Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
środa, 15 września 2021

Szantaż, działanie na szkodę - czyli odpryski sprawy dotyczącej postulatu wykupienia zabytkowego terenu w Pisarach

 

Screen treści posta, którego w dniu 15 września2021 r. udostępniliśmy na  naszej stronie internetowej w obrębie serwisu społecznościowego Facebook. Autorem posta jest przedstawiciel Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl":


Niezrozumiałe zarzuty wobec Stowarzyszenia

 

Publikujemy tę informację, zagadnienia i odpowiedzi bo wiemy, że może z braku zrozumienia funkcjonowania organizacji pozarządowych czy też dostatecznych danych albo z jakichś innych nieznanych powodów czynione są nam zarzuty, że: 
 
ZAJMUJEMY SIĘ SPRAWAMI NIE TYLKO RUDAWY, WYKRACZAMY POZA ZAKRES JAKIEGO NIE POWINNIŚMY PRZEKRACZAĆ
 
Najważniejsze: to my i tylko my ustalamy jaki jest nasz zakres działania. Został on oficjalnie zaakceptowany przez organy władzy sądowniczej państwa polskiego.
 
Pojęcie „Ziemia Rudawska” to według naszej statutowej ale nie tylko naszej definicji obszar szerszy niż pojęcie „Rudawa” a zlokalizowany również wokół Rudawy i historycznie powiązany z tą miejscowością. Według naszego statutu terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Rudawa i pozostałych miejscowości gminy Zabierzów oraz gmin Krzeszowice, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Liszki. 
 
W innych miejscowościach niż Rudawa działamy tym bardziej jeśli kwestie tamtejsze nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie miejscowości Rudawa. 
 
JESTEŚMY OSOBAMI WIRTUALNYMI I ANONIMOWYMI
 
Jesteśmy osobami realnymi. Podpisujemy się nie tylko nazwą Stowarzyszenia pod każdą akcją, w której bierzemy udział ale imionami i nazwiskami naszych przedstawicieli statutowych. Działając w Stowarzyszeniu, spotykamy się w realnym świecie z innymi realnymi osobami. 
 
Wedle naszego statutu Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez uczestniczenie w społeczeństwie informacyjnym a w szczególności z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Dziś, w dwudziestym pierwszym wieku świat wirtualny jest po prostu uzupełnieniem rzeczywistości. 
 
Organizacja pozarządowa nie musi się wykazywać obrazkami z placów budowy aby udowodnić, że coś robi, istnieje realnie. Mylne ma spojrzenie jeśli ktoś uważa, że wyręczać będziemy działaniami władze gmin, miast, radnych, urzędy w pełnionych przez nich obowiązkach. My mamy patrzyć na ręce władzy i przypominać jej do czego została powołana. Nasze cele statutowe wykonujemy między innymi poprzez obecność w debacie publicznej, artykułowanie opinii Stowarzyszenia w sprawach publicznych.
 
MOŻE SIĘ WYDAWAĆ, ŻE PODSZYWAMY SIĘ POD GŁOS MIESZKAŃCÓW LUB SIĘ WYPOWIADAMY W IMIENIU WŁADZ SOŁECTW
 
Nie odpowiadamy za to co się komu wydaje. Raz jeszcze odsyłamy do treści punktu poprzedniego, gdzie wyjaśniamy jakimi podpisami sygnujemy nasze działania. 
 
Przy tym jak każda organizacja pozarządowa mamy własne cele statutowe i te cele urzeczywistniamy. A to oznacza, że nie wypełniamy oczekiwań i pomysłów władz tylko wprowadzamy w życie przyjęte przez nas koncepcje. Działamy więc z woli własnej ale też i na wniosek mieszkańców prowadzimy poczynania pro publico bono w imieniu tych mieszkańców jeśli uznamy, że w danej sprawie powinniśmy albo jesteśmy w stanie pomóc. 
 
Realizujemy cele statutowe nie pobierając na działalność ani grosza z kasy publicznej czyli z Twoich pieniędzy. Tak więc wszystko co robimy oznacza, że to robić chcemy ale nie oznacza, że to robić musimy. Nie mamy też sponsorów, jesteśmy niezależną od nikogo organizacją. Poświęcamy za darmo swój prywatny czas.