Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
poniedziałek, 30 września 2019

Wybory sołeckie 2019

Nowo wybranym władzom sołeckim w gminie Zabierzów,
gratulujemy i życzymy otrzymania łask 
wytrwałości, zapału, pokory i poświęcenia

piątek, 13 września 2019

Odpowiedź Ambasady Królestwa Szwecji w sprawie aktu lokacyjnego Rudawy ...W dniu 10 września 2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź w związku z  naszym pismem  skierowanym do Ambasady Królestwa Szwecji  w Polsce z prośbą, o udzielenie pomocy w ustaleniu miejsca przechowywania aktu lokacyjnego Rudawy na prawie magdeburskim i w  sporządzeniu jego uwierzytelnionej kopii, a docelowo podjęcia działań prowadzących do powrotu na teren miejscowości Rudawa przywołanego dokumentu jak również, potencjalnie pozostałych dóbr kultury  związanych z Rudawą w tym skojarzonych z parafią rzymskokatolicką w Rudawie (treść pisma skierowanego przez nas do szwedzkiej misji dyplomatycznej oraz kopię odpowiedzi na owe pismo dostępnę są w zakładce pn. "Sprawy").

W korespondencji z Ambasady uzyskaliśmy  istotną podpowiedź, gdzie konkretnie należy się zwrócić po informację czy poszukiwany dokument znajduje się w Szwecji. 

Ponadto, udzielono nam wyjaśnienia, że w kwestii łupów wojennych Szwecja opierając się na Konwencji UNIDROIT o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury stoi na zdecydowanym stanowisku a zgodnie z nim "(...) nie planuje zwrotu dóbr kultury wywiezionych z Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w XVII wieku" i dlatego najwłaściwszą drogą będą rozmowy z konkretnymi muzeami, które zresztą chętnie podejmują współpracę w zakresie  ułatwiania udostępniania eksponatów.

Obecnie przygotowujemy się do skierowania zapytania, zgodnie z sugestią udzieloną przez Ambasadę Królestwa Szwecji w Polsce.