Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
wtorek, 25 grudnia 2018

Święta Bożego Narodzenia!Wszystkim naszym czytelnikom
oraz członkom i sympatykom 
Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Życzymy Bożych Błogosławieństw.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

sobota, 22 grudnia 2018

Spotkanie w sprawie obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa

W dniu 19 grudnia 2018 r. w budynku zabierzowskiego Urzędu Gminy, Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" uczestniczyło w zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie i firmę Mosty Katowice Sp. z o.o. informacyjno konsultacyjnym spotkaniu dla mieszkańców Rząski, Brzezia, Zabierzowa, Bolechowic, Więckowic, Kobylan, Brzezinki, Kochanowa, Niegoszowic, Nielepic, Rudawy dotyczącym budowy obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa w ciągu drogi krajowej nr 79. 

Po części prezentacyjnej projektu i omówieniu przez prowadzących spotkanie wybranych rozwiązań projektowych,  nastapiła dyskusja. Zakładamy, że została ona szeroko omówiona w innych miejscach przez osoby uczestniczące w tymże spotkaniu. 

Tutaj wspomnimy, że jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Pan Jarosław Wojtasik - w imieniu  Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl". Podkreślił, iż w projekcie nie ujęto rozwiązań zabezpieczających mieszkańców miejscowości Rudawa, Nielepice i Młynka przed ruchem drogowym o wysokim natężeniu, który będzie generowała obwodnica Zabierzowa i Kochanowa, a której wjazd i wyjazd planowane są w Rudawie. Zauważył, że wymienione wyżej miejscowości znajdą się w kleszczach drogowych pomiędzy z jednej strony obwodnicą Zabierzowa i Kochanowa będącą realnie, naturalnym przedłużeniem Północnej Obwodnicy Krakowa a autostradą A4 wraz z jej zjazdem w Rudnie. Stwierdził, że mechanizmem zabezpieczającym mieszkańców przed nadchodzącym, zintensyfikowanym ruchem pojazdów winny być takie rozwiązania drogowe jak ronda, skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, (oczywiście również, znaki drogowe).

Jako przykład ewidentnych podstawowych miejsc, gdzie winno być zastosowanie postulowanych rozwiązań zabezpieczających, dyskutant wymienił w pierwszej kolejności punkt stanowiący wjazd do centrum Rudawy czyli zbieg drogi krajowej nr 79 z ulicą Wyspiańskiego w Rudawie, jak również wjazd z drogi krajowej nr 79 do Nielepic i do Młynki.  Pan Jarosław Wojtasik zaznaczył, że nakreśla problem  a Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" złoży formalny wniosek z uwagami czy postulatami w omawianej sprawie.

czwartek, 20 grudnia 2018

Spotkanie pod choinką w Rudawie


W dniu 16 grudnia 2018 r.  na zaproszenie  Proboszcza Parafii
pw. Wszystkich Świętych w Rudawie - Księdza Kanonika Andrzeja Badury, Sołtysa Rudawy - Pana Marcina Cieślaka, Rady Sołeckiej Rudawy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie,
  
Prezes Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" - 
Jarosław Wojtasik uczestniczył 
 w "IV Spotkaniu pod Choinką  🌲 w Rudawie". 

Za pomocą tej strony
składamy Organizatorom podziękowanie za możliwość w osobie 
naszego reprezentanta, wzięcia udziału
w tak miłej 😊  imprezie
a wyrażamy szacunek dla wszystkich osób, które ciężko pracowały nad tym, 
aby spotkanie się odbyło.

czwartek, 13 grudnia 2018

Wniosek w sprawie zamkniętej dla dzieci i młodzieży, świetlicy środowiskowej w Niegoszowicach

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z tego zakresu, Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" przesłało w dniu 13 grudnia 2018 r. do Urzędu Gminy Zabierzów. Więcej, w zakładce pn. "Sprawy".

poniedziałek, 3 grudnia 2018

Odpowiedź Zarządu Dróg Miasta Krakowa na wnisek o skomunikowanie autobusowe Niegoszowic


W dniu 3 grudnia 2018 r. Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" otrzymało z Zarządu Dróg Miasta Krakowa (d. ZIKiT) odpowiedź (więcej w zakładce pn. "Sprawy") na nasz wniosek, dotyczący organizacji publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Niegoszowic. Mieszkańcy tej miejscowości nie mają bowiem na jej terenie możliwości, skorzystania z autobusów należących do krakowskiego MPK.  Z treści otrzymanego pisma jednozncznie wynika, że potencjalny ruch w opisywanej sprawie należy do Urzędu Gminy Zabierzów. Równocześnie, oczekujemy na odpowiedź Urzędu Gminy Zabierzów na ww. wniosek.

środa, 21 listopada 2018

WNIOSEK O AUTOBUSY MPK OBSŁUGUJĄCE NIEGOSZOWICE


Niegoszowice są miejscowoscią odciętą komunikacyjnie od otaczających ją miejscowości i od Krakowa. Przez Niegoszowice nie jeżdżą w ogóle autobusy krakowskiego MPK. Na braku możliwości przemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego objętego systemem Komunikacji Miejskiej w Krakowie - szczegolnie tracą niegoszowickie dzieci i młodzież pobierająca naukę w Krakowie. Nadchodzi zima a wraz z nią utrudnione warunki dla osób pieszych. Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" zawnioskowało do Urzędu Gminy Zabierzów i do Zarządu Infrastruktury Komunalneji Transportu w Krakowie (przekształcanemu obecnie w Zarząd Dróg Miasta Krakowa) w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Niegoszowic. Treść pisma przedstawiamy w zakładce pn. "Sprawy".

sobota, 17 listopada 2018

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA OSÓB, KTÓRYM NIEOBOJĘTNY LOS ZWIERZĄT


Do osób, które widzą wiadome obrazy na co dzień. I czują sie z tym źle. Chciałyby zareagować ale nie wiedzą jak. Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" umożliwia zostanie oficjalnymi naszym Przedstawicielami w zakresie, o którym mówi poniżej cyt. Ustawa. 
(Kontakt przez frmularz kontaktowy lub widżet email znajdujące się na niniejszej stronie albo via Facebook stowarzyszenia)piątek, 16 listopada 2018

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA I KAPSUŁA CZASU

W dniu 10 listopada 2018 r. Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" uczestniczyło oficjalnie 
w zorganizowanej w Rudawie wieczornicy o tematyce patriotycznej. 

 Po zakończeniu wieczornicy, przekazaliśmy podpisaną przez Członków Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" Preambułę Statutu Stowarzyszenia, do rąk Pana Sołtysa Rudawy Marcina Cieślaka. Preambuła została umieszczona wraz z innymi przedmiotami będącymi świadkami teraźniejszości - 
w Kapsule Czasu. 

Dnia następnego, w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Kapsuła Czasu została uroczyście wkopana w ziemię przy skwerze ks. Władysława Bukowińskiego w Rudawie. 

Za 100 lat, kolejne pokolenia będą mogły ją otworzyć a w w tym miejscu zakopać swoją własną 
Kapsułę Czasu ...

PACZKOMAT INPOST W RUDAWIE


Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" monitoruje temat umiejscowienia w Rudawie Paczkomatu InPost. W kwestii pożądanego w Rudawie usytuowania  Paczkomatu, wysłaliśmy pismo do Firmy "InPost". Więcej w zakładce pn. "Sprawy".

środa, 14 listopada 2018

Dzień Seniora
W dzień Seniora,  

ŻYCZYMY WSZYSTKIM SENIOROM ZDROWIA, GODNEGO ŻYCIA I SPEŁNIENIA MARZEŃ.

  Jesteście Państwo Seniorzy, pełnoprawnymi i pełnowartościowymi Obywatelami Polski, którym należy się szacunek, 
i którzy niezmiennie posiadają prawo do tego aby wpływać na losy swojej małej i wielkiej Ojczyzny.

sobota, 13 października 2018

UTWORZENIE GMINY RUDAWA-ZABIERZÓW


UTWORZENIE
GMINY RUDAWA-ZABIERZÓWJEDNOSTKI POSIADAJĄCEJ DWA GŁÓWNE CENTRA, STANOWIĄCE PŁUCA TEGO ORGANIZMU GMINNEGO
zamiast dotychczasowej 
Gminy Zabierzów

dążeniem Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"


Poruszamy się ścieżkami wytyczonymi przez Statut Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", 
aby realizować cele w nim zawarte. 

Powołanie do życia nowej gminy o nazwie Rudawa-Zabierzów, będzie realizacją historycznej sprawiedliwości dziejowej. 

Była Gmina Rudawa została realnie: anektowana przez Gminę Zabierzów. 

Gromadzony przez setki lat dorobek wspólnoty, nazywanej
na początku parafią rudawską, poźniej równolegle Gminą Rudawa czy Gromadą Rudawa, przybrał twarz jednej z okolicznych miejscowości, z którą tę wspolnotę niewiele łączyło. 


Nie jest to sprawiedliwe, kiedy pod tak umocowanym historycznie dziełem, podpisuje się ktoś zupełnie z tym dziełem nie związany. 
A jeśli dzieło ma być wspólne, to powinni je tworzyć wspólnicy.

środa, 15 sierpnia 2018

Przejście podziemne w Rudawie

Aktualną sprawą, która leży w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", jest kwestia przejścia podziemnego pod torowiskiem kolejowym w Rudawie. Ten tunel, z którego obydwu krańców prowadzą na powierzchnię wysokie schody, nie został wyposażony w windy osobowe.  Odpowiedzią spóźnioną, bo z niezachowaniem ustawowego terminu i przesłaną dopiero w dniu kiedy zaskarżyliśmy do Sądu bezczynność PKP PLK S.A. na złożony przez nas wniosek o udostępnienie informacji publicznej, otrzymaliśmy między innymi wyjaśnienie takie, że omawiane przejście podziemne jest jedynie alternatywną drogą komunikacji, a na pytanie dlaczego nie ma tam wind osobowych otrzymaliśmy odpowiedź, że przejście w Rudawie zostało wyposażone w schody. Osoba natomiast (przecież osoba na wózku inwalidzkim) chcąca korzystać z platformy przyschodowej, winna wg PKP PLK S.A. zgłosić wcześniej ten fakt telefonicznie. Całość korespondencji odnajdziecie Państwo na niniejszych stronach w zakładce pn. Sprawy.

W związku z treścią udzielonej przez PKP PLK S.A. odpowiedzi na pytania,
Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" stoi na stanowisku, 

że w obecnym stanie rzeczy:


  • przejście podziemne znajdujące się pod torami kolejowymi w obrębie stacji Rudawa PKP degradowanej obecnie do roli przystanku osobowego,  będzie w praktyce, dostępne jedynie dla osób sprawnych ruchowo;

  • wykluczonymi z użytkowania przedmiotowego przejścia podziemnego,będą osoby: poruszające się na wózkach, o ograniczonej sprawności ruchowej, niedołężne, prowadzące wózki z dziećmi, prowadzące rowery;

  • przejście podziemne usytuowane pod torami kolejowymi w obrębie stacji Rudawa PKP stanowić będzie, codzienną i podstawową jako kontynuator dotychczasowej przeprawy przez rzeczone tory, a nie alternatywną, drogę komunikacji dla właścicieli i mieszkańców posesji, znajdujących się po obydwu stronach opisywanych torów kolejowych.