Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
środa, 24 marca 2021

Precyzujemy jeszcze... Sprawa rezolucji Rady Gminy Zabierzów wzywającej do zakazu palenia węglem i drewnem

Ponieważ wiadomo nie od dziś, że tytuł :) materiału prasowego idzie w świat, chcemy ten poniższy tytuł znajdujący się w miejscu, do którego kierujemy linkiem doprecyzować. 

Jesteśmy bowiem przeciwni całkowitemu zakazowi palenia węglem i drewnem i warunkujemy palenie węglem i drewnem, ekologicznymi kryteriami zapisanymi w od niedawna obowiązującej uchwale antysmogowej/programie ochrony powietrza. 

Przywołane tu stanowisko zajmowaliśmy już wtedy a zwłaszcza wtedy gdy się dowiedzieliśmy z publicznych oficjalnych i powszechnie dostępnych wypowiedzi, że prezydium gminy Zabierzów (czyli Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów) wprowadziło do projektu rezolucji wzywającej do zakazu palenia węglem: zakaz palenia drewnem. 
 
I taka rzeczywistość czyli tematyka nie tylko węgla ale i drewna ma odzwierciedlenie w tytule wspomnianej rezolucji opublikowanym dla porządku obrad najbliższej, XXVI sesji Rady Gminy Zabierzów. 
 ----------
Link do materiału prasowego:

niedziela, 21 marca 2021

O naszym stanowisku w sprawie rezolucji Rady Gminy Zabierzów, postulującej zakaz spalania węgla i drewna na obszarze gminy Zabierzów

Sprawa rezolucji Rady Gminy Zabierzów, adresowanej do Marszałka Województwa Małopolskiego, dotyczącej wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie węgla i drewna na obszarze gminy Zabierzów.

__________

Stanowimy jak dotąd jedyną organizację pozarządową z terenu gminy Zabierzów i w ogóle jedyną, która się odważyła zająć stanowisko w tej sprawie odrębne niż władze terytorialne. Naszym zdaniem stanowisko wyważone.

Nasze stowarzyszenie świadomie nie uczestniczy w podziale samorządowych i państwowych środków dla organizacji pozarządowych, nie posiadamy również sponsorów i pewnie z tego względu możemy sobie pozwolić na prezentowanie poglądów, jakie sądząc po niektórych reakcjach wydają się być politycznie niepoprawnymi.

* Jesteśmy zwolennikami rozwiązań ekologicznych i dlatego popieramy obowiązującą dla województwa małopolskiego uchwałę antysmogową/program ochrony powietrza.

* Przypominamy, że prawo być powinno przewidywalne i stabilne, niezaskakujące obywatela.

* Wywracanie świeżo (sic!) przyjętego porządku prawnego to zmiana rewolucyjna a jak wskazuje historia, takie zmiany są nietrwałe.

* Zwracamy uwagę na wartość, która umyka ludziom i podmiotom podczas forsowania swoich idei. Jest nią umowa społeczna. Taką umową społeczną stała się dziś obowiązująca uchwała antysmogowa/program ochrony powietrza poprzedzona bardzo szerokimi konsultacjami społecznymi, do której zapisów uwagi złożyło pośród innych podmiotów 113 ze 182 gmin województwa małopolskiego. Następnie umowa została zawarta.

Pytania retoryczne. Jeśli umowę można wywrócić znienacka i do góry nogami zaraz po jej zawarciu to po co taką umowę zawierać i jaka jest wiarygodność zawierającego umowę? Co się takiego w ciągu ostatnich kilku miesięcy wydarzyło co by uzasadniało próbę obalenia przyjętego kompromisu i w tak zaskakująco nagłym trybie?

Mieszkańcom pozostałych gmin województwa małopolskiego podpowiadamy obserwowanie opisywanego tutaj zdarzenia. Wkrótce się bowiem może okazać, że uchwała antysmogowa/program ochrony powietrza przyjęta dla województwa małopolskiego jest absolutną fikcją prawną a obywateli można tak po prostu bez żadnych z nimi konsultacji zaskakiwać nowym porządkiem. Opartym na porozumieniach zawartych ponad głowami tych obywateli.

piątek, 19 marca 2021

List otwarty do władz gminy Zabierzów o przestrzeganie porządku uchwały antysmogowej

 Przypominając o uchwale antysmogowej od niedawna obowiązującej w województwie małopolskim i apelując o przestrzeganie jej zapisów wystosowaliśmy w dniu 18 marca 2021 r. list otwarty do Pani Elżbiety Burtan Wójta Gminy Zabierzów i do Radnych gminy Zabierzów w sprawie planowanej przez władze gminy rezolucji dotyczącej całkowitego na terenie gminy Zabierzów zakazu palenia węglem z potencjalnym rozszerzeniem tego zakazu na palenie drewnem. Uchwała antysmogowa/program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego została przyjęta niecałe pół roku temu po szerokich i wysoce rozbudowanych konsultacjach społecznych a swoje uwagi do projektu uchwały złożyło pośród innych podmiotów, między innymi 113 gmin spośród 182 gmin województwa małopolskiego. Wypracowano konsensus a jest nim obowiązująca uchwała antysmogowa/program ochrony powietrza. Więcej w zakładce pn. "Sprawy".