Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Korespondencja w związku z petycją w sprawie inwestycji drogowych w Rudawie (dotyczy budowy obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa)

Zamieszczamy skany (foto), korespondencji,

która w nawiązaniu do petycji organizacji i środowisk mieszkańców z dnia 5 stycznia 2019 r. "w sprawie realizacji inwestycji drogowych w miejscowości Rudawa w związku z budową obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa" została przez Adresatów petycji skierowana do sygnatariuszy petycji w tym do Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" na adres wskazany przez nas sygnatariuszy jako korespondencyjny.

Oprócz pisma, którego nadawcą jest Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów reprezentujący Radę Gminy Zabierzów oraz listu otrzymanego z Rady Powiatu w Krakowie (zamieścimy kiedy będziemy w posiadaniu skanu) na petycję pozostali jej Adresaci nie tylko nie odpowiedzieli w ustawowym terminie - naruszając tym samym obowiązek odpowiedzi na petycję określony w art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach - ale nie odpowiedzieli w ogóle.

Otrzymanych bowiem pism, których skany (foto) prezentujemy poniżej nie możemy, oprócz przywołanych tutaj wyjątków, traktować jak odpowiedzi na naszą petycję.

Pisma jakie otrzymaliśmy przecież tylko do wiadomości, są w istocie jedynie dowodem na obieg dokumentacji w sprawie, dokonywany pomiędzy samymi urzędami.

W petycji oprócz żądań jako sygnatariusze zawarliśmy konkretne pytania. Do dziś nie mamy na te pytania odpowiedzi.

***
Przypominamy tutaj, wszystkich Adresatów przedmiotowej petycji złożonej przez organizacje i środowiska mieszkańców w sprawie realizacji inwestycji drogowych w Rudawie w kontekście budowy obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa:

PAN ANDRZEJ ADAMCZYK MINISTER INFRASTRUKTURY

PAN TOMASZ PAŁASIŃSKI DYREKTOR GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE

RADA POWIATU W KRAKOWIE

PAN WOJCIECH PAŁKA STAROSTA KRAKOWSKI

RADA GMINY ZABIERZÓW

PANI ELŻBIETA BURTAN WÓJT GMINY ZABIERZÓW

 --------------------------------------------------------------------------

niedziela, 21 kwietnia 2019

Nadzieja


Jezus Zmartwychwstał. Wesołych Świąt!

środa, 17 kwietnia 2019

Reprezentacja w Wielkim Sprzątaniu Rudawy ...


Odnotujemy, że w dniu 13 kwietnia br. w organizowanej przez władze sołeckie Rudawy i Ochotniczą Straż Pożarną w Rudawie, akcji Wielkiego Sprzątania Rudawy, aktywnie pośród ponad trzydziestu osób sprzątających, uczestniczyła Członkini naszego stowarzyszenia godnie nas reprezentując 😊