Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
wtorek, 7 stycznia 2020

Petycja w sprawie wstrzymanie wycinki drzew w Kleszczowie w Tenczyńskim Parku Krajobrazowym


Link do petycji


Treść petycji dotyczącej inicjatwy, którą poparło Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl":Szanowny Pan Minister Michał Kurtyka
Ministerstwo Klimatu

Szanowny Pan Minister Michał Woś
Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zwracamy się z prośbą o interwencję ministerstwa i wstrzymanie zaplanowanej przez Nadleśnictwo Krzeszowice wycinki drzew w obrębie 225, gmina Zabierzów, województwo małopolskie.

Uzasadnienie:

Obręb 225 znajduje się na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, niecałe 10 km od granic Krakowa. Jego teren, urozmaicony wąwozami i wapiennymi skałkami, posiada szczególne walory przyrodnicze i rekreacyjne. Jest to miejsce spacerów mieszkańców najbliższych miejscowości i krakowian. Imponujące buki i dęby, pamiętające XIX wiek, unikalne okazy roślin oraz występująca tutaj fauna stwarzają niepowtarzalny klimat tego miejsca.

Spośród dziesiątków drzew oznaczonych do wycięcia w obszarze 225 znajduje się wiele olbrzymów o ponad trzymetrowych obwodach. Według naszych informacji wycinka planowana jest na rok 2020 i może rozpocząć się w każdej chwili.

Obawiamy się, że wycinka potężnych drzew oraz zniszczenia terenu spowodowane procesem pozyskania drewna będą miały negatywny wpływ na przyrodniczy charakter tego miejsca, obniżą retencję wody w lesie, a także pogorszą izolację akustyczną zapewnianą przez kompleks leśny. Wielkie drzewa eliminują dwutlenek węgla i zanieczyszczenia powietrza, co ma szczególne znaczenie w sąsiedztwie aglomeracji duszącej się od smogu. Odtworzenie pozytywnych czynników zapewnianych przez wycięty starodrzew może zająć kilkadziesiąt lat.

W grudniu 2019 miało miejsce spotkanie lokalnej społeczności i przedstawicieli małopolskich organizacji z przedstawicielami Nadleśnictwa Krzeszowice mające na celu wypracowanie kompromisu. Niestety ani to spotkanie, ani przeprowadzona z udziałem zainteresowanych stron oraz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych wizja w terenie nie przyniosły rezultatów – Nadleśnictwo potwierdziło zamiar przeprowadzenia wycinki w pełnym zaplanowanym zakresie.

Petycję składamy w nadziei na wstrzymanie wycinki do czasu wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego interesy Lasów Państwowych oraz osób i organizacji pragnących zachować unikalny charakter obrębu 225.

Naszą inicjatywę poparły do tej pory liczne osoby prywatne, lokalne samorządy oraz organizacje społeczne, między innymi: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Czyste niebo nad Krakowem, Funkcja Miasto, Ziemia Rudawska.pl, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Matki Polki na wyrębie, Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka, Siostry Rzeki.

Z wyrazami szacunku

Anna Treit i Kaja Hołubowska, inicjatywa społeczna „Ratujmy kleszczowskie wąwozy”

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.