Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej „RODO”, informujemy niniejszym Państwa, o posiadanych przez Państwa prawach z zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez  Stowarzyszenie"ZiemiaRudawska.pl" z siedzibą w Rudawie nr KRS: 0000730391, nr REGON:380243107, NIP: 5130254902, adres korespondencyjny:  ul. Stanisława Polaczka 37, 32-064 Rudawa.

Administratorem Państwa danych osobowych jest wyżej wymienione Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl". Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie"ZiemiaRudawska.pl" w celu  realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl".

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wedle art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Państwa  dobrowolna zgoda.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są: władze statutowe Stowarzyszenia"ZiemiaRudawska.pl", urzędy uprawnione do prowadzenia czynności kontrolnych wobec Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", podmioty świadczące usługę informatyczną na rzecz Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" oraz w przypadku przekazywania przez Państwa środków finansowych lub rzeczowych Stowarzyszeniu "ZiemiaRudawska.pl", w zależności od konkretnej sytuacji może to być operator płatności internetowych, bank, w którym Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" utrzymuje swój rachunek bankowy, instytucja albo urząd,  które na mocy obowiązującego prawa poświadczają przekazanie wskazanych środków finansowych lub rzeczowych.

Państwa  dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie"ZiemiaRudawska.pl"
do momentu wycofania  przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści Państwa danych osobowych, uzyskania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych Państwa danych osobowych, żądania skorygowania, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym" zgodnie z art. 17 ust 1 cyt. Rozporządzenia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Państwa danych osobowych,  wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Potencjalne zapytania, wnioski, żądania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych kierować Państwo mogą  na adres poczty elektronicznej e-mail: ziemiarudawska@gmail.com.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.