Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
Sprawy


Tematyka podejmowana przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl":
__________
 
 
 
 
Screen skanu zasadniczej treści postulatów Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" wniesionych w dniu 19 kwietnia 2021r. w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 r.”:
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia. 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „nowoczesną Biblioteką (zadnie flagowe)" przebudowy siedziby Gminnej Biblioteki ublicznej unowocześnienia eÅnienia ewentualnej przebudowy siedziby Centrum "Podobszar rewitalizacjiz.Rudawa:" rewitalizacji3 punktu ,Budowa hali Rudawa)". Û opieki na wcześniej wymienione powyżej postulaty Uzasadnienia. Rudawie". czÄÅ›ci gminy niewielki, obsługi s.86 Podobszar rewitalizacji 4.Zabierzów:" skorzystaćz znowoczesna BibliotekÄ Centrum „UnowoczeÅ›nienie ewentualnaprzebudowa 7. wcześniej wymienione ,Ogólna charakterystyka geograficzno- siedziby sposób, frazę zastapić „Ogólna 8. Nazwa formalna opisywanego Dolinki Krakowskie. Jest przyrody środowiskowag gminy", ten Krakowskie. ów,,DolPok „Dolinki Krakowskie" że zastąpić Kobylańska.” 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst 
 
-----------  
 

Screen skanu zasadniczej treści listu otwartego z dnia 18 marca 2021 r. skierowanrgo do Pani Elżbiety Burtan Wójta Gminy Zabierzów i do Radnych gminy Zabierzów w sprawie planowanej przez władze gminy rezolucji dotyczącej całkowitego na terenie gminy Zabierzów zakazu palenia węglem z potencjalnym rozszerzeniem tego zakazu na palenie drewnem.
 
(Kliknięcie w obraz powiększa go:)  
 
 

 -----------

Screen skanu zasadniczej treści odpowiedzi Urzędu Gminy Zabierzów z dnia 03.02.2021 r. na wniosek Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" z dnia 22 stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej  w sprawie koszów naśmieci umiejscowionych w rudawskiej dzielnicy Podłonie.
 W dalszej części odpowiedzi zawarto informację wyjaśniającą, że decyzja o rozmieszczeniu koszów na wskazanym terenie została podjęta po złożeniu wniosku w tej sprawie przez jednego z mieszkańców działającego jak stwierdził w swoim wniosku "w imieniu i w porozumieniu z mieszkańcami osiedla Podłonie (Przyłogi) w Rudawie". Poinformowano, iż Urząd Gminy Zabierzów planuje dalsze wyposażenie poszczególnych miejscowości w tym Rudawę "w kosze na odpady (przy zachowaniu spójności estetycznej z dotychczas montowanymi lub ustawianymi koszami)".
 

------

Screen skanu zasadniczej treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 stycznia 2021 r. skierowanego przez nas do Urzędu Gminy Zabierzów w sprawie koszów naśmieci umiejscowionych w rudawskiej dzielnicy Podłonie.
 
------
(specyfika formatowania zamieszczonego tekstu wniosku wynika z ustawień formularza elektronicznego)


-----------


Screen ze skanu treści zasadniczej wniosku z dnia 15 stycznia 2021 r. skierowanego przez nas do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie w sprawie umiejscowienia automatu biletowego Krakowskiej Karty Miejskiej na terenie miejscowości Rudawa.
 
(specyficzne formatowanie tekstu jest wynikiem ustawień formularza elektronicznego)
 
 
 

-----------Screen skanu, zasadniczej treści petycji z dnia 28.11.2020 r. skierowanej przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" drogą ePUAP do Rady Gminy Zabierzów w sprawie zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych w Pisarach.
 
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia działań prowadzących do nabycia przez gminę Zabierzów nieruchomości wchodzących w skład zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych znajdujących się na terenie miejscowości Pisary oraz zabezpieczenia przez gminę Zabierzów środków finansowych z przeznaczeniem na rewaloryzację przedmiotowych nieruchomości nabytych już przez gminę Zabierzów i z przeznaczeniem na ochronę obiektów przyrodniczych znajdujących się w obrębie tych nieruchomości. 
 
 
(specyfika formatowania poniższego tekstu wynika z ustawień formularza elektronicznego)  
 
 
Obraz może zawierać: tekstObraz może zawierać: tekst
 Obraz może zawierać: tekst

-----------

Pismo z dnia 16.10.2020 r. stanowiące odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na wniosek Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie trasy rowerowej VeloRudawa ujmujący odniesienie dotyczące źródeł rzeki Rudawy. Przedstawiamy poniżej zasadniczą treść przywołanej odpowiedzi.
 


-----------

Odpowiedź z dnia 29 września 2020 r. udzielona przez Pana Stanisława Myjaka - Przewodniczącego Rady Sołeckiej Rudawy na przesłaną do wiadomości Rady Sołeckiej Rudawy korespondencję, w sprawie naniesienia w obrębie trasy rowerowej VeloRudawa informacji opisującej tę trasę jako prowadzącą do źródeł rzeki Rudawy znajdujących się w miejscowości Rudawa. Przedstawiamy w formie skanu poniżej, zasadniczą treść przywołanej odpowiedzi:

 

 


-----------


Przesłany drogą ePUAP w dniu 27 września 2020 r.  do Departamentu Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosek Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie trasy rowerowej VeloRudawa ujmujący odniesienie dotyczące źródeł rzeki Rudawy. Przedstawiamy poniżej zasadniczą treść przywołanego wniosku.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)  
 

 

-----------Odpowiedź z dnia 19 września 2020 r. na nasz wniosek w sprawie wytyczenia i oznakowania szlaku turystycznego prowadzącego do źródeł rzeki Rudawy przesłana do nas przez Pana Krzysztofa J. Pucka - Kierownika Zespołu d/s Szlaków i Zagospodarowania Oddziału Krakowskiego PTTK zawierająca informację w zakresie możliwości wytyczenia i oznakowania szlaku turystycznego do źródeł rzeki Rudawy. Poniżej przedstawiamy zasadniczą treść przedmiotowej odpowiedzi.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)  


-----------Wniosek z dnia 11 września 2020 r. przesłany do Oddziału Krakowskiego PTTK i do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w sprawie wytyczenia i oznakowania szlaku turystycznego prowadzącego do źródeł rzeki Rudawy. Poniżej przedstawiamy zasadniczą treść pisma.

Do treści wniosku wdarła się oczywista omyłka pisarska. W przypisie, zamiast: "Wspomniany punkt, gzie (...)" powinno być: "Wspomniany punkt, gdzie (...)".
 
(Kliknięcie w obraz powiększa go:) 
 
 

 
 
-----------

Odpowiedź na wniosek z dnia 8 maja 2020 r. skierowany przez nas do Wójta Gminy Zabierzów w sprawie podjęcia działań w zakresie przywrócenia na terenie miejscowości Rudawa istnienia stacji kolejowej, w kontekście propozycji przedstawionej przez Wójta Gminy Zabierzów przebiegu trasy kolei dużych prędkości przez Rudawę (w zw. z CPK) i nie zakładającej rozbudowy tego fragmentu linii E 30. Obecny obiekt w Rudawie będąc przystankiem osobowym nie posiada torów bocznych.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)

  

-----------

Treść  zasadnicza pisma z dnia 8 maja 2020 r. skierowanego przez nas w formie wniosku do Wójta Gminy Zabierzów w sprawie podjęcia działań w zakresie przywrócenia na terenie miejscowości Rudawa istnienia stacji kolejowej, w kontekście propozycji przedstawionej przez Wójta Gminy Zabierzów, przebiegu trasy kolei dużych prędkości przez Rudawę (w zw. z CPK) a nie zakładającej rozbudowy tego fragmentu linii E 30. Obecny obiekt w Rudawie będąc przystankiem osobowym nie posiada torów bocznych (wniosek został przesłany w innej formie niż tu widoczna - jako formularz elektroniczny).  

W piśmie wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie. Zamiast treści: "w okolicznościach nie związanych z tematyką Centralnego Portu Komunikacyjnego" powinno być: " w okolicznościach związanych z tematyką Centralnego Portu Komunikacyjnego". A zamiast treści: "musi zakładać budowę estakad" powinno być: "muszą zakładać budowę estakad".

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)-----------W dniu 7 marca 2020 r. na stronach internetowych Centralnego Portu Komunikacyjnego (cpk.pl) , Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" dokonało ogólnego a zaznaczającego nasz udział w dyskursie i oznajmiającego o braku zgody na obecnie proponowane rozwiązania zaprezentowane przez Rząd RP,  zgłoszenia uwag  - do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - tożsamych treścią  z komunikatem wydanym wcześniej przez stowarzyszenie w sprawie przebiegu tras kolejowych obszarem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Poniżej zrzut ekranu dokumentującego rzeczone zgłoszenie uwag.

(Kliknięcie w obraz powiększa go:)


-----------

Zasadnicza treść pisma z dnia 8 stycznia 2020 r. skierowanego do serwisu internetowego JURAinfo.org, stanowiącego wyraz poparcia udzielonego przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie starań o umieszczenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.