Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
środa, 15 września 2021

Szantaż, działanie na szkodę - czyli odpryski sprawy dotyczącej postulatu wykupienia zabytkowego terenu w Pisarach

 

Screen treści posta, którego w dniu 15 września2021 r. udostępniliśmy na  naszej stronie internetowej w obrębie serwisu społecznościowego Facebook. Autorem posta jest przedstawiciel Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl":


Niezrozumiałe zarzuty wobec Stowarzyszenia

 

Publikujemy tę informację, zagadnienia i odpowiedzi bo wiemy, że może z braku zrozumienia funkcjonowania organizacji pozarządowych czy też dostatecznych danych albo z jakichś innych nieznanych powodów czynione są nam zarzuty, że: 
 
ZAJMUJEMY SIĘ SPRAWAMI NIE TYLKO RUDAWY, WYKRACZAMY POZA ZAKRES JAKIEGO NIE POWINNIŚMY PRZEKRACZAĆ
 
Najważniejsze: to my i tylko my ustalamy jaki jest nasz zakres działania. Został on oficjalnie zaakceptowany przez organy władzy sądowniczej państwa polskiego.
 
Pojęcie „Ziemia Rudawska” to według naszej statutowej ale nie tylko naszej definicji obszar szerszy niż pojęcie „Rudawa” a zlokalizowany również wokół Rudawy i historycznie powiązany z tą miejscowością. Według naszego statutu terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Rudawa i pozostałych miejscowości gminy Zabierzów oraz gmin Krzeszowice, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Liszki. 
 
W innych miejscowościach niż Rudawa działamy tym bardziej jeśli kwestie tamtejsze nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie miejscowości Rudawa. 
 
JESTEŚMY OSOBAMI WIRTUALNYMI I ANONIMOWYMI
 
Jesteśmy osobami realnymi. Podpisujemy się nie tylko nazwą Stowarzyszenia pod każdą akcją, w której bierzemy udział ale imionami i nazwiskami naszych przedstawicieli statutowych. Działając w Stowarzyszeniu, spotykamy się w realnym świecie z innymi realnymi osobami. 
 
Wedle naszego statutu Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez uczestniczenie w społeczeństwie informacyjnym a w szczególności z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Dziś, w dwudziestym pierwszym wieku świat wirtualny jest po prostu uzupełnieniem rzeczywistości. 
 
Organizacja pozarządowa nie musi się wykazywać obrazkami z placów budowy aby udowodnić, że coś robi, istnieje realnie. Mylne ma spojrzenie jeśli ktoś uważa, że wyręczać będziemy działaniami władze gmin, miast, radnych, urzędy w pełnionych przez nich obowiązkach. My mamy patrzyć na ręce władzy i przypominać jej do czego została powołana. Nasze cele statutowe wykonujemy między innymi poprzez obecność w debacie publicznej, artykułowanie opinii Stowarzyszenia w sprawach publicznych.
 
MOŻE SIĘ WYDAWAĆ, ŻE PODSZYWAMY SIĘ POD GŁOS MIESZKAŃCÓW LUB SIĘ WYPOWIADAMY W IMIENIU WŁADZ SOŁECTW
 
Nie odpowiadamy za to co się komu wydaje. Raz jeszcze odsyłamy do treści punktu poprzedniego, gdzie wyjaśniamy jakimi podpisami sygnujemy nasze działania. 
 
Przy tym jak każda organizacja pozarządowa mamy własne cele statutowe i te cele urzeczywistniamy. A to oznacza, że nie wypełniamy oczekiwań i pomysłów władz tylko wprowadzamy w życie przyjęte przez nas koncepcje. Działamy więc z woli własnej ale też i na wniosek mieszkańców prowadzimy poczynania pro publico bono w imieniu tych mieszkańców jeśli uznamy, że w danej sprawie powinniśmy albo jesteśmy w stanie pomóc. 
 
Realizujemy cele statutowe nie pobierając na działalność ani grosza z kasy publicznej czyli z Twoich pieniędzy. Tak więc wszystko co robimy oznacza, że to robić chcemy ale nie oznacza, że to robić musimy. Nie mamy też sponsorów, jesteśmy niezależną od nikogo organizacją. Poświęcamy za darmo swój prywatny czas.
 

 

poniedziałek, 16 sierpnia 2021

Jest już paczkomat w Brzoskwini

W miejscowości Brzoskwinia postawiono paczkomat. Cieszymy :) się razem z mieszkańcami Brzoskwini. Mamy satysfakcję, że braliśmy czynny udział w tym przedsięwzięciu!

poniedziałek, 12 lipca 2021

Nie ma już nowo odkrytego schronu w Rudawie...

Wracamy na moment z pewnym przypomnieniem jak było. Natomiast info z dziś jest takie, że schron już przestał istnieć.

---
(poniżej zrzut ekranu posta z 2019 roku zamieszczonego w naszym profilu w obrębie serwisu społecznościowego Facebook.com)
 

 

poniedziałek, 21 czerwca 2021

Aktywność do minimum statutowego

 

Przez pewien czas do odwołania aktywność publiczna naszego stowarzyszenia ograniczy się do niezbędnego minimum statutowego. Jest to związane z sytuacjami osobistymi i zawodowymi członków stowarzyszenia.

Są instytucje i ludzie, którzy odetchną 😄 po przeczytaniu tej informacji ale byłoby dobrze gdyby okres, w którym nas nie będzie widać i słychać w formie stowarzyszenia, potraktowali oni jak pretekst do konstruktywnych i refleksyjnych przemyśleń.

Minęły trzy lata od momentu kiedy jesteśmy z Wami, gdy poświęciliśmy nasz prywatny czas wspólnym sprawom. Mamy nadzieję, że pomimo w zasadzie żadnych posiadanych przez nas środków i zasobów coś pożytecznego wnieśliśmy przez ten okres do życia społeczności lokalnych dając przykład, że można podejmując tematy ważne prezentować postawę niezależną - polecamy tutaj lekturę choćby i naszej strony www o nazwie takiej jak nazwa stowarzyszenia a także profilów w obrębie serwisów społecznościowych "Facebook" i "Twitter".

Dziś sprawy bieżące doprowadzamy do finału, nowych akcji nie podejmujemy. 
Piszemy o tym wszystkim dlatego, że otrzymujemy od Was wiadomości, sygnały z oczekiwaniami pomocy i współpracy. Tak było, jest i będzie - będziemy Wam pomagać i z Wami współpracować ale obecna chwila to dobry oddech

na ustabilizowanie się sytuacji członków stowarzyszenia jako ludzi w rzeczywistości prywatnej i na coraz większe nabywanie świadomości przez pozostałych mieszkańców Ziemi Rudawskiej
na temat swojej roli w ramach społeczności lokalnej oraz na kształtowanie się tutejszych postaw obywatelskich wobec spraw małej ojczyzny.
 
I na pewno się niebawem spotkamy kiedy będziemy wszyscy, do działań jeszcze bardziej gotowi.