Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
wtorek, 25 grudnia 2018

Święta Bożego Narodzenia!Wszystkim naszym czytelnikom
oraz członkom i sympatykom 
Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Życzymy Bożych Błogosławieństw.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

sobota, 22 grudnia 2018

Spotkanie w sprawie obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa

W dniu 19 grudnia 2018 r. w budynku zabierzowskiego Urzędu Gminy, Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" uczestniczyło w zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie i firmę Mosty Katowice Sp. z o.o. informacyjno konsultacyjnym spotkaniu dla mieszkańców Rząski, Brzezia, Zabierzowa, Bolechowic, Więckowic, Kobylan, Brzezinki, Kochanowa, Niegoszowic, Nielepic, Rudawy dotyczącym budowy obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa w ciągu drogi krajowej nr 79. 

Po części prezentacyjnej projektu i omówieniu przez prowadzących spotkanie wybranych rozwiązań projektowych,  nastapiła dyskusja. Zakładamy, że została ona szeroko omówiona w innych miejscach przez osoby uczestniczące w tymże spotkaniu. 

Tutaj wspomnimy, że jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Pan Jarosław Wojtasik - w imieniu  Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl". Podkreślił, iż w projekcie nie ujęto rozwiązań zabezpieczających mieszkańców miejscowości Rudawa, Nielepice i Młynka przed ruchem drogowym o wysokim natężeniu, który będzie generowała obwodnica Zabierzowa i Kochanowa, a której wjazd i wyjazd planowane są w Rudawie. Zauważył, że wymienione wyżej miejscowości znajdą się w kleszczach drogowych pomiędzy z jednej strony obwodnicą Zabierzowa i Kochanowa będącą realnie, naturalnym przedłużeniem Północnej Obwodnicy Krakowa a autostradą A4 wraz z jej zjazdem w Rudnie. Stwierdził, że mechanizmem zabezpieczającym mieszkańców przed nadchodzącym, zintensyfikowanym ruchem pojazdów winny być takie rozwiązania drogowe jak ronda, skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, (oczywiście również, znaki drogowe).

Jako przykład ewidentnych podstawowych miejsc, gdzie winno być zastosowanie postulowanych rozwiązań zabezpieczających, dyskutant wymienił w pierwszej kolejności punkt stanowiący wjazd do centrum Rudawy czyli zbieg drogi krajowej nr 79 z ulicą Wyspiańskiego w Rudawie, jak również wjazd z drogi krajowej nr 79 do Nielepic i do Młynki.  Pan Jarosław Wojtasik zaznaczył, że nakreśla problem  a Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" złoży formalny wniosek z uwagami czy postulatami w omawianej sprawie.

czwartek, 20 grudnia 2018

Spotkanie pod choinką w Rudawie


W dniu 16 grudnia 2018 r.  na zaproszenie  Proboszcza Parafii
pw. Wszystkich Świętych w Rudawie - Księdza Kanonika Andrzeja Badury, Sołtysa Rudawy - Pana Marcina Cieślaka, Rady Sołeckiej Rudawy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie,
  
Prezes Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" - 
Jarosław Wojtasik uczestniczył 
 w "IV Spotkaniu pod Choinką  🌲 w Rudawie". 

Za pomocą tej strony
składamy Organizatorom podziękowanie za możliwość w osobie 
naszego reprezentanta, wzięcia udziału
w tak miłej 😊  imprezie
a wyrażamy szacunek dla wszystkich osób, które ciężko pracowały nad tym, 
aby spotkanie się odbyło.

czwartek, 13 grudnia 2018

Wniosek w sprawie zamkniętej dla dzieci i młodzieży, świetlicy środowiskowej w Niegoszowicach

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z tego zakresu, Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" przesłało w dniu 13 grudnia 2018 r. do Urzędu Gminy Zabierzów. Więcej, w zakładce pn. "Sprawy".

poniedziałek, 3 grudnia 2018

Odpowiedź Zarządu Dróg Miasta Krakowa na wnisek o skomunikowanie autobusowe Niegoszowic


W dniu 3 grudnia 2018 r. Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" otrzymało z Zarządu Dróg Miasta Krakowa (d. ZIKiT) odpowiedź (więcej w zakładce pn. "Sprawy") na nasz wniosek, dotyczący organizacji publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Niegoszowic. Mieszkańcy tej miejscowości nie mają bowiem na jej terenie możliwości, skorzystania z autobusów należących do krakowskiego MPK.  Z treści otrzymanego pisma jednozncznie wynika, że potencjalny ruch w opisywanej sprawie należy do Urzędu Gminy Zabierzów. Równocześnie, oczekujemy na odpowiedź Urzędu Gminy Zabierzów na ww. wniosek.