Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
środa, 30 grudnia 2020

Jest szansa na powstanie Rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska!

 

 Też popieraliśmy i popieramy sprawę. A w szczegółach, to jest wielkie dzieło społeczności lokalnej zgromadzonej pn. Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=239395697584269&id=103521447838362

piątek, 25 grudnia 2020

Święta Bożego Narodzenia

 

                                           Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! 
 
"Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel". "Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic". (Proroctwa z Księgi Izajasza)
 

 

niedziela, 29 listopada 2020

Sprawa zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych w Pisarach

Skierowaliśmy do Rady Gminy Zabierzów petycję w kwestii zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych w Pisarach. Więcej w zakładce pn. "Sprawy".

      ------

     (fotografia przykładowa, poglądowa)
poniedziałek, 2 listopada 2020

Apel o wykup terenów zielonych pod parki miejskie w Krakowie

 

Podpisaliśmy apel o wykup terenów zielonych pod parki miejskie w Krakowie.
 
Tu treść apelu:

 
 
 
 
        (fotografia poglądowa)
 

środa, 21 października 2020

Analiza naszego wniosku o oznakowanie VeloRudawa w kontekście tematyki źródeł rzeki Rudawy

 

Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg Województwa Małopolskiego w Krakowie o oddaniu analizie naszego wniosku o oznakowanie dojazdu do źródeł rzeki Rudawy oraz pozostałych atrakcji turystycznych znajdujących się wzdłuż projektowanej i częściowo już zrealizowanej trasy rowerowej VeloRudawa. 
 
Przypomnijmy, że w sprawie trasy rowerowej VeloRudawa postulujemy oznakowanie i opisywanie trasy jako prowadzącej, optymalnie jako prowadzącej z każdej strony do źródeł rzeki Rudawy.
 
Rzeka ta bowiem nie towarzyszy wspomnianej trasie na całej długości trasy.
W takim proponowanym przez nas ujęciu nazwa trasy odpowiadać już będzie swojemu desygnatowi a miejscowość Rudawa, w której początek bierze rzeka, staje się wówczas swego rodzaju zwornikiem dla wskazanej drogi rowerowej.
 
Jednocześnie wnieśliśmy, aby w porozumieniu z reprezentantami społeczności lokalnej oznakowano w obrębie VeloRudawa dojazd z tej trasy do obiektów naturalnych i kultury znajdujących się w otoczeniu rzeki. Także o zamieszczenie oznakowania wskazującego miejsce, w którym rzeka Rudawa rozpoczyna swój bieg. Więcej w zakładce pn. "Sprawy".
 
 
(fotografia poglądowa)sobota, 17 października 2020

Echa naszego postulatu o szlak do źródeł rzeki Rudawy...

 

Bardzo dziękujemy Panu Marcinowi Cieślakowi - Sołtysowi Rudawy za poparcie naszych postulatów. Jesteśmy przekonani, że szlaki biegiem rzek w tym szlak prowadzący do źródeł rzeki Rudawy staną się elementem ekspozycji naszych okolic turystom a przybliżą spuściznę kulturową i materialną pokoleń w tym dorobek naukowy, jak również będą zachętą do kontynuowania aktywności fizycznej przez społeczność lokalną, która skorzysta z nowej jakościowo oferty rekreacyjnej.
 
Obraz może zawierać: tekst

piątek, 11 września 2020

Czy będzie szlak turystyczny do źródeł rzeki Rudawy?

Zawnioskowaliśmy o wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego prowadzącego do źródeł rzeki Rudawy. Wnioskujemy także o odpowiednie oznakowanie i opisanie trasy rowerowej VeloRudawa w kontekście istnienia źródeł rzeki Rudawy. Więcej w zakładce pn. Sprawy.


 


sobota, 29 sierpnia 2020

Podziękowania i Życzenia dla Pani Lucyny z rudawskiej Biblioteki

 O naszej cichej Bohaterce frontu 😉 oświatowego na terenie Biblioteki w Rudawie. Wielkie Podziękowania należą się dla Pani Lucyny Muchy, która opuszcza tę instytucję kultury i dlatego Bardzo DZIĘKUJEMY Pani Lucyno za istotny dla społeczności Ziemi Rudawskiej wysiłek pracy, włożony przez Panią w wolontariat tutaj realizowany. A składamy Pani Życzenia, czego wyrazem są kwiaty, odnalezienia takiego miejsca na ziemi, w którym nadal Pani będzie, Pani Lucyno mogła realizować swoją pasję do książek. Było nam niezmiernie miło Panią poznać i mieć świadomość, że za biurkiem bibliotecznym pełniła służbę osoba kompetentna, pracowita i przyjazna Czytelnikom!

 


 

Życzenia i Podziękowania dla Pani Basi z Biblioteki w Rudawie

 Wczoraj nasze rudawskie Dobro, Pani Barbara Baranowska, od 40 lat kierująca Biblioteką w Rudawie przeszła w inny wymiar. W format zasłużonych wakacji emerytalnych ale i w świat nowych wyzwań. Życzymy Pani Basiu wzmocnienia do dalszej drogi pośród najpiękniejszych dzieł Pana Boga na ziemi i w otoczeniu rzecz jasna książek 😊, w zdrowiu a bardzo Pięknie i z całego serca ❤️ DZIĘKUJEMY za Pani dobroć, profesjonalizm, poświęcenie, oddany czas, pomoc, wyrozumiałość. Za Pani Misję!

 


 

czwartek, 28 maja 2020

Odpowiedź na nasz wniosek o przywrócenie stacji kolejowej w RudawieZ zadowoleniem przyjmujemy treść odpowiedzi na nasz wniosek, który skierowaliśmy do Wójta Gminy Zabierzów w sprawie podjęcia działań w zakresie przywrócenia na terenie miejscowości Rudawa istnienia stacji kolejowej. Więcej w zakładce pn. Sprawy.

(Fotografia poglądowa)
sobota, 9 maja 2020

O REZERWAT w kleszczowskim lesie

Poparliśmy tę inicjatywę:

Klik

(Screen, za:  facebook.com, strona "Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy")

Wniosek w sprawie przywrócenia istnienia stacji kolejowej w Rudawie

W dniu 8 maja 2020 r. skierowaliśmy do Wójta Gminy Zabierzów wniosek w sprawie podjęcia działań w zakresie przywrócenia na terenie miejscowości Rudawa istnienia stacji kolejowej, w kontekście propozycji przedstawionej przez Wójta Gminy Zabierzów przebiegu trasy kolei dużych prędkości przez Rudawę (w zw. z CPK) a nie zakładającej rozbudowy tego fragmentu linii E 30. Obecny obiekt w Rudawie będąc przystankiem osobowym nie posiada torów bocznych. Więcej w zakładce pn. "Sprawy".czwartek, 30 kwietnia 2020

Nacisk ma sens: buki w kleszczowskim lesie uratowane!

Świetnie! Jednocześnie faktycznie część wypowiedzi nie odnosi się do faktów. Np. my jesteśmy stowarzyszeniem nie związanym z ogólnie rozumianą polityką. Oczywiście naciskamy decydentów, robimy to oficjalnie i będziemy naciskać.

Klik


(Screen, za:  facebook.com, strona "Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy")