Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
Sprawy


Tematyka podejmowana przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl":
__________

Screen skanu zasadniczej treści odpowiedzi Urzędu Gminy Zabierzów z dnia 03.02.2021 r. na wniosek Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" z dnia 22 stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej  w sprawie koszów naśmieci umiejscowionych w rudawskiej dzielnicy Podłonie.
 W dalszej części odpowiedzi zawarto informację wyjaśniającą, że decyzja o rozmieszczeniu koszów na wskazanym terenie została podjęta po złożeniu wniosku w tej sprawie przez jednego z mieszkańców działającego jak stwierdził w swoim wniosku "w imieniu i w porozumieniu z mieszkańcami osiedla Podłonie (Przyłogi) w Rudawie". Poinformowano, iż Urząd Gminy Zabierzów planuje dalsze wyposażenie poszczególnych miejscowości w tym Rudawę "w kosze na odpady (przy zachowaniu spójności estetycznej z dotychczas montowanymi lub ustawianymi koszami)".
 

------

Screen skanu zasadniczej treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 stycznia 2021 r. skierowanego przez nas do Urzędu Gminy Zabierzów w sprawie koszów naśmieci umiejscowionych w rudawskiej dzielnicy Podłonie.
 
------
(specyfika formatowania zamieszczonego tekstu wniosku wynika z ustawień formularza elektronicznego)


Brak dostępnego opisu zdjęcia.


Brak dostępnego opisu zdjęcia.


-----------


Screen ze skanu treści zasadniczej wniosku z dnia 15 stycznia 2021 r. skierowanego przez nas do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie w sprawie umiejscowienia automatu biletowego Krakowskiej Karty Miejskiej na terenie miejscowości Rudawa.
 
(specyficzne formatowanie tekstu jest wynikiem ustawień formularza elektronicznego)
 
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/139066253_713986765924411_4706179111647273684_o.png?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=0X88B33W_iAAX_OLyQ4&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=d333c6ddfd2a6ef337527188860296b9&oe=60271A45


https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/138811856_713986865924401_5509517356186960147_o.png?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=kI13VI61CeEAX_EXOpZ&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=7d1cdd571acad20aca02a7cfd7859396&oe=60268F5C
-----------Screen skanu, zasadniczej treści petycji z dnia 28.11.2020 r. skierowanej przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" drogą ePUAP do Rady Gminy Zabierzów w sprawie zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych w Pisarach.
 
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia działań prowadzących do nabycia przez gminę Zabierzów nieruchomości wchodzących w skład zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych znajdujących się na terenie miejscowości Pisary oraz zabezpieczenia przez gminę Zabierzów środków finansowych z przeznaczeniem na rewaloryzację przedmiotowych nieruchomości nabytych już przez gminę Zabierzów i z przeznaczeniem na ochronę obiektów przyrodniczych znajdujących się w obrębie tych nieruchomości. 
 
 
(specyfika formatowania poniższego tekstu wynika z ustawień formularza elektronicznego)  
 
 
Obraz może zawierać: tekstObraz może zawierać: tekst
 Obraz może zawierać: tekst

-----------

Pismo z dnia 16.10.2020 r. stanowiące odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na wniosek Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie trasy rowerowej VeloRudawa ujmujący odniesienie dotyczące źródeł rzeki Rudawy. Przedstawiamy poniżej zasadniczą treść przywołanej odpowiedzi.
 


-----------

Odpowiedź z dnia 29 września 2020 r. udzielona przez Pana Stanisława Myjaka - Przewodniczącego Rady Sołeckiej Rudawy na przesłaną do wiadomości Rady Sołeckiej Rudawy korespondencję, w sprawie naniesienia w obrębie trasy rowerowej VeloRudawa informacji opisującej tę trasę jako prowadzącą do źródeł rzeki Rudawy znajdujących się w miejscowości Rudawa. Przedstawiamy w formie skanu poniżej, zasadniczą treść przywołanej odpowiedzi:

 

 


-----------


Przesłany drogą ePUAP w dniu 27 września 2020 r.  do Departamentu Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosek Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie trasy rowerowej VeloRudawa ujmujący odniesienie dotyczące źródeł rzeki Rudawy. Przedstawiamy poniżej zasadniczą treść przywołanego wniosku.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)  
 

 

-----------Odpowiedź z dnia 19 września 2020 r. na nasz wniosek w sprawie wytyczenia i oznakowania szlaku turystycznego prowadzącego do źródeł rzeki Rudawy przesłana do nas przez Pana Krzysztofa J. Pucka - Kierownika Zespołu d/s Szlaków i Zagospodarowania Oddziału Krakowskiego PTTK zawierająca informację w zakresie możliwości wytyczenia i oznakowania szlaku turystycznego do źródeł rzeki Rudawy. Poniżej przedstawiamy zasadniczą treść przedmiotowej odpowiedzi.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)  


-----------Wniosek z dnia 11 września 2020 r. przesłany do Oddziału Krakowskiego PTTK i do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w sprawie wytyczenia i oznakowania szlaku turystycznego prowadzącego do źródeł rzeki Rudawy. Poniżej przedstawiamy zasadniczą treść pisma.

Do treści wniosku wdarła się oczywista omyłka pisarska. W przypisie, zamiast: "Wspomniany punkt, gzie (...)" powinno być: "Wspomniany punkt, gdzie (...)".
 
(Kliknięcie w obraz powiększa go:) 
 
 

 
 
-----------

Odpowiedź na wniosek z dnia 8 maja 2020 r. skierowany przez nas do Wójta Gminy Zabierzów w sprawie podjęcia działań w zakresie przywrócenia na terenie miejscowości Rudawa istnienia stacji kolejowej, w kontekście propozycji przedstawionej przez Wójta Gminy Zabierzów przebiegu trasy kolei dużych prędkości przez Rudawę (w zw. z CPK) i nie zakładającej rozbudowy tego fragmentu linii E 30. Obecny obiekt w Rudawie będąc przystankiem osobowym nie posiada torów bocznych.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)

  

-----------

Treść  zasadnicza pisma z dnia 8 maja 2020 r. skierowanego przez nas w formie wniosku do Wójta Gminy Zabierzów w sprawie podjęcia działań w zakresie przywrócenia na terenie miejscowości Rudawa istnienia stacji kolejowej, w kontekście propozycji przedstawionej przez Wójta Gminy Zabierzów, przebiegu trasy kolei dużych prędkości przez Rudawę (w zw. z CPK) a nie zakładającej rozbudowy tego fragmentu linii E 30. Obecny obiekt w Rudawie będąc przystankiem osobowym nie posiada torów bocznych (wniosek został przesłany w innej formie niż tu widoczna - jako formularz elektroniczny).  

W piśmie wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie. Zamiast treści: "w okolicznościach nie związanych z tematyką Centralnego Portu Komunikacyjnego" powinno być: " w okolicznościach związanych z tematyką Centralnego Portu Komunikacyjnego". A zamiast treści: "musi zakładać budowę estakad" powinno być: "muszą zakładać budowę estakad".

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)-----------W dniu 7 marca 2020 r. na stronach internetowych Centralnego Portu Komunikacyjnego (cpk.pl) , Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" dokonało ogólnego a zaznaczającego nasz udział w dyskursie i oznajmiającego o braku zgody na obecnie proponowane rozwiązania zaprezentowane przez Rząd RP,  zgłoszenia uwag  - do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - tożsamych treścią  z komunikatem wydanym wcześniej przez stowarzyszenie w sprawie przebiegu tras kolejowych obszarem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Poniżej zrzut ekranu dokumentującego rzeczone zgłoszenie uwag.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)


-----------

Zasadnicza treść pisma z dnia 8 stycznia 2020 r. skierowanego do serwisu internetowego JURAinfo.org, stanowiącego wyraz poparcia udzielonego przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie starań o umieszczenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.                                                                                  Serwis internetowy JURAinfo.org
                                                                        grupa@jurainfo.org               
Szanowni Państwo,

 

odpowiadając na apel mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i Jury Krakowskiej wystosowany w formie listu otwartego zamieszczonego na stronach serwisu internetowego JURAinfo.org

Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" postanawia udzielić poparcia dla działań prowadzących do umieszczenia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na Liście Światowego Dziedzictwa organizacji UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).


Umieszczenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO pomoże naszym zdaniem uchronić od zniszczenia a zachować
dla przyszłych generacji  istniejące w obszarze tego makroregionu obiekty przyrodnicze takie, jak bliskie nam mieszkańcom Ziemi Rudawskiej Dolinki Krakowskie oraz umiejscowiony na Szlaku Warowni Jurajskich i będący dziełem człowieka sakralno obronny zespół budowli kościoła pw. Wszystkich Świętych w Rudawie.


  Także zabezpieczyć przed unicestwieniem  dobra kultury i natury istniejące
w formie obecnie śladowej jak Zamczysko w miejscowości Dubie albo szczątkowej jak ruiny Zamku Tenczyn w Rudnie czy też lasy pozostałe po Puszczy Dulowskiej rozciągającej się niegdyś pomiędzy miastem Krakowem a rzeką Przemszą.  


Ujęcie całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obręb oficjalnej i uznanej przez społeczność międzynarodową listy światowego dziedzictwa przyrodniczo kulturowego stanowić będzie naszym zdaniem szansę, na kompleksowy ratunek dla  wszelkich miejsc podobnych jak wyżej przywołane a położonych w granicach opisywanego makroregionu, niezależnie od stopnia popularności  i dostępności  turystycznej tych miejsc.

                     Z poważaniem, w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

                                                                                              Jarosław Wojtasik

                                                                                                          ()

                                                                                   Prezes Zarządu Stowarzyszenia

                                                                                            "ZiemiaRudawska.pl"
                                                                                                    


-----------

Zasadnicza treść pisma z dnia 30 grudnia 2019 r. skierowanego przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie - Nadleśnictwa Krzeszowice, dotyczącego poparcia dla mieszkańców Kleszczowa w sprawie ochrony lasu.


                                                                                Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
                                    w Krakowie

                                                     Nadleśnictwo Krzeszowice
                                                             
ul. Leśna 13, 32 080 Zabierzów
                                                               krzeszowice@krakow.lasy.gov.pl
                                                                                             

Szanowni Państwo,
                                   
uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl"
popiera  mieszkańców miejscowości Kleszczów w gminie Zabierzów w działaniach podejmowanych przez mieszkańców i prowadzonych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, służących ochronie przed wyrębem lasu bukowego umiejscowionego w Kleszczowie na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, w tym przed usunięciem drzew pomnikowych znajdujących się w obszarze opisywanego lasu. 

Wedle naszej oceny las kleszczowski  dla mieszkańców Kleszczowa i osób postronnych korzystających lub pragnących skorzystać z walorów tego obszaru dziedzictwa  przyrodniczego stanowi dobro, które winno podlegać zabezpieczeniu.

Żywimy nadzieję, iż rozmowy podjęte w przedmiotowej sprawie przez mieszkańców Kleszczowa i przedstawicieli Nadleśnictwa Krzeszowice zakończą się dla dobra wspólnego, porozumieniem.   

                     Z poważaniem, w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"


                                                                                           Jarosław Wojtasik

                                                                                                      ()

                                                                                    Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                   "ZiemiaRudawska.pl"-----------

Skan pisma z dnia 13 listopada 2019 r. stanowiącego odpowiedź na email z dnia 30 października 2019 r. skierowany przez nas do firmy "TAURON Dystrybucja S.A." w sprawie chwilowych zaników napięcia zasilającego w obszarze miejscowości Rudawa i innych miejscowości.


  (Kliknięcie w obraz powiększa go:)
  


-----------Screen treści zasadniczej, wiadomości email z dnia 30 października 2019 r. skierowanej przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" do firmy "TAURON Dystrybucja S.A." w sprawie chwilowych zaników napięcia zasilającego w obszarze miejscowości Rudawa i innych miejscowości
(wiemy, że w korespondencji występuje oczywista omyłka w postaci literówki)
:

 (Kliknięcie w obraz powiększa go:)

----------- 

Kopia korespondencji (bez załączników) wymienionej pomiędzy organami administracji publicznej w sprawie inwestycji  pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa - Młoszowa"
a m.in. dotyczącej skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr 2128K
czyli stanowiącego w Rudawie zbieg ulic Śląskiej, Krakowskiej i Wyspiańskiego
(rozbudowa skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym).

Decyzja o podjęciu wskazanej inwestycji jest odpowiedzią 
na
petycję z dnia 5 stycznia 2019 r., środowisk, instytucji i organizacji w tym Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" działających w Rudawie i okolicach a wystosowaną
"w sprawie realizacji inwestycji drogowych w miejscowości Rudawa w związku z budową obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa".(Kliknięcie w obraz powiększa go:)


-----------


Treść wiadomości wysłanej w dniu 21 sierpnia 2019 r. do Services Zone S.A. w sprawie usytuowania w Rudawie urządzenia CashLine  należącego do tej firmy


                                                                    Services Zone S.A.
                                                                                Ul. Domaniewska 47/10
                                                                                02-672 Warszawa
                                                                    kontakt@cashline.pl
 

Szanowni Państwo,
                                   
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie działań, zmierzających
do usytuowania w Rudawie miejscowości położonej w powiecie krakowskim urządzenia CashLine.
Pozostając miejscowością z ukształtowanym centrum (Rynkiem) i kompletną infrastrukturą, nadającymi specyfikę miasteczka,  stanowi od wieków Rudawa punkt odniesienia dla wielu innych  miejscowości znajdujących się w obrębie dzisiejszej gminy Zabierzów, gminy Krzeszowice, gminy Liszki, gminy Jerzmanowice-Przeginia, gminy Wielka Wieś.
Trwająca aktualnie przebudowa centralnej przestrzeni miejscowości Rudawa jeszcze bardziej niż dotąd uwydatnia funkcję usługową, jaką Rudawa pełni wobec otaczających
ją wspólnot lokalnych.
Usytuowanie na terenie Rudawy urządzenia CashLine byłoby działaniem oczekiwanym przez społeczności i uzasadnionym ekonomicznie.
Jesteśmy przekonani o tym, iż zlokalizowanie w Rudawie urządzenia  CashLine zwiększy liczbę osób i podmiotów korzystających z Państwa usługi a mieszkańcom Rudawy i jej okolic pozwoli na dywersyfikację usługi.  
Mając tedy na uwadze zabezpieczenie rzeczywistej potrzeby społecznej
oraz dostrzegając prawo podmiotów gospodarczych do realizacji celów ekonomicznych, pragniemy wyrazić nadzieję, że wymieniona we wstępie i opisana w rozwinięciu uprzejma prośba Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", rozpatrzona zostanie przez Państwa pozytywnie. 


                     Z wyrazami szacunku, w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
                                                          
                                                                                                        Jarosław Wojtasik
                                                                              
                                                                                                                            ()
                                                                                          Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                                        "ZiemiaRudawska.pl"


----------- Treść wiadomości wysłanej w dniu 21 sierpnia 2019 r. do PKP BP SA w sprawie usytuowania w Rudawie bankomatu/wpłatomatu  należącegodo tej firmy
                     


                                             PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
                                                        ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
                                                        instytucje@pkobp.pl


                               

Szanowni Państwo,
                                   
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie działań, zmierzających
do usytuowania w Rudawie miejscowości położonej w powiecie krakowskim bankomatu/wpłatomatu Państwa Firmy.
Pozostając miejscowością z ukształtowanym centrum (Rynkiem) i kompletną infrastrukturą, nadającymi specyfikę miasteczka,  stanowi od wieków Rudawa punkt odniesienia dla wielu innych  miejscowości znajdujących się w obrębie dzisiejszej gminy Zabierzów, gminy Krzeszowice, gminy Liszki, gminy Jerzmanowice-Przeginia, gminy Wielka Wieś.
Trwająca aktualnie przebudowa centralnej przestrzeni miejscowości Rudawa jeszcze bardziej niż dotąd uwydatnia funkcję usługową, jaką Rudawa pełni wobec otaczających
ją wspólnot lokalnych.
Usytuowanie na terenie Rudawy wskazanego urządzenia  byłoby działaniem oczekiwanym przez społeczności i uzasadnionym ekonomicznie.
Jesteśmy przekonani o tym, iż zlokalizowanie w Rudawie bankomatu/wpłatomatu  Państwa Firmy zwiększy liczbę osób i podmiotów korzystających z Państwa usługi a mieszkańcom Rudawy i jej okolic pozwoli na dywersyfikację usługi.  
Mając tedy na uwadze zabezpieczenie rzeczywistej potrzeby społecznej
oraz dostrzegając prawo podmiotów gospodarczych do realizacji celów ekonomicznych, pragniemy wyrazić nadzieję, że wymieniona we wstępie i opisana w rozwinięciu uprzejma prośba Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", rozpatrzona zostanie przez Państwa pozytywnie. 


                     Z wyrazami szacunku, w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
                                                          
                                                                                                    Jarosław Wojtasik
                                                                              
                                                                                                                            ()
                                                                                                Prezes Zarządu Stowarzyszenia
___

   Screen odpowiedzi udzielonej przez PKO BP SA, z dnia 22 sierpnia 2019 r.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)
----------- 

Treść wiadomości wysłanych w dniu 9 sierpnia 2019 r. przy pomocy formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronach internetowych
do firmy IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA  i do firmy  Euronet Polska Sp. z o.o. w sprawie usytuowania w Rudawie bankomatów należących do sieci, których ww. firmy są właścicielamiSzanowni Państwo,
                                   
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie działań, zmierzających
do usytuowania w Rudawie miejscowości położonej w powiecie krakowskim bankomatu Państwa Firmy.

Pozostając miejscowością z ukształtowanym centrum (Rynkiem) i kompletną infrastrukturą, nadającymi specyfikę miasteczka,  stanowi od wieków Rudawa punkt odniesienia dla wielu innych  miejscowości znajdujących się w obrębie dzisiejszej gminy Zabierzów, gminy Krzeszowice, gminy Liszki, gminy Jerzmanowice-Przeginia, gminy Wielka Wieś.

Trwająca aktualnie przebudowa centralnej przestrzeni miejscowości Rudawa jeszcze bardziej niż dotąd uwydatnia funkcję usługową, jaką Rudawa pełni wobec otaczających
ją wspólnot lokalnych.

Usytuowanie na terenie Rudawy bankomatu Państwa Firmy czyli kolejnego już bankomatu w historii naszej miejscowości byłoby działaniem oczekiwanym przez społeczności i uzasadnionym ekonomicznie. Tak jak było działaniem racjonalnym  zlokalizowanie tutaj usługi paczkomatu.


Jesteśmy przekonani o tym, iż zlokalizowanie w Rudawie następnego bankomatu, zwiększy liczbę osób i podmiotów korzystających z Państwa usługi a mieszkańcom Rudawy
i jej okolic pozwoli na dywersyfikację usługi.  

Mając tedy na uwadze zabezpieczenie rzeczywistej potrzeby społecznej
oraz dostrzegając prawo podmiotów gospodarczych do realizacji celów ekonomicznych, pragniemy wyrazić nadzieję, że wymieniona we wstępie i opisana w rozwinięciu uprzejma prośba Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", rozpatrzona zostanie przez Państwa pozytywnie.


                     Z wyrazami szacunku, w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

                                                          
                                                                                                 Jarosław Wojtasik

                                                                                                           ()

                                                                                              Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                                        "ZiemiaRudawska.pl"
                                                                                                  
___

   Screen odpowiedzi z dnia 9 sierpnia 2019 r. firmy  Euronet Polska Sp. z o.o. w sprawie usytuowania w Rudawie bankomatu należącego do sieci Euronet

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)

 

   Screen odpowiedzi z dnia 9 sierpnia 2019 r. firmy  IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA w sprawie usytuowania w Rudawie bankomatu należącego do sieci  Planet Cash

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)

Screen odpowiedzi z dnia 20 sierpnia 2019 r. firmy  IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA w sprawie usytuowania w Rudawie bankomatu należącego do sieci  Planet Cash

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)


  Screen odpowiedzi z dnia 21 sierpnia 2019 r. firmy  BNP Paribas Bank Polska S.A. 
(wraz z załączoną treścią wiadomości przesłanej do tej firmy przy pomocy formularza kontaktowego) w sprawie usytuowania w Rudawie bankomatu należącego do BNP Paribas Bank Polska S.A.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)
Screen zasadniczego fragmentu wiadomości, stanowiacej odpowiedź z dnia 10 września 2019 r. firmy  Euronet Polska Sp. z o.o. na zgłoszenie przez reprezentanta Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" przy pomocy formularza kontaktowego, propozycji  usytuowania w konkretnym podanym z adresu punkcie miejscowości Rudawa,  bankomatu należącego do sieci Euronet

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)-----------

Treść pism z dnia 5 sierpnia 2019 r. wysłanych w tym samym dniu do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Szwecji i do Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce w sprawie pomocy w odnalezieniu aktu lokacyjnego miejscowości Rudawa na prawie magdeburskim oraz docelowo o podjęcie innych działań związanych
z rudawskim dobrami kultury

           
                                                           Ambasada Królestwa Szwecji w Polsce
                                                                       Jego Ekscelencja Stefan Gullgren

                                                                       ul. Bagatela 3, 00-585 Warszawa
                                                                       ambassaden.warszawa@gov.se


Wasza Ekscelencjo,

w 2019 roku obchodzimy w Rudawie miejscowości usytuowanej koło Krakowa, 
555 rocznicę ponownego potwierdzenia nadania miejscowości Rudawa prawa magdeburskiego. 


Lokacje wsi i miast na prawie niemieckim w tym na prawie magdeburskim powodują pojawienie się w historii pierwszych instytucji samorządowych. Rocznice tych wydarzeń lokacyjnych stają się naturalnym świętem dla konkretnych miejscowości - nie jest inaczej
w przypadku Rudawy. 


Znamy tedy w Rudawie daty potwierdzeń królewskich odnoszących się do aktu lokacyjnego na prawie magdeburskim, nadal jednak nie jesteśmy władni rozstrzygnąć,
w którym roku ów przywilej został Rudawie przyznany. Nie znamy więc daty nadania prawa magdeburskiego miejscowości Rudawa. 


Nie pierwszy raz otrzymujemy sygnały, że dokument potwierdzający nadanie przez Króla Polski prawa magdeburskiego miejscowości Rudawa znajduje się na terenie Królestwa Szwecji. Prawdopodobnie w obrębie któregoś z muzeów albo bliźniaczej instytucji
gdzie dokument trafił zapewne jako zdobycz wojenna w związku z burzliwą wspólną historią Rzeczypospolitej i Królestwa Szwecji w XVII stuleciu.


W nawiązaniu do powyższego zwracamy się do Waszej Ekscelencji z wielką prośbą,
o udzielenie pomocy w ustaleniu miejsca przechowywania wskazanego dokumentu
na terenie Królestwa Szwecji oraz w przypadku odnalezienia miejsca przechowywania
tegoż dokumentu na terytorium Królestwa Szwecji, w  sporządzeniu jego uwierzytelnionej kopii i przesłania tejże na adres naszego stowarzyszenia. 


Docelowo zaś, prosimy wielce uprzejmie Waszą Ekscelencję o podjęcie działań,
które by doprowadziły do powrotu na teren miejscowości Rudawa przywołanego dokumentu w jego oryginale w sytuacji odnalezienia go na terenie Królestwa Szwecji jak również, potencjalnie pozostałych w granicach Królestwa Szwecji a uzyskanych przez stronę szwedzką w wyniku działań wojennych, dóbr kultury  związanych z Rudawą.  W tym skojarzonych z parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rudawie skąd najprawdopodobniej owe dobra kultury w tamtym wojennym okresie mogły zostać zabrane.


Za którą to pomoc nie tylko my lecz jesteśmy przekonani, wdzięczni będą
Waszej Ekscelencji wszyscy mieszkańcy Rudawy wraz z władzami naszej miejscowości.

                                   Z wyrazami szacunku i pozostając w oczekiwaniu na odpowiedź
,                                                            w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

                                                                                              Jarosław Wojtasik
                                                                                                         ()

                                                                                              Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                                        "ZiemiaRudawska.pl"___

  
           
                                    Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie
                                               Radca, Charge d’affaires a.i. Tomasz Grzybkowski
                                               Karlavägen 35, 114 31 Sztokholm
                                               sztokholm.amb.info@msz.gov.pl


Wielce Szanowny Panie Radco,

w 2019 roku obchodzimy w Rudawie miejscowości usytuowanej koło Krakowa, 
555 rocznicę ponownego potwierdzenia nadania miejscowości Rudawa prawa magdeburskiego. 


Lokacje wsi i miast na prawie niemieckim w tym na prawie magdeburskim powodują pojawienie się w historii pierwszych instytucji samorządowych. Rocznice tych wydarzeń lokacyjnych stają się naturalnym świętem dla konkretnych miejscowości - nie jest inaczej
w przypadku Rudawy. 


Znamy tedy w Rudawie daty potwierdzeń królewskich odnoszących się do aktu lokacyjnego na prawie magdeburskim, nadal jednak nie jesteśmy władni rozstrzygnąć,
w którym roku ów przywilej został Rudawie przyznany. Nie znamy więc daty nadania prawa magdeburskiego miejscowości Rudawa.


Nie pierwszy raz otrzymujemy sygnały, że dokument potwierdzający nadanie przez Króla Polski prawa magdeburskiego miejscowości Rudawa znajduje się na terenie Królestwa Szwecji. Prawdopodobnie w obrębie któregoś z muzeów albo bliźniaczej instytucji
gdzie dokument trafił zapewne jako zdobycz wojenna w związku z burzliwą wspólną historią Rzeczypospolitej i Królestwa Szwecji w XVII stuleciu.


W nawiązaniu do powyższego zwracamy się do Pana Radcy z wielką prośbą,
o udzielenie pomocy w ustaleniu miejsca przechowywania wskazanego dokumentu
na terenie Królestwa Szwecji oraz w przypadku odnalezienia miejsca przechowywania
tegoż dokumentu na terytorium Królestwa Szwecji, w  sporządzeniu jego uwierzytelnionej kopii i przesłania tejże na adres naszego stowarzyszenia. 


Docelowo zaś, prosimy wielce uprzejmie Pana Radcę o podjęcie działań,
które by doprowadziły do powrotu na teren miejscowości Rudawa przywołanego dokumentu w jego oryginale w sytuacji odnalezienia go na terenie Królestwa Szwecji jak również, potencjalnie pozostałych w granicach Królestwa Szwecji a uzyskanych przez stronę szwedzką w wyniku działań wojennych, dóbr kultury  związanych z Rudawą.  W tym skojarzonych z parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rudawie skąd najprawdopodobniej owe dobra kultury w tamtym wojennym okresie mogły zostać zabrane.


Za którą to pomoc nie tylko my lecz jesteśmy przekonani, wdzięczni będą
Panu Radcy wszyscy mieszkańcy Rudawy wraz z władzami naszej miejscowości.

                                   Z wyrazami szacunku i pozostając w oczekiwaniu na odpowiedź
,                                                            w imieniu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

                                                                                              Jarosław Wojtasik
                                                                                                        ()

                                                                                              Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                                        "ZiemiaRudawska.pl"


----
Odpowiedź Abasady Królestwa Szwecji w Polsce z dnia 10 września 2019 r. 
(drogą identyczną, jaką wysłaliśmy nasze pismo)
-----------

Uchwała 5/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.  
Zarządu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie zakończenia Konkursu Fotograficznego  pt. "Foto Dolinki Krakowskie"    

Na podstawie § 8 ust. 1, § 8 ust 2 pkt 1, 2, 5, § 9 pkt 2, 13, 15, 16, 22, § 17 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", Zarząd Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" podczas drugiego posiedzenia w dniu  15 lutego 2019 r. w Rudawie postanawia:

1) w całości anulować Uchwałę 4/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. Zarządu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie prolongowania terminów określonych Regulaminem Konkursu Fotograficznego  pt. "Foto Dolinki Krakowskie", z uwagi na mogące zostać uznanymi za kontrowersyjne zmiany w Regulaminie Konkursu Fotograficznego  pt. "Foto Dolinki Krakowskie" z dnia 26 stycznia 2019 r. z późniejszymi zmianami, dokonane w dniu 15 lutego br. w związku z prolongowaniem terminów określonych Regulaminem Konkursu Fotograficznego  pt. "Foto Dolinki Krakowskie";

2) przedmiotowy Konkurs ustanowiony przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" Uchwałą 2/2019
z dnia 26 stycznia 2019 r.  zakończyć bez rozstrzygnięcia: 


a) w oparciu o ust. 11, 12, 24, 29 i 30 wskazanego Regulaminu sprzed zmian w nim dokonanych
w dniu 15 lutego 2019 r.; 


b) w ścisłym związku z faktem zgłoszenia do przywołanego Konkursu do dnia 14 lutego 2019 r.
prac konkursowych w liczbie uniemożliwiającej wyłonienie Laureatów Konkursu  spośród ogółu osób, które nadesłały do tego Konkursu swoje prace konkursowe w tym jedną pracę konkursową zamieszczoną z naruszeniem przytoczonego Regulaminu;

3) Uczestnikom Konkursu, którzy do dnia 14 lutego 2019 r. zgłosili swoje prace konkursowe zgodnie
z zapisami  wspomnianego i obowiązującego Regulaminu, przyznać w sposób nielosowy symboliczne upominki z okazji udziału w Konkursie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                  Podpisy członków Zarządu
                                                                                                   Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl":  

                                                                                                                                Jarosław Wojtasik
                                                                                                ()
                                                                                                                                  Jerzy Goraj
                                                                                                ()


-----------Uchwała 2/2019 z dnia 26 stycznia 2019 r.  
Zarządu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie zorganizowania przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" Konkursu Fotograficznego pt. "Foto Dolinki Krakowskie"

                                                                                                                                                         
Na podstawie § 8 ust. 1, § 8 ust 2 pkt 1, 2, 5, § 9 pkt 2, 13, 15, 16, 22, § 17. pkt 2 Statutu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", Zarząd Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" podczas posiedzenia w dniu 26 stycznia 2019 r. w Rudawie postanawia co następuje: 

1) Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" zorganizuje Konkurs Fotograficzny  pt. "Foto Dolinki Krakowskie";

2) ustanawia się Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. "Foto Dolinki Krakowskie"
(treść rzeczonego Regulaminu znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały);

3) ustanawia się wzór i treść Karty zgłoszenia do Konkursu wraz z oświadczeniem
o udzieleniu licencji, o którym to Konkursie mowa w pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały
(wzór i treść  wskazanej Karty zgłoszenia do Konkursu wraz z oświadczeniem o udzieleniu licencji znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały).
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                       Podpisy członków Zarządu
                                                                                                       Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl":  

                                                                                                                             Jerzy Goraj
                                                                                                  ()