Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
Deklaracja członkostwa w Stowarzyszeniu "ZiemiaRudawska.pl" - formularz Online

Czytaj treść Deklaracji, używając list rozwijanych
 


1) członek zwyczajny Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
2) członek wspierający Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"miejscowość
data
podpis (imię i nazwisko)


1. Imię i nazwisko osoby fizycznej /nazwa osoby prawnej:
2. Data urodzenia:
3. Miejsce urodzenia:
4. Adres zamieszkania osoby fizycznej /adres siedziby osoby prawnej:
5. Seria i numer dowodu osobistego:
6. Numer PESEL:
7. Numer NIP (dotyczy osoby prawnej):
8. Numer REGON (dotyczy osoby prawnej):
9. Numer telefonu albo (i) adres poczty elektronicznej, e-mail:


miejscowość
data
podpis (imię i nazwisko)

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.