z burzliwą wspólną historią Rzeczypospolitej i Królestwa Szwecji w XVII stuleciu.


W nawiązaniu do powyższego zwracamy się do Pana Radcy z wielką prośbą,
o udzielenie pomocy w ustaleniu miejsca przechowywania wskazanego dokumentu
na terenie Królestwa Szwecji oraz w przypadku odnalezienia miejsca przechowywania
tegoż dokumentu na terytorium Królestwa Szwecji, w  sporządzeniu jego uwierzytelnionej kopii i przesłania tejże na adres naszego stowarzyszenia. 


Docelowo zaś, prosimy wielce uprzejmie Pana Radcę o podjęcie działań,
które by doprowadziły do powrotu na teren miejscowości Rudawa przywołanego dokumentu w jego oryginale w sytuacji odnalezienia go na terenie Królestwa Szwecji jak również, potencjalnie pozostałych w granicach Królestwa Szwecji a uzyskanych przez stronę szwedzką w wyniku działań wojennych, dóbr kultury  związanych z Rudawą.  W tym skojarzonych z parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rudawie skąd najprawdopodobniej owe dobra kultury w tamtym wojennym okresie mogły zostać zabrane.


Za którą to pomoc nie tylko my lecz jesteśmy przekonani, wdzięczni będą
Panu Radcy wszyscy mieszkańcy Rudawy wraz z władzami naszej miejscowości.

                                   Z wyrazami szacunku i pozostając w oczekiwaniu na odpowiedź
,                                                            w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

                                                                                              Jarosław Wojtasik
                                                                                                        ()

                                                                                              Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                                        "ZiemiaRudawska.pl"


----
Odpowiedź Abasady Królestwa Szwecji w Polsce z dnia 10 września 2019 r. 
(drogą identyczną, jaką wysłaliśmy nasze pismo)
-----------

Uchwała 5/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.  
Zarządu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie zakończenia Konkursu Fotograficznego  pt. "Foto Dolinki Krakowskie"    

Na podstawie § 8 ust. 1, § 8 ust 2 pkt 1, 2, 5, § 9 pkt 2, 13, 15, 16, 22, § 17 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", Zarząd Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" podczas drugiego posiedzenia w dniu  15 lutego 2019 r. w Rudawie postanawia:

1) w całości anulować Uchwałę 4/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. Zarządu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie prolongowania terminów określonych Regulaminem Konkursu Fotograficznego  pt. "Foto Dolinki Krakowskie", z uwagi na mogące zostać uznanymi za kontrowersyjne zmiany w Regulaminie Konkursu Fotograficznego  pt. "Foto Dolinki Krakowskie" z dnia 26 stycznia 2019 r. z późniejszymi zmianami, dokonane w dniu 15 lutego br. w związku z prolongowaniem terminów określonych Regulaminem Konkursu Fotograficznego  pt. "Foto Dolinki Krakowskie";

2) przedmiotowy Konkurs ustanowiony przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" Uchwałą 2/2019
z dnia 26 stycznia 2019 r.  zakończyć bez rozstrzygnięcia: 


a) w oparciu o ust. 11, 12, 24, 29 i 30 wskazanego Regulaminu sprzed zmian w nim dokonanych
w dniu 15 lutego 2019 r.; 


b) w ścisłym związku z faktem zgłoszenia do przywołanego Konkursu do dnia 14 lutego 2019 r.
prac konkursowych w liczbie uniemożliwiającej wyłonienie Laureatów Konkursu  spośród ogółu osób, które nadesłały do tego Konkursu swoje prace konkursowe w tym jedną pracę konkursową zamieszczoną z naruszeniem przytoczonego Regulaminu;

3) Uczestnikom Konkursu, którzy do dnia 14 lutego 2019 r. zgłosili swoje prace konkursowe zgodnie
z zapisami  wspomnianego i obowiązującego Regulaminu, przyznać w sposób nielosowy symboliczne upominki z okazji udziału w Konkursie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                  Podpisy członków Zarządu
                                                                                                   Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl":  

                                                                                                                                Jarosław Wojtasik
                                                                                                ()
                                                                                                                                  Jerzy Goraj
                                                                                                ()


-----------Uchwała 2/2019 z dnia 26 stycznia 2019 r.  
Zarządu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie zorganizowania przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" Konkursu Fotograficznego pt. "Foto Dolinki Krakowskie"

                                                                                                                                                         
Na podstawie § 8 ust. 1, § 8 ust 2 pkt 1, 2, 5, § 9 pkt 2, 13, 15, 16, 22, § 17. pkt 2 Statutu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", Zarząd Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" podczas posiedzenia w dniu 26 stycznia 2019 r. w Rudawie postanawia co następuje: 

1) Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" zorganizuje Konkurs Fotograficzny  pt. "Foto Dolinki Krakowskie";

2) ustanawia się Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. "Foto Dolinki Krakowskie"
(treść rzeczonego Regulaminu znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały);

3) ustanawia się wzór i treść Karty zgłoszenia do Konkursu wraz z oświadczeniem
o udzieleniu licencji, o którym to Konkursie mowa w pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały
(wzór i treść  wskazanej Karty zgłoszenia do Konkursu wraz z oświadczeniem o udzieleniu licencji znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały).
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                       Podpisy członków Zarządu
                                                                                                       Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl":  

                                                                                                                             Jerzy Goraj
                                                                                                  ()

                                                                                                                         Jarosław Wojtasik
                                                                                                  ()


-----------


Treść zasadnicza wniosku z dnia 10 stycznia 2019 r. przesłanego przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" do firmy "Mosty Katowice" - wykonawcy dokumentacji projektowej dla obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa. Treść wniosku jest identyczna z treścią petycji z dnia 5 stycznia 2019 r. skierowanej przez przedstawicieli mieszkańców i organizacji działających w sołectwie Rudawa i w sąsiednich miejscowościach, do władz i urzędów w sprawie "realizacji inwestycji drogowych w miejscowości Rudawa w związku z budową obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa". Bliźniaczość obydwu dokumentów wynika ze ścisłej w przywołanej sprawie, współpracy sygnatariuszy petycji w tym, Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl": -----------   
Zasadnicza treść petycji z dnia 5 stycznia 2019 r. podpisanej przez przedstawicieli mieszkańców i organizacji działających w sołectwie Rudawa i w sąsiednich miejscowościach w tym przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl", "w sprawie realizacji inwestycji drogowych w miejscowości Rudawa w związku z budową obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa". Do wiadomości, petycję tę otrzymały media i serwisy internetowe. Należy nadmienić, że będący jednym z Adresatów przedmiotowej petycji, Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury - przyjął przedstawiciela sygnatariuszy petycji, wykazując duże zrozumienie dla przedstawionej problematyki:  
 ----------- 

Treść wniosku z dnia 13 grudnia 2018 r. opatrzonego podpisem elektronicznym i wysłanego  przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" do Urzędu Gminy Zabierzów o udostępnienie informacji publicznej, w sprawie zamkniętej dla dzieci i młodzieży świetlicy środowiskowej w Niegoszowicach:

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ1. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" z siedzibą w Rudawie zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
           
1)  z posiadanych przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" informacji wynika, że w miejscowości Niegoszowice przez okres ostatnich około dwunastu miesięcy do teraz włącznie,  nie są prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży
w tamtejszej świetlicy środowiskowej. W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

a) jaki jest powód braku kontynuacji dotychczasowych zajęć
dla dzieci i młodzieży w obrębie świetlicy środowiskowej w Niegoszowicach?

b) czy gmina Zabierzów posiada dzisiaj plany ponownego wprowadzenia
do świetlicy środowiskowej w Niegoszowicach zajęć dla dzieci i młodzieży?

c) jeśli gmina Zabierzów posiada dzisiaj plany ponownego wprowadzenia
do świetlicy środowiskowej w Niegoszowicach zajęć dla dzieci i młodzieży, to w jakim konkretnie terminie określonym datą albo zakresem dat, nastąpi owe wprowadzenie zajęć?

d) jeśli gmina Zabierzów posiada dzisiaj plany ponownego wprowadzenia
do świetlicy środowiskowej w Niegoszowicach zajęć dla dzieci
i młodzieży, to na jakich konkretnie zasadach nastąpi przywołane wprowadzenie zajęć tj. jakiego rodzaju albo profilu to będą zajęcia, ile wyniesie łącznie, mierzony
w godzinach  przewidywany czas trwania rzecznych zajęć w skali rocznej,  
i które z nazwy, podmioty lub z imienia i nazwiska osoby,  zostaną wyznaczone
do prowadzenia przedmiotowych zajęć?

e) jeśli gmina  Zabierzów posiada dzisiaj plany ponownego wprowadzenia
do świetlicy środowiskowej w Niegoszowicach zajęć dla dzieci i młodzieży, to jakiej konkretnie wysokości (w złotych) środki finansowe zostaną przeznaczone w skali roku, na to zadanie?

f) jeśli gmina  Zabierzów nie posiada dzisiaj planów ponownego wprowadzenia do świetlicy środowiskowej w Niegoszowicach zajęć dla dzieci i młodzieży, to jaka jest przyczyna braku planów w tym obszarze?

 2. Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 cyt. ustawy, Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" z siedzibą w Rudawie, wnosi o udostępnienie informacji  
z powyżej przedstawionego zakresu, w następujący sposób i w następującej formie:
                       
1) pliki komputerowe;

2) przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres: ziemiarudawska@gmail.com.                                       Z poważaniem, w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

                                                          
                                                                                                   Jarosław Wojtasik


                                                                                              Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                                "ZiemiaRudawska.pl"

----

ODPOWIEDŹ Urzędu Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 r., przesłana drogą elektroniczną w dniu 31 grudnia 2018 r:
----------- 

Treść wniosku z dnia 19 listopada 2018 r. opatrzonego podpisem elektronicznym i wysłanego w dniu 21 listopada 2018 r. przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" do Urzędu Gminy Zabierzów
i Zarządu Infrastruktury Komunalneji Transportu w Krakowie (przekształcanemu obecnie w Zarząd Dróg Miasta Krakowa) w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Niegoszowic:
WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIESZKAŃCÓW NIEGOSZOWIC

                                   
                                                                                              Według rozdzielnika                                                                      
Szanowni Państwo,
                                  

Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" zwraca się z uprzejmą prośbą o objęcie mieszkańców miejscowości Niegoszowice usługą z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego świadczoną na obszarze gminy Zabierzów przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie działający z ramienia Gminy Miejskiej Kraków.

Mieszkańcy  Niegoszowic są w pełni wykluczeni z możliwości korzystania w obrębie swojego miejsca zamieszkania z publicznego transportu zbiorowego realizowanego w gminie Zabierzów przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Przez Niegoszowice nie przebiegają bowiem linie autobusowe należące do systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Z uwagi na  nadchodzący okres zimowy i w szczególności, potrzebę zagwarantowania dzieciom i młodzieży mieszkającej w Niegoszowicach transportu do miejsc, w których pobierają naukę, umożliwienia tym osobom powrotu do domów oraz wszystkim mieszkańcom Niegoszowic możliwości korzystania z komunikacji autobusowej zapewnionej w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie,  postulujemy, aby do czasu podjęcia pożądanych działań docelowych takich jak utworzenie nowej linii autobusowej łączącej Niegoszowice z Krakowem, przedsięwziąć rozwiązania doraźne a mianowicie, poddajemy do rozważenia sugestię,  

w której wariantem obligatoryjnym stałoby się:

1) umiejscowienie w ul. Dunajewskiego w miejscowości Rudawa dodatkowych  dwóch bo każdy z nich zorientowany  w kierunku przeciwnym, przystanków dla autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie linii 278 i 268, w punkcie odległościowo możliwie najbliższym wjazdowi w ul. Krakowską znajdującą się w miejscowości Brzezinka a stanowiącą drogę prowadzącą do Niegoszowic z ul. Dunajewskiego w Rudawie;

wariantem zaś fakultatywnym byłoby:

2) znaczące zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie  linii 268 z Bronowic Małych do Radwanowic Pętli oraz przy tym, ustanowienie połączenia autobusowego z Radwanowic Pętli do Bronowic Małych  w obrębie obecnie istniejącej linii 268 (teraz jest to jeden kurs i dostępny tylko w jedną stronę, a mianowicie do Radwanowic Pętli i jedynie w godzinach późnonocnych);

albo:

3) podjęcie się realizacji rozwiązania opisanego w wariancie 2 ale dodatkowo, z jego korektą w zakresie obecnego przebiegu wskazanej linii 268 w taki sposób, aby autobus obsługujący tę linię dokonywał skrętu z ul. Dunajewskiego w Rudawie w ul. Krakowską znajdującą się w Brzezince a prowadzącą do Niegoszowic. Trasa opisywanej linii autobusowej prowadziłaby ponownie do miejscowości Rudawa, to jest: z Niegoszowic w ul. Legionów Polskich w Rudawie, następnie w ul. Stanisława Wyspiańskiego w Rudawie i dalej w kierunku Radwanowic. Wariant tenże zawiera założenie umiejscowienia w Niegoszowicach przystanków dla autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie linii 268. Niebagatelną kwestią jest, że niniejszy wariant zakłada przejazd autobusu linii 268 ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Rudawie a więc umożliwia dojazd mieszkańców Niegoszowic do przystanku autobusowego Rudawa PKP i dalszą ich podróż do Krakowa z wykorzystaniem komunikacji szynowej. Zabezpiecza także powrót mieszkańców Niegoszowic z Krakowa przy pomocy szynowych i drogowych środków transportu.  Ze względu zaś na charakter trasy autobusu linii 268 proponowanej w przedmiotowym wariancie jak również wysoką częstotliwość przemieszczania się ulicą Legionów Polskich w Rudawie ciężkich pojazdów samochodowych, przyjmuje się do realizacji usługi wykorzystanie autobusów marki Jelcz M081MB/3, które obecnie obsługują linię 268 albo pojazdów zbliżonych  gabarytowo i pozostających w taborze MPK S.A. w Krakowie.

Należy podkreślić, że przedstawione przez nas warianty dotyczące rozwiązań komunikacyjnych, zostały tutaj ujęte w oparciu o wyniki konsultacji, przeprowadzonej przez członków Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" z zainteresowanymi mieszkańcami w dostępnej publicznie  przestrzeni internetowej.

Wyrażamy nadzieję, że zastosowanie wnioskowanych przez nas rozwiązań, tymczasowo zabezpieczy realizację potrzeb mieszańców Niegoszowic pozostających na uboczu komunikacyjnym gminy i stanie się zaczynem dla przedsięwzięć, posiadających szerszy wymiar - oczekiwany  przez opisywaną społeczność lokalną.

Działania podjęte niezwłocznie, są szansą na to, że sytuacja Niegoszowic przestanie być precedensową na komunikacyjnej  mapie gminy Zabierzów.

                     Z poważaniem, w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

                                                          
                                                                                           Jarosław Wojtasik


                                                                                           Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                                     "ZiemiaRudawska.pl"


                                                                                                 Otrzymują:

1) Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów

2) Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


----

ODPOWIEDŹ Wójta Gminy Zabierzów z dnia 31 grudnia 2018 r. a wysłana pocztą tradycyjną w dniu 2 stycznia 2019 r. - skan:

ODPOWIEDŹ ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA (d. ZIKiT) - skan:-----------

 Treść pisma z dnia 16 listopada 2018 r. skierowanego przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" do Firmy InPost S.A. w sprawie usytuowania w miejscowości Rudawa Paczkomatu InPost. Do wysłanego pisma dołączony został przykładowy wykaz kodów SMS przyporządkowanych do usług zrealizowanych w InPost przez mieszkańców Rudawy i okolic:                                                                                                                                                                                                                        Rudawa, 16 listopada 2018
                                                        InPost S.A.
                                                        biuro@inpost.pl

                                                      
ul. Wielicka 28, EQUAL BUSINESS PARK                                                        Budynek B, 30-552 Kraków
                                                                                             


Szanowni Państwo,
                                   
w ślad za rozmowami z kwietnia bieżącego roku a podjętymi przez mieszkańców miejscowości Rudawa i Firmę "InPost S.A." w sprawie oczekiwanej w Rudawie lokalizacji Paczkomatu InPost, Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" zwraca się do Państwa
z uprzejmym postulatem kontynuowania działań, zmierzających do usytuowania
w Rudawie Paczkomatu InPost.

Umiejscowienie w obrębie Rudawy Paczkomatu InPost wypełni lukę cywilizacyjną,
dotyczącą możliwości korzystania przez mieszkańców Rudawy i okolicznych miejscowości
z nowoczesnego rozwiązania, w zakresie realizacji usługi otrzymywania i wysyłania przesyłek. Jest nim niewątpliwie system automatycznych skrytek pocztowych.

Pozostając miejscowością z ukształtowanym centrum (Rynkiem) i infrastrukturą, nadającymi specyfikę miasteczka,  stanowi od wieków Rudawa punkt odniesienia
dla wielu innych  miejscowości znajdujących się w obrębie dzisiejszej gminy Zabierzów, gminy Krzeszowice, gminy Liszki, gminy Jerzmanowice-Przeginia, gminy Wielka Wieś.


Trwająca przebudowa centralnej przestrzeni miejscowości Rudawa niebawem uwydatni funkcję usługową, jaką Rudawa pełni wobec otaczających ją wspólnot lokalnych.

Usytuowanie na terenie Rudawy Paczkomatu InPost byłoby działaniem oczekiwanym przez społeczności i uzasadnionym ekonomicznie.
Dla uwierzytelnienia powyższych argumentów, do niniejszej korespondencji załączamy wykaz udostępnionych nam przez mieszkańców Rudawy i okolic, przykładowych numerów stanowiących kody SMS, którymi w ostatnim czasie posłużono się w celu skorzystania z Państwa usługi. Osoby, które nam te numery kodów SMS przekazały, deklarują, że korzystałyby z omawianej usługi w Rudawie, gdyby w tej miejscowości funkcjonował Paczkomat InPost.

Jesteśmy przekonani o tym, iż usytuowanie w Rudawie oczekiwanego Paczkomatu InPost, zmniejszy liczbę komunikatów otrzymywanych przez Państwa Klientów
o potencjalnym przepełnieniu Paczkomatów InPost umiejscowionych w Krzeszowicach
i w Zabierzowie. Suponowane zaś przez nas  rozwiązanie, zwiększy liczbę osób i podmiotów korzystających z Państwa usługi. Ze względu bowiem na trudności powodowane brakiem dostępności terytorialnej Paczkomatu InPost, są te osoby i podmioty dzisiaj wykluczone,
z możliwości funkcjonowania w obszarze standardu usługi, oferowanej przy pomocy systemu automatycznych skrytek pocztowych.

Mając tedy na uwadze zabezpieczenie rzeczywistej potrzeby społecznej
oraz dostrzegając prawo podmiotów gospodarczych do realizacji celów ekonomicznych, pragniemy wyrazić nadzieję, że wymieniony we wstępie i opisany w rozwinięciu postulat Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", rozpatrzony zostanie przez Państwa pozytywnie.

                     Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

                                                          
                                                                                              Jarosław Wojtasik
                                                                                                                                            ()
                                                                                              Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                                        "ZiemiaRudawska.pl"


----
  Zasadnicza treść pisma z dnia 7 stycznia 2019 r. przesłanego w formie korespondencji tradycyjnej przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" do Firmy InPost S.A. w sprawie usytuowania w miejscowości Rudawa Paczkomatu InPost:----------- 

Oświadczenie Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" z dnia 14 września 2018 r. załączona do Petycji Mieszkanców Rudawy. Cytowaną w Oświadczeniu kopię odpowiedzi PKP PLK S.A. będącą udzieleniem  Stowarzyszeniu "ZiemiaRudawska.pl"informacji publicznej, zamieszczona zostaje w innym miejscu. Treść Petycji Mieszkańców Rudawy zamieszczona zostanie ewentualnie w terminie późniejszym:
                                                                                                          Rudawa, 14 września 2018

Oświadczenie

Na podstawie § 23 ust. 8 i § 29 pkt 1, a w nawiązaniu do § 8 ust. 1, § 8 ust. 2 pkt 6,
§ 9 pkt 1, 3, 11, 24, Statutu Stowarzyszenia"ZiemiaRudawska.pl" i w oparciu o treść Preambuły przywołanego Statutu, w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" składam następujące Oświadczenie:
Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" udziela pełnego poparcia Mieszkańcom miejscowości  Rudawa, którzy pismem z dnia 14 września 2018 r. "przeciwko złemu traktowaniu przez pracowników kolei" wystosowali petycję do Pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury w Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
Akceptując w całości treść cytowanej petycji i przyłączając się do tego słusznego protestu Mieszkańców Rudawy, dołączamy do niniejszego Oświadczenia kopię sporządzonej
w dniu 10 sierpnia 2018 r., znak: IBZ2a-051--606/18, a  udzielonej przez PKP PLK S.A.
w dniu 13 sierpnia 2018 r. z niezachowaniem ustawowego terminu, odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" o udostępnienie informacji publicznej przesłanym w dniu 23 lipca 2018 r. do PKP PLK S.A.
Przytoczona odpowiedź udzielona przez PKP PLK S.A. Stowarzyszeniu "ZiemiaRudawska.pl", a dotycząca rozwiązań technicznych zastosowanych w przejściu podziemnym, znajdującym się w obrębie degradowanej do roli przystanku osobowego stacji kolejowej Rudawa PKP, jest w swojej wymowie przykładem, na lekceważące naszym zdaniem  potraktowanie problemów społeczności, która na swojej ziemi gości zarządcę państwowej sieci linii kolejowych w Polsce.

                                                                                                                  Jarosław Wojtasik
                                                                                          ()
                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                  Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
 
----------- 

Treść wniosku z dnia 23 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, przesłanego przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie przejścia podziemnego w Rudawie (pod torowiskiem kolejowym):