Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
piątek, 27 grudnia 2019

Poparcie dla mieszkańców Kleszczowa w sprawie ochrony lasu

Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" postanawia udzielić poparcia mieszkańcom miejscowości Kleszczów w gminie Zabierzów dla działań podejmowanych przez mieszkańców
i prowadzonych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem,  służących ochronie przed wyrębem lasu bukowego umiejscowionego w Kleszczowie na terenie
Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego,
w tym przed usunięciem drzew pomnikowych znajdujących się w obszarze opisywanego lasu. 

Wedle oceny Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" las kleszczowski  dla mieszkańców Kleszczowa
i osób postronnych korzystających lub pragnących skorzystać z walorów tego obszaru dziedzictwa  przyrodniczego stanowi dobro, które winno podlegać zabezpieczeniu.

 ______________________
(fotografia poglądowa) 


------

W dniu 30 grudnia 2019 r.
poinformowaliśmy Nadleśnictwo Krzeszowice o stanowisku Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie lasu w Kleszczowie (poniżej screen zasadniczego fragmentu korespondencji a zawierający treść tożsamą z naszymi wcześniejszymi komunikatami w tym temacie):
Orlęta Rudawa mają nowe godło

wtorek, 24 grudnia 2019Rodzinnych, refleksyjnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech nas wszystkich błogosławi Pan Jezus!

czwartek, 17 października 2019

Projekt "Ocalić od zapomnienia", Rudawa 2019W dniu 16 października br. na zaproszenie Klubu Seniora "Sami Swoi" w Rudawie oraz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów reprezentant naszego stowarzyszenia Pan Jarosław Wojtasik gościł w Rudawie pośród innych zaproszonych osób, na finałowym spotkaniu projektu pn. "Ocalić od zapomnienia".

Podczas spotkania zaprezentowano materiał audiowizualny zawierający:

opisane fotografie mieszkańców Rudawy, znajdujących się w swoich codziennych i odświętnych zajęciach na przestrzeni epoki,

jak również zapis artystycznego występu w wykonaniu rudawskiego Klubu Seniora "Sami Swoi", z którego zarejestrowany dźwiękowo akompaniament asystował tej prezentacji.

Imprezie równolegle towarzyszyła wystawa historycznych fotografii dotyczących Rudawy i jej mieszkańców, a także sprzętu domowego i gospodarczego używanego w rudawskich domach w przeszłości. Takiego jak żelazka z duszą, sierp, ręczne młynki do ziaren, maszyna do szycia, a także elementy ubioru czyli drewniane chodaki.

Bardzo istotnym punktem programu było przedstawienie przez żyjących mieszkańców Rudawy swoich wspomnień. Dotyczyły one w szczególności okresu przedwojennego oraz okupacyjnego a mimo historii często tragicznych, nie pominęły pamięci o naukach dobrego, ówczesnego wychowania. Jedna z mówczyń wystąpiła w pięknym stroju ludowym krakowskim, którego częścią był oryginalny gorset sprzed dziesiątków lat.

Zaproszeni goście otrzymali od organizatorów okolicznościową broszurę zawierającą wiadomości z zakresu tradycji, obrzędów i zwyczajów kultywowanych w przeszłości na terenie Rudawy, a okraszoną historycznymi fotografiami.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy tej duchowej strawy, zostali uraczeni takimi domowego wytwórstwa darami dla podniebienia, jakie nasz reprezentant wspomina do teraz z wielką nostalgią 😉.
(Poniżej, skan awersu Zaproszenia, autorstwa Klubu Seniora "Sami Swoi" w Rudawie oraz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów)

poniedziałek, 30 września 2019

Wybory sołeckie 2019

Nowo wybranym władzom sołeckim w gminie Zabierzów,
gratulujemy i życzymy otrzymania łask 
wytrwałości, zapału, pokory i poświęcenia

piątek, 13 września 2019

Odpowiedź Ambasady Królestwa Szwecji w sprawie aktu lokacyjnego Rudawy ...W dniu 10 września 2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź w związku z  naszym pismem  skierowanym do Ambasady Królestwa Szwecji  w Polsce z prośbą, o udzielenie pomocy w ustaleniu miejsca przechowywania aktu lokacyjnego Rudawy na prawie magdeburskim i w  sporządzeniu jego uwierzytelnionej kopii, a docelowo podjęcia działań prowadzących do powrotu na teren miejscowości Rudawa przywołanego dokumentu jak również, potencjalnie pozostałych dóbr kultury  związanych z Rudawą w tym skojarzonych z parafią rzymskokatolicką w Rudawie (treść pisma skierowanego przez nas do szwedzkiej misji dyplomatycznej oraz kopię odpowiedzi na owe pismo dostępnę są w zakładce pn. "Sprawy").

W korespondencji z Ambasady uzyskaliśmy  istotną podpowiedź, gdzie konkretnie należy się zwrócić po informację czy poszukiwany dokument znajduje się w Szwecji. 

Ponadto, udzielono nam wyjaśnienia, że w kwestii łupów wojennych Szwecja opierając się na Konwencji UNIDROIT o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury stoi na zdecydowanym stanowisku a zgodnie z nim "(...) nie planuje zwrotu dóbr kultury wywiezionych z Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w XVII wieku" i dlatego najwłaściwszą drogą będą rozmowy z konkretnymi muzeami, które zresztą chętnie podejmują współpracę w zakresie  ułatwiania udostępniania eksponatów.

Obecnie przygotowujemy się do skierowania zapytania, zgodnie z sugestią udzieloną przez Ambasadę Królestwa Szwecji w Polsce.
czwartek, 29 sierpnia 2019

Trwa internetowy atak na nasze stowarzyszenie ...

Szanowni Państwo, reagujemy w związku z pojawiającymi się w sieci Internet treściami godzącymi w wizerunek Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" i dobre imię jego reprezentantów bowiem jesteśmy dzisiaj w rzeczywistości świadkami ataku środowiska władzy publicznej na organizację pozarządową.

Poniżej przedstawiamy zrzut ekranu ze strony, której nazwie nie będziemy robić reklamy ale, której administrator nie od dziś powziął sobie jak mniemamy za cel, tropienie wypowiedzi statutowego reprezentanta naszego stowarzyszenia. 

W komunikatach Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" dotyczących planowanego przy drodze krajowej nr 79 ronda w Rudawie a publikowanych w kontekście petycji w sprawie obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa wystosowanej przez środowiska Rudawy, instytucje, organizacje działające w Rudawie i okolicach podkreślaliśmy i podkreślamy cały czas, że zgoda na wybudowanie opisanego ronda jest wielkim sukcesem Sołtysa Rudawy i Rady Sołeckiej Rudawy.

Jednak ktoś, kogo nie było podczas formowania się treści petycji dokonuje prób skłócenia sygnatariuszy petycji.

Pomijając kwestię umiejętności czytania komunikatów naszego stowarzyszenia ze zrozumieniem - przez autora posta, którego kopię poniżej prezentujemy - bowiem w żadnym miejscu nie przypisujemy sobie sukcesu oświadczamy, choć w innych warunkach nigdy nie podjęlibyśmy się sprowadzać naszego oświadczenia do takiej właśnie jak dalej płaszczyzny, iż:

przedstawiciel Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" uczestniczył od samego początku w procesie formowania się treści przywołanej petycji i przypadł mu zaszczyt oprócz złożenia podpisu w imieniu stowarzyszenia czyli osoby prawnej taki,

że petycja owa została wypuszczona w świat w ostatecznym kształcie treści zaproponowanym przez naszego przedstawiciela - prezesa Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl".
Zaakceptowana ostatecznie w takiej treści przez wszystkich sygnatariuszy, nad którą to petycją wszyscy w równym stopniu pracowaliśmy.

Atakowanie ludzi działających w słusznej sprawie i pro publico bono uważamy, że przez osobę ze środowiska utrzymywanego przez obywateli z podatków - jest dużą arogancją, wyrazem braku pokory i niegodziwością.


poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Jest sukces! Będzie rondo w Rudawie przy DK79 czyli echa petycji ...

Rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Rudawa - efektem starań o bezpieczny wjazd i wyjazd z centrum Rudawy. BĘDZIE W RUDAWIE BUDOWANE RONDO przy drodze krajowej nr 79 oraz chodnik o łącznej długości 2 km.
---------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że do Rządowego Programu Inwestycyjnego została wprowadzona inwestycja  pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa - Młoszowa" a m.in. dotycząca skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr 2128K czyli stanowiącego w Rudawie zbieg ulic Śląskiej, Krakowskiej i Wyspiańskiego (rozbudowa skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym).

Jest to niewątpliwy sukces władz Rudawy tj. sołtysa miejscowości Rudawa i Rady Sołeckiej Rudawy rozpoczęty wspólnie wypracowaną petycją z dnia 5 stycznia 2019 r., środowisk, instytucji i organizacji w tym Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" działających w Rudawie i okolicach a wystosowaną

"w sprawie realizacji inwestycji drogowych w miejscowości Rudawa w związku z budową obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa".

Starania o tę inwestycję zabezpieczającą Rudawę przed ruchem generowanym przez przyszłą obwodnicę Zabierzowa i Kochanowa przybliża tekst (link poniżej) oddający chronologię wydarzeń zamieszczony przez sołtysa Rudawy na oficjalnej stronie sołectwa Rudawa: http://rudawa.org.pl/program-inwestycyjny-dk-79/

Część dokumentacji dotyczącej decyzji podjęcia wskazanej inwestycji, dostępna jest w formie kopii także na naszej stronie internetowej w zakładce pn. "Sprawy".

piątek, 23 sierpnia 2019

Ciąg dalszy wniosków o kolejne bankomaty w Rudawie ...


W sprawie ulokowania w Rudawie kolejnych bankomatów wysłaliśmy kolejne pisma (więcej o tym w zakładce pn. "Sprawy"). Na dziś wiemy, że w Rudawie nie będzie bankomatu PKO BP S.A. i w najbliższym czasie nie pojawi się u nas sieć Planet Cash. Tym bardziej, szanujmy jedyny na razie bankomat funkcjonujący w Rudawie. Cały czas będąc dobrej myśli na usytuowanie następnych bankomatów na terenie Rudawy.

Edycja z dnia 10.09.2019 r.:  w najbliższym czasie nie pojawi się w Rudawie bankomat firmy Euronet Polska Sp. z o.o.

piątek, 9 sierpnia 2019

Pisma o kolejne bankomaty w Rudawie ...Jest nam niezmiernie miło, że w Rudawie usytuowano  bankomat. Ciężko było ale jest sukces - to zasługa bezsprzecznie i tylko, sołtysa Rudawy Pana Marcina Cieślaka, któremu należą się wielkie gratulacje.

Idąc już przetartym szlakiem a chcąc zabezpieczyć interes mieszkańców Rudawy i okolic między innymi przed ewentualnymi sytuacjami, w których nie będzie można korzystać z tego bankomatu a takie sytuacje niezależne np. od czynnika ludzkiego mogą się zdarzyć, wiemy o jednej, że się przytrafiła i nie jest to coś niezwykłego ale przede wszystkim biorąc pod uwagę kwestię dywersyfikacji usługi bo Ziemia Rudawska jest dużym i ludnym obszarem

wysłaliśmy dziś tj. 9 sierpnia 2019 r. do firmy IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA (właściciela m.in. sieci bankomatów Planet Cash)  i do firmy Euronet Polska Sp. z o.o. wnioski  w sprawie lokalizacji w Rudawie bankomatów należących do sieci, których ww. firmy są właścicielami.

Wnioski wysłaliśmy za pomocą formularzy kontaktowych zamieszczonego na stronach internetowych,  z uwagi na niejaką  trudność w  uzyskaniu dostępu do właściwych adresów poczty elektronicznej przywołanych firm. Treść wniosków zamieszczona została w zakładce pn. "Sprawy" na naszej stronie internetowej.

Z Euronet  Polska już otrzymaliśmy odpowiedź, której w zasadzie się spodziewaliśmy a mianowicie taką aby skorzystać z formularza, w którym, wiemy o tym, należy wskazać konkretne miejsce i konkretnego właściciela miejsca, w jakim miałby zostać usytuowany bankomat.

W tej właśnie sprawie odwołujemy się więc do Państwa, Mieszkańców Rudawy z prośbą o potencjalne zgłoszenie się via formularz kontaktowy (https://kontakt.euronet.pl/) wprost do firmy Euronet Polska jeśli chcieliby Państwo aby to w obrębie nieruchomości do Państwa należących taki bankomat miał szansę się pojawić.

Edycja:
dzisiaj tj. 9 sierpnia 2019 r. otrzymaliśmy również odpowiedź z firmy IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA z informacją, iż propozycja lokalizacji bankomatu, a zaproponowaliśmy miejscowość Rudawę bez wskazywania konkretnej nieruchomości, została przekazana zgodnie z kompetencją osobie decyzyjnej.

wtorek, 6 sierpnia 2019

Prośba do misji dyplomatycznych o pomoc w odnalezieniu dokumentu lokacyjnego Rudawy


W dniu 5 sierpnia 2019 r. Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" zwróciło się do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Szwecji i do Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce o pomoc
w odnalezieniu aktu lokacyjnego miejscowości Rudawa na prawie magdeburskim. 

Docelowo także, o podjęcie działań, które by doprowadziły do powrotu pozostałych dóbr kultury jakie mogły zostać zagrabione z Rudawy podczas siedemnastowiecznych wojen Szwecji
z Rzeczpospolitą. 

Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że od pewnego momentu temat musiałby być kontynuowany przez zainteresowane władze samorządowe i na poziomie stricte międzyrządowym. 
Nasze działanie niech będzie zaczynem. 

Kwestią zajęliśmy się zaraz po jej podniesieniu przez mieszkańca Rudawy - któremu bardzo dziękujemy za owe zgłoszenie - w rozmowie z prezesem naszego stowarzyszenia. 

(Treść pism jakie wysłaliśmy do misji dyplomatycznych zamieściliśmy w zakładce
pn. "Sprawy")

niedziela, 4 sierpnia 2019

Podsumowanie Święta Rudawy


Podsumowanie Święta Rudawy czyli 555 rocznicy ponownego potwierdzenia lokacji Rudawy 
na prawie magdeburskim 

(Za: rudawa.org.pl)

poniedziałek, 29 lipca 2019

Dzień pierwszy Święta Rudawy


A tutaj relacja z pierwszego dnia Święta Rudawy czyli 555 rocznicy ponownego potwierdzenia lokacji Rudawy na prawie magdeburskim (w tytule artykułu prawidłowa nazwa drugiej z miejscowości to oczywiście Pisary)

(Za: dziennikpolski24.pl z dnia 28 lipca 2019 r., Autor tekstu i fotografii: Barbara Ciryt)
 https://dziennikpolski24.pl/swieto-rudawy-grali-mecze-rudawa-psary-oraz-panny-kontra-mezatki/ar/c1-14308331

piątek, 26 lipca 2019

O Rudawie tuż przed Świętem Rudawy ...
 (Za: dziennikpolski24.pl z dnia 26 lipca 2019 r., Autor tekstu i fotografii: Barbara Ciryt)

https://dziennikpolski24.pl/rudawa-i-jej-tajemnicze-dzieje-tu-mieszkali-i-goscili-ciekawi-ludzie/ar/c1-14306799

poniedziałek, 15 lipca 2019

ŚWIĘTO RUDAWY, 555 Lat POTWIERDZENIA Lokacji na prawie magdeburskim


Jesteśmy wielce ukontentowani, że władze absolutnie wszystkich szczebli samorządu terytorialnego upamiętnią 555 rocznicę potwierdzenia lokacji Rudawy na prawie magdeburskim. 

Przypominającą ustanowienie w miejscowości Rudawa pierwszych na jej terenie instytucji samorządowych. Nasza satysfakcja jest tym większa, że publiczny dyskurs o rocznicy wyłonił się z szeregów 
Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" 


(kopia załączonego pliku za: rudawa.org.pl)

 https://i2.wp.com/mrandree.nazwa.pl/rud/wp-content/uploads/2019/07/swieto-rudawy_1.jpg?w=724

czwartek, 11 lipca 2019

Osobą, która dokonała pomówień po wywiadzie, jest ...

Screen, posta z dnia 10 lipca 2019 r. stanowiąca wypowiedź Pana Jarosława Wojtasika prezesa Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl".

Prezentowana wypowiedź została w dniu 10 lipca 2019 r. zamieszczona w grupie "Rudawa i Gmina Zabierzów", w serwsie społecznościowym "Facebook".
Z treści dowiadujemy się kim jest o osoba, która dokonała pomówień po wywiadzie udzielonym przez prezesa naszego Stowarzyszenia gazecie gminnej "Znad Rudawy".
wtorek, 25 czerwca 2019

Echa pomówień nadesłanych przez gminnego polityka


Screen, posta z dnia 23 czerwca 2019 r. autorstwa Pana Jarosława Wojtasika - Prezesa Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" -  zamieszczonego przez nas w obrębie profilu stowarzyszenia w serwisie społecznościowym Facebook.com. Screen ten zamieściliśmy także w dniu 25 czerwca 2019 r. na naszym  koncie w serwisie społecznościowym Twitter.com.


piątek, 21 czerwca 2019

Wywiad w gazecie "Znad Rudawy", przełomowy dla miejscowości Rudawa


Za zgodą redakcji miesięcznika gminy Zabierzów - Znad Rudawy,  prezentujemy skan
wywiadu z panem Jarosławem Wojtasikiem, prezesem Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", 
który się ukazał w czerwcowym numerze tej gazety. Uważamy, że treść poniżej zaprezentowanego wywiadu stanowi zasadniczy przełom w publicznym dyskursie o miejscowości Rudawa, jej okolicach 
oraz obecnej gminie Zabierzów.


/Za:  Znad Rudawy miesięcznik gminy Zabierzów, czerwiec 2019 nr 06 (243), ss. 4 - 8/
Plik do ściągnięcia w formie .pdf został zamieszczony pod adresem:
KLIK

Kliknięcie w poniższy skan powiększa obraz


piątek, 7 czerwca 2019

Nasza Metropolia


Przy okazji 555 lecia odnowienia przyznanych jeszcze wcześniej bo prawdopodobnie w połowie XIV wieku praw magdeburskich miejscowości Rudawa, przypomnimy o umiejscowieniu naszej - Rudawy i całej Ziemi Rudawskiej, tak wtedy jak i dzisiaj - Metropolii: to pierwsza panorama Krakowa. Wraz z naniesionymi w jej obrębie Kazimierzem i Kleparzem tworzącymi z Krakowem Trójmiasto. Na miedziorycie zaznaczono również osady: Stradom, Dębniki, Prądnik oraz Łobzów ze znajdującą się na jego terenie królewską rezydencją - Pałacem w Łobzowie (Za: polona.pl, Aut. domniemany miedziorytu: Georg Braun)

 https://polona.pl/item/cracovia-metropolis-regni-poloniae,Mzk2NTc4OTM/0/#info:metadata

Tutaj zaś, opis szczegółowy miedziorytu (Kraków 1618 by Barbara Majewska i Małgorzata Tomaszewska is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe License, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/): http://blog.polona.pl/2016/07/krakow-1618/

środa, 5 czerwca 2019

Ogłoszenie! To 555 rocznica potwierdzenia praw dla Rudawy


Ogłaszamy jako pierwsi 😊: wygląda na to, 
że mamy w 2019 r. dokładnie 555 rocznicę POTWIERDZENIA praw magdeburskich 
dla RUDAWY

środa, 29 maja 2019

Pokonkursowa prezentacja prac fotograficznych

Prezentujemy niniejszym prace zgłoszone do Konkursu Fotograficznego 
pt. "Foto Dolinki Krakowskie" (AD 2019).  

Po zakończeniu konkursu prace zostały również zaprezentowane na łamach gazety
"Znad Rudawy" miesięcznika gminy Zabierzów,  w numerze 04 (241) kwiecień 2019.

Porządek następujący od lewej strony: imię i nazwisko Autora, tytuł pracy. 
Kolejność zamieszczonych fotografii, alfabetyczna, wg nazwisk Autorów.

***

(Po kliknięciu w zdjęcie nastąpi jego powiększenie)
 Filip Gędłek, "Wodospad Szum - Dolina Będkowska"
 Anna Korzonek, "Dolina Kobylańska"
Anna Maria Pląder, "Wąwóz Bolechowicki w jesiennej odsłonie"


środa, 22 maja 2019

Wystąpienie w sprawie petycji dotyczącej budowy obwodnicy Zabierzowa i KochanowaW sprawie petycji wystosowanej przez organizacje i środowiska mieszkańców, a dotyczącej realizacji inwestycji drogowych w miejscowości Rudawa w związku z budową obwodnicy Zabierzowa
i Kochanowa,

głos zabrał w dniu 12 maja br. podczas zebrania wiejskiego w Rudawie prezes naszego stowarzyszenia Pan Jarosław Wojtasik wyrażając opinię, że nie da się nie zauważyć, iż petycja została zlekceważona,  ponieważ na petycję nie odpowiedziała większość jej adresatów.

Prezes Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"  w nawiązaniu do wypowiedzi, w której postulowano zbieranie podpisów pod kolejną petycją w tej samej sprawie ale tym razem składanych przez mieszkańców a nie przez organizacje, przypomniał, że adresaci petycji doskonale znają jej treść  i wedle słów Pana Jarosława Wojtasika "wiedzą oni o co chodzi  sygnatariuszom petycji". Dlatego też według przewodniczącego stowarzyszenia,  ponowne zbieranie podpisów będzie działaniem nonsensownym a nazwał takie potencjalne działanie "kolokwialnie, robotą głupiego".

Pan Jarosław Wojtasik wyraził zdecydowany sprzeciw dla  ponowienia akcji zbierania podpisów pod omawianą petycją, określając  ewentualne ponowne ich zbieranie krokiem wstecz. Stwierdził, iż podjęcie takiej akcji, zostanie odebrane  przez decydentów jako oznaka słabości sygnatariuszy petycji.

Oznajmił, że cofać się już nie można z tych pozycji, które zajęliśmy a każdy krok wstecz to punkt, w którym już byliśmy.

Wyjaśnił mieszkańcom, że powinni się  przygotować na rozwój wydarzeń również i taki, w którym  przyjdzie nam, mieszkańcom podjąć działania jeszcze bardziej zdecydowane niż dotąd, takie jak blokada drogi krajowej nr 79. Treść przywołanej petycji jest bowiem sformułowana z użyciem słów zdecydowanych. Tak więc następny nasz krok może być tylko dalej idącym.  Nawet, jeśli przed nami znajduje się już tylko mur.

Przemawiający poinformował,  że nie wie czy do podjęcia działania ostatecznego, na przykład do  blokady drogi krajowej nr 79 przez mieszkańców dojdzie ("może nie, a może tak") ale decydenci muszą o gotowości mieszkańców do przyjęcia takiej zdecydowanej postawy  wiedzieć już dziś.  

Należy  decydentom uświadomić  tę gotowość  (poinformować o niej choćby i na najbliższym planowanym spotkaniu mieszkańców Rudawy z ministrem infrastruktury w Rządzie RP Panem Andrzejem Adamczykiem).

Prezes Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w swoim wystąpieniu przypomniał także sprawę wciąż nie rozwiązanego problemu  braku wind osobowych w przejściu podziemnym w obrębie przystanku kolejowego  Rudawa PKP (dawnej stacji Rudawa PKP).  Oznajmił, iż  przystanek ten jest jedynym pośród obecnie modernizowanych przystanków i stacji pomiędzy Krakowem a Krzeszowicami a nie posiadającym takiego rozwiązania technicznego.

Przypomniał o tablicy informującej o tym, że  przedmiotowe przejście podziemne zostało wybudowane przy udziale środków Unii Europejskiej, która to według prezesa stowarzyszenia "ponoć reprezentuje" jak to określił, "pewne wartości" (w domyśle, chodzi o  zabezpieczenie dobra osób niepełnosprawnych, starszych, schorowanych).

Nad peronami rudawskiego dworca kolejowego usytuowano bowiem wspomnianą unijną tablicę informacyjną  a  z drugiej strony bo pod ziemią, w przejściu podziemnym pod peronami wyrosły schody, które mówca nazwał patrząc z perspektywy osób korzystających - Alpami.
  
Kończąc wystąpienie, poprosił zgromadzonych aby cały czas monitorowali kwestię braku wind osobowych w obrębie przystanku Rudawa PKP.sobota, 4 maja 2019

Międzynarodowy Dzień Strażaka


Straż Pożarna ma w życiu miejscowości wielkie znaczenie. 
W Dzień Strażaka Życzymy Paniom i Panom Strażakom powrotów z akcji 
w niezmienionym składzie i Dziękujemy za Waszą służbę!

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Korespondencja w związku z petycją w sprawie inwestycji drogowych w Rudawie (dotyczy budowy obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa)

Zamieszczamy skany (foto), korespondencji,

która w nawiązaniu do petycji organizacji i środowisk mieszkańców z dnia 5 stycznia 2019 r. "w sprawie realizacji inwestycji drogowych w miejscowości Rudawa w związku z budową obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa" została przez Adresatów petycji skierowana do sygnatariuszy petycji w tym do Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" na adres wskazany przez nas sygnatariuszy jako korespondencyjny.

Oprócz pisma, którego nadawcą jest Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów reprezentujący Radę Gminy Zabierzów oraz listu otrzymanego z Rady Powiatu w Krakowie (zamieścimy kiedy będziemy w posiadaniu skanu) na petycję pozostali jej Adresaci nie tylko nie odpowiedzieli w ustawowym terminie - naruszając tym samym obowiązek odpowiedzi na petycję określony w art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach - ale nie odpowiedzieli w ogóle.

Otrzymanych bowiem pism, których skany (foto) prezentujemy poniżej nie możemy, oprócz przywołanych tutaj wyjątków, traktować jak odpowiedzi na naszą petycję.

Pisma jakie otrzymaliśmy przecież tylko do wiadomości, są w istocie jedynie dowodem na obieg dokumentacji w sprawie, dokonywany pomiędzy samymi urzędami.

W petycji oprócz żądań jako sygnatariusze zawarliśmy konkretne pytania. Do dziś nie mamy na te pytania odpowiedzi.

***
Przypominamy tutaj, wszystkich Adresatów przedmiotowej petycji złożonej przez organizacje i środowiska mieszkańców w sprawie realizacji inwestycji drogowych w Rudawie w kontekście budowy obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa:

PAN ANDRZEJ ADAMCZYK MINISTER INFRASTRUKTURY

PAN TOMASZ PAŁASIŃSKI DYREKTOR GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE

RADA POWIATU W KRAKOWIE

PAN WOJCIECH PAŁKA STAROSTA KRAKOWSKI

RADA GMINY ZABIERZÓW

PANI ELŻBIETA BURTAN WÓJT GMINY ZABIERZÓW

 --------------------------------------------------------------------------

niedziela, 21 kwietnia 2019

Nadzieja


Jezus Zmartwychwstał. Wesołych Świąt!

środa, 17 kwietnia 2019

Reprezentacja w Wielkim Sprzątaniu Rudawy ...


Odnotujemy, że w dniu 13 kwietnia br. w organizowanej przez władze sołeckie Rudawy i Ochotniczą Straż Pożarną w Rudawie, akcji Wielkiego Sprzątania Rudawy, aktywnie pośród ponad trzydziestu osób sprzątających, uczestniczyła Członkini naszego stowarzyszenia godnie nas reprezentując 😊

poniedziałek, 4 marca 2019

Sukces! Jest Paczkomat w Rudawie

Miło nam powiadomić, że starania Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" podjęte przy współpracy z mieszkańcami oraz z Właścicielami Centrum Motoryzacyjnego MOSUR, o usytuowanie Paczkomatu InPost  w Rudawie - zakończyły się sukcesem. W zakładce "Sprawy", udostępniliśmy treść wniosków składanych w tej materii przez stowarzyszenie. Od dziś Zaproszamy do korzystania z Paczkomatu oznakowanego jako RUA01N usytuowanego w Rudawie ul. Legionów Polskich 30 na stacji paliw MOSUR. Składamy słoneczne 🌞 podziękowania osobom zangażowanym w tę sprawę i jej kibicującym. A Firmie "InPost" za zainteresowanie i zainwestowanie.


                                                                    (Foto: własne)


                                                       
                                                                 (Screen za: inpost.pl)

sobota, 2 marca 2019

Schron w Rudawie - nie ma powodów do zaniepokojenia

Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" otrzymało w dniu 1 marca br. zawiadomienie o trwających pracach budowlanych w obrębie jednej z rudawskich prywatnych posesji, na której znajduje się poniemiecki schron z okresu II Wojny Światowej (nie ten odrestaurowany, ale również położony okolicach osiedla bloków).  

Podkreślić należy, że wiadomo w tej chwili, iż alarm nie jest z rodzaju czerwonych. Naruszony bowiem i przeniesiony w pobliże schronu jego fragment - jest cześcią prac ... zabezpieczających. 

Właściciel nieruchomości, okazało się, współpracuje w zakresie zabezpieczenia prac z Małopolskim Stowarzyszeniem Miłośników Historii „Rawelin”, o czym Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" dowiedziało się dzisiaj od Przedstawiciela "Rawelin". Prawdopodobnie, w sąsiedztwie schronu wzniesione zostaną przez właściciela działki obiekty budowlane. 

Podejmując interwencję, w międzyczasie bo jeszcze nie wiedząc jak się sprawy mają, o widocznych przy omawianym schronie pracach budowlanych  powiadomiliśmy sołtysa Rudawy, który przybył na miejsce i podjął decyzję o poinfomowaniu w najbliższy poniedziałek Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o tej sprawie. 

Cieszymy się, że na dziś, nic złego sie nie dzieje, natomiast dużo dobrego. Jest dobra wola właściciela posesji, w obrębie której położony jest schron. Jest szybka reakcja mieszkańców, organizacji i władz. A obiekt ów znajdzie się pod opieką instytucji, która w sposób profesjonalny zajmuje się ratowaniem tych okruchów historii, które jeszcze po niej pozostały.

sobota, 23 lutego 2019

POMOC DLA ARTURA PAPIEŻA!

Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" zwraca się z wielką prośbą i apelem do osób dobrej woli oraz do instytucji i firm, w sprawie udzielenia wsparcia Arturowi Papieżowi. Pilnie potrzebujący pomocy dwunastolatek jest synem pracownika Poczty Polskiej - Pana listonosza, znanego doskonale naszej lokalnej społeczności, dla której jest osobą niezmiernie ważną przez co rodzina Pana listonosza i Artura staje się istotną nas częścią i osobami nam nieobojętnymi to jest w Rudawie, Młynce i pozostałych miejscowościach Ziemi Rudawskiej. Z innych informacji dostępnych publicznie wiemy, że dla chłopca, który jest już po kilku operacjach kardiochirurgicznych, jedyną nadzieją jest klinika w Belgii. Potrzeba na to około 8 tysięcy Euro. Prosimy o pomoc dla potrzebującego i dokonywanie wpłat na konto fundacji na rzecz dzieci z wadami serca, której Artur Papież jest podopiecznym: http://www.corinfantis.org/zbiorki-aktywne-menu/zbiorki-aktywne-rehabilitacja/779-artur-papiez

czwartek, 21 lutego 2019

Zakończenie Konkursu Fotograficznego pt. "Foto Dolinki Krakowskie"


Zważając na kwestie, które zostały  podniesione publicznie podczas dyskusji prowadzonej w obrębie profilu facebookowego Organizatora Konkursu, dotyczące podjęcia przez Organizatora Kokursu  decyzji o prolongowaniu Konkursu, a po przedyskutowaniu raz jeszcze przez Organizatora Konkursu przedmiotowej tematyki i przy tym przyznając, że niektóre zapisy znajdujące się po wprowadzonych zmianach w Regulaminie Konkursu mogą budzić  kontrowersje, Organizator Konkursu zdecydował się na zakończenie trwania Konkursu z datą określoną Regulaminem Konkursu sprzed jego prolongaty. 

Konkurs wg stanu na dzień 14 lutego br. pozostaje więc  nierozstrzygnięty, a wszyscy Uczestnicy Konkursu tj. trzy osoby, otrzymają symboliczne upominki. Czwarta z osób, która zamieściła pracę konkursową w miejscu określnym Regulaminem Konkursu,  nie spełniła pozostałych wymogów a określonych w ust. 2 pkt 5-7  Regulaminu Konkursu tj. nie spełniła wymogów formalnych uczestnictwa w Konkursie, przede wszystkim, nie dokonując zgłoszenia swojej pracy do Konkursu oraz naruszyła zapis zawarty w ust. 14 tegoż Regulaminu a dotyczący braku dopuszczalności głosowania na swoją pracę konkursową, przez autora tejże pracy.  

Wszystkim Uczestnikom Konkursu Fotograficznego 
pt. "Foto Dolinki Krakowskie"
 składamy serdeczne podziękowania za udział 
w tym projekcie.

piątek, 1 lutego 2019

PACZKOMAT będzie w Rudawie

Miło nam poinformować, że w związku z działaniami podjętymi przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl",  w Rudawie usytuowany zostanie PACZKOMAT😊. W zakładce "Sprawy", udostępniliśmy treść wniosków składanych w tej materii przez stowarzyszenie.

Wniosek do firmy "Mosty Katowice" dotyczący obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa

Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" korespondencją z dnia 10 stycznia 2019 r. przesłało do firmy "Mosty Katowice" będącej wykonawcą dokumentacji projektowej dla obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa wniosek w sprawie realizacji inwestycji drogowych "zabezpieczających dobro mieszkańców Rudawy i mieszkańców miejscowości z Rudawą sąsiadujących". Więcej, w zakładce "Sprawy" ...

środa, 30 stycznia 2019

Petycja w związku z obwodnicą Zabierzowa i Kochanowa, w sprawie realizacji inwestycji drogowych

Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" jest zaangażowane w działania wspólne organizacji oraz przedstawicieli mieszkańców Rudawy i sąsiednich miejscowości, w sprawie realizacji inwestycji drogowych w miejscowości Rudawa w związku z budową obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa.
Efektem współpracy jest petycja do władz i urzędów, o której więcej w zakładce "Sprawy".

niedziela, 27 stycznia 2019

Konkurs Fotograficzny: "Foto Dolinki Krakowskie"

Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" ogłosiło konkurs fotograficzny związany z Dolinkami Krakowskimi. Więcej tutaj (Klik).

poniedziałek, 7 stycznia 2019

Przypomnienie o temacie Paczkomatu InPost w Rudawie

Dzisiaj, tj. 7 stycznia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedzi na korespondencję wysłaną w formie elektronicznej, Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" skierowało do Firmy InPost S.A. kolejne pismo w sprawie usytuowania w miejscowości Rudawa Paczkomatu InPost. Więcej w zakładce pn. "Sprawy".

piątek, 4 stycznia 2019

Szansa na przystanki MPK dla mieszkańców Niegoszowic

Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" otrzymało odpowiedź na pismo z dnia 19 listopada 2018 r., wysłane w dniu 21 listopada 2018 r. do Urzędu Gminy Zabierzów w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Niegoszowic, w którym do czasu podjęcia pożądanych działań docelowych - zaproponowało podjęcie rozwiązań tymczasowych. Więcej w zakładce pn. "Sprawy".

środa, 2 stycznia 2019

Odpowiedź na wniosek w sprawie zamkniętej dla dzieci i młodzieży, świetlicy środowiskowej w Niegoszowicach

Na zakończenie ubiegłego roku Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl"otrzymało odpowiedź na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który w ww. sprawie przesłało w dniu 13 grudnia 2018 r. do Urzędu Gminy Zabierzów. Więcej, w zakładce pn. "Sprawy".

wtorek, 1 stycznia 2019

Udanego dla nas Wszystkich, 2019 roku!