Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
środa, 20 października 2021

Echa pytań dotyczących gazety "Znad Rudawy"

Nie tak przecież dawno próbowaliśmy się dowiedzieć w jakich okolicznościach, w jakim trybie, z jakiego powodu etc. zwolniony został dotychczasowy redaktor naczelny gminnej gazety „ZnadRudawy” ale wnioskując o udostępnienie informacji publicznej w tej sprawie otrzymaliśmy decyzję odmowną.

Odwołaliśmy się więc do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lecz organ ten orzekł niedopuszczalność odwołania wyjaśniając między innymi, że: 

"Kolegium nie jest właściwe do rozpoznania odwołania od przedmiotowej decyzji wydanej przez podmiot nie będący organem administracji publicznej. Ustawa przewiduje w miejsce odwołania wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Składa się go do tego samego podmiotu, który wydał decyzję."

 Rozumiemy to orzeczenie, zdajemy sobie sprawę z istnienia obowiązujących w Polsce ram prawnych ale już na wstępie podejmowanych przez nas działań wykluczyliśmy możliwość kierowania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy do podmiotu, który wydał niekorzystną dla nas decyzję - uznaliśmy  podjęcie takiego właśnie działania za bezsensowne.

---

Powołano nowego redaktora naczelnego gminnej gazety „ZnadRudawy”. W przestrzeni publicznej pojawiły się pytania związane z procedurą wyłaniania kandydata.

 


 

wtorek, 19 października 2021

Komunikat Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie Trasy Balickiej

 

Dolina Rudawy położona pomiędzy miejscowością Rudawa a Krakowem stanowi w opinii Stowarzyszenia „ZiemiaRudawska.pl” wartość przyrodniczo krajobrazową, która wraz z wytworami kultury usytuowanymi w przyległościach terytorialnych doliny winna podlegać odpowiedniej ochronie. W szczególności w kontekście często niekorzystnych zmian cywilizacyjnych dotyczących miasta Krakowa i jego okolic.
 
Wyrażamy co do zasady sprzeciw wobec proponowanych wersji Trasy Balickiej tak zdecydowanie ingerujących w tkankę przyrodniczo kulturową Doliny Rudawy oraz w strefę historycznego krakowskiego Zarzecza. Szczególnie w rejon ulicy Na Błonie, gdzie nowa arteria naruszyłaby swoiste status quo tego spokojnego obszaru.
 
Uważamy, że proponowany a projektowany prawie pół wieku temu kształt Trasy Balickiej jest dziś anachroniczny i nie przystający do nowoczesnych idei rozwoju miasta i jego aglomeracji.
 
Naszym zdaniem decyzja rozstrzygająca o treści wariantu przebiegu trasy powinna zostać wypracowana i podjęta w oparciu o opinię, życzenia i żądania osób mieszkających na przywołanym terenie. Wspomniana decyzja nie może być więc w swojej treści sprzeczna z oczekiwaniami ludzi, na których życie codzienne proponowana trasa oddziaływać będzie najistotniej.
      ----
      (fotografia poglądowa)
 

 

sobota, 2 października 2021

Informacja w jakich okolicznościach zgłoszono do konkursu budynek Centrum Kultury w Rudawie

 

Screen wpisu reprezentanta naszego Stowarzyszenia  a udostępnionego w dniu 29 września 2021 r. na stronie Stowarzyszenia (facebook.com/ZiemiaRudawska) w obrębie serwisu społecznościowego Facebook: 

piątek, 1 października 2021

CENTRUM KULTURY W RUDAWIE - Najpiękniejszym Budynkiem 2021 roku!

 

 CENTRUM KULTURY W RUDAWIE - Najpiękniejszym Budynkiem 2021 roku w konkursie ogólnopolskim. Miło nam powiadomić bo to my zgłosiliśmy ten budynek do konkursu. Więcej na:

 KLIK

---- 


Zrzut ekranu za europejskafirma.pl: