Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
środa, 26 stycznia 2022

Nasze stanowisko w sprawie ewentualnego wznowienia wydobycia wapienia w kamieniołomie dębnickim

 

Zajęliśmy stanowisko w ramach konsultacji społecznych w sprawie raportu oddziaływania przedsięwzięcia jakim byłoby wznowienie działalności kamieniołomu w Dębniku.  Może dość ogólnie tutaj ujmując problem ale nie przeszliśmy obojętnie. Jesteśmy przeciwni wznowieniu działalności tego  kamieniołomu. Statutowo mamy prawo działać na obszarze całej Polski a w szczególności: między innymi na terenie gminy Krzeszowice. Dla mieszkańców Ziemi Rudawskiej omawiane tereny stanowią obszar rekreacyjny a rezerwat przyrody "Dolina Racławki" jest położony bardzo blisko. Więcej w zakładce pn. "Sprawy".
 

 

sobota, 1 stycznia 2022

Nowy Rok 2022

Spokojnego 2022 Roku


piątek, 19 listopada 2021

"W pustyni i w puszczy", Sienkiewicz w Rudawie - wystawa

 

Za goszczenie naszego przedstawiciela podczas otwarcia w dniu 14 listopada br. w Rudawie wystawy zorganizowanej pod patronatem honorowym Wicemarszałka Województwa Małopolskiego i Wójta Gminy Zabierzów a dotyczącej obchodów 110 rocznicy pierwszego wydania powieści "W pustyni i w puszczy" i pobytu Henryka Sienkiewicza w Rudawie, serdecznie dziękujemy organizatorom: Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Rudawy oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie imienia Armii Krajowej i Absolwentom tej szkoły. Część wokalno czytana imprezy była równie wspaniała jak prace plastyczne i dokumenty historyczne będące sednem wystawy.
----
(ilustracja poglądowa)
 

 

środa, 20 października 2021

Echa pytań dotyczących gazety "Znad Rudawy"

Nie tak przecież dawno próbowaliśmy się dowiedzieć w jakich okolicznościach, w jakim trybie, z jakiego powodu etc. zwolniony został dotychczasowy redaktor naczelny gminnej gazety „ZnadRudawy” ale wnioskując o udostępnienie informacji publicznej w tej sprawie otrzymaliśmy decyzję odmowną.

Odwołaliśmy się więc do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lecz organ ten orzekł niedopuszczalność odwołania wyjaśniając między innymi, że: 

"Kolegium nie jest właściwe do rozpoznania odwołania od przedmiotowej decyzji wydanej przez podmiot nie będący organem administracji publicznej. Ustawa przewiduje w miejsce odwołania wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Składa się go do tego samego podmiotu, który wydał decyzję."

 Rozumiemy to orzeczenie, zdajemy sobie sprawę z istnienia obowiązujących w Polsce ram prawnych ale już na wstępie podejmowanych przez nas działań wykluczyliśmy możliwość kierowania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy do podmiotu, który wydał niekorzystną dla nas decyzję - uznaliśmy  podjęcie takiego właśnie działania za bezsensowne.

---

Powołano nowego redaktora naczelnego gminnej gazety „ZnadRudawy”. W przestrzeni publicznej pojawiły się pytania związane z procedurą wyłaniania kandydata.

 


 

wtorek, 19 października 2021

Komunikat Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie Trasy Balickiej

 

Dolina Rudawy położona pomiędzy miejscowością Rudawa a Krakowem stanowi w opinii Stowarzyszenia „ZiemiaRudawska.pl” wartość przyrodniczo krajobrazową, która wraz z wytworami kultury usytuowanymi w przyległościach terytorialnych doliny winna podlegać odpowiedniej ochronie. W szczególności w kontekście często niekorzystnych zmian cywilizacyjnych dotyczących miasta Krakowa i jego okolic.
 
Wyrażamy co do zasady sprzeciw wobec proponowanych wersji Trasy Balickiej tak zdecydowanie ingerujących w tkankę przyrodniczo kulturową Doliny Rudawy oraz w strefę historycznego krakowskiego Zarzecza. Szczególnie w rejon ulicy Na Błonie, gdzie nowa arteria naruszyłaby swoiste status quo tego spokojnego obszaru.
 
Uważamy, że proponowany a projektowany prawie pół wieku temu kształt Trasy Balickiej jest dziś anachroniczny i nie przystający do nowoczesnych idei rozwoju miasta i jego aglomeracji.
 
Naszym zdaniem decyzja rozstrzygająca o treści wariantu przebiegu trasy powinna zostać wypracowana i podjęta w oparciu o opinię, życzenia i żądania osób mieszkających na przywołanym terenie. Wspomniana decyzja nie może być więc w swojej treści sprzeczna z oczekiwaniami ludzi, na których życie codzienne proponowana trasa oddziaływać będzie najistotniej.
      ----
      (fotografia poglądowa)