Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
środa, 28 kwietnia 2021

Kolejna interwencja Wojewody Małopolskiego w związku z naszą kolejną skargą na Radę Gminy Zabierzów

 

Aby być ścisłym: skarżącym jest Stowarzyszenie czyli osoba prawna - nie osoba fizyczna. Nasze pismo to kolejna już skarga na Radę Gminy Zabierzów w sprawie petycji dotyczącej wykupu byłego parku i zespołu zabudowań dworsko folwarcznych w Pisarach. 
 
Jeszcze słowo w kwestii organów gminy: Przewodniczący Rady Gminy w ogóle nie jest jakimkolwiek organem i to przypomnienie zawarliśmy w naszej skardze. Analogicznie rzecz się ma z komisjami opiniującymi rady gminy. Naszą petycję adresowaliśmy do organu gminy Zabierzów jakim jest Rada Gminy Zabierzów. Jest to organ stanowiący i kolegialny a wszelkie rozstrzygnięcia w tym organie muszą zapadać w formie uchwały. 
 
Od blisko pół roku, pomimo działania dyscyplinującego Radę Gminy Zabierzów podjętego przez Wojewodę Małopolskiego nie otrzymaliśmy odpowiedzi w sprawie - od tej rady gminy łamiącej przywołane naszymi skargami zapisy ustawy o petycjach.
----------
(Screen zasadniczej części pisma skierowanego do Rady Gminy Zabierzów w imieniu Wojewody Małopolskiego a przesłanego do wiadomości naszego Stowarzyszenia. Całość korespondencji w sprawie opublikujemy w zakładce pn. "Sprawy")
 
 
  
 

piątek, 23 kwietnia 2021

Brzoskwinia - sprawa paczkomatu

 

Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" podjęło się pomocy mieszkańcom Brzoskwini w umiejscowieniu na terenie Brzoskwini paczkomatu InPost. Więcej tutaj: KLIK

 EDYCJA (5 maja 2021 r.):

Mamy info, że paczkomat w Brzoskwini zostanie na dniach, zamontowany! Dzieje się to niezależnie i zupełnie odrębnie od niniejszych naszych działań i w ogóle poza nimi i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni :) Kończymy tę akcję a wszystkim w niej biorącym udział serdecznie dziękujemy! Cieszymy się razem z Wami 😍

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Strategia rozwoju gminy - nasze postulaty

 

Zgłosiliśmy swoje postulaty w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 r.”

Skrótowo ujmując, uwagi nasze są w duchu decentralizmu wiejsko gminnego jakby nie zabrzmiało śmiesznie i pompatycznie to zdanie. Jest bowiem centralizm wiejsko gminny śmieszny i pompatyczny. I patologiczny, bowiem centralizm w ogóle, jest uznaną patologią ekonomiczną i społeczną.
 
Na przykładowych naszych postulatach wnosimy o zmianę strategii na taką, w obrębie której zamiast planów budowy nowych siedzib dla instytucji w miejscu gdzie te instytucje już mają siedziby nie uwłaczające godności charakteru instytucji a traktowanie tych planów jako zadania flagowego, 
 
powinno się według nas wznosić nowe siedziby oraz budynki filialne wspomnianych instytucji najpierw tam gdzie ich w ogóle nie ma. Dzisiaj, mieszkaniec ma do pokonania góry, lasy i kilka miejscowości aby wypożyczyć książkę z biblioteki albo skorzystać z podstawowej usługi medycznej. 
 
Naszymi postulatami wnoszonymi do rzeczonego długoletniego projektu strategii gminy jest między innymi oczekiwanie budowy lub utworzenia w Brzoskwini filii Gminnej Biblioteki Publicznej, budowy hali sportowo widowiskowej w Rudawie, unowocześnienia i rozbudowy budynku ośrodka opieki zdrowotnej w Rudawie.
 
Takie mamy przykładowe życzenia ale uznajemy je za preludium Waszych zgłoszeń do przywołanej strategii gminy. Konsultacje są dla Was mieszkańców i to Wasze uwagi mogą stanowić o przyszłym krajobrazie Waszej najbliższej okolicy. 
 
Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych (tu link prowadzący do strony urzędu gminy: https://www.zabierzow.org.pl/2021/03/30/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-strategii-rozwoju-gminy-zabierzow-do-2030-r/). Mamy czas do 4 maja bieżącego roku. Jeśli nie skorzystamy, zastanie nas kiedyś rzeczywistość, która jest odwrotnością zasady „nihil novi sine communi consensu” - nic o nas bez nas. Wszystko się wówczas stanie bez naszego udziału.
 
----------
(więcej w zakładce pn. "Sprawy")

sobota, 10 kwietnia 2021

O zabudowie dworsko folwarcznej i parku w Pisarach

 

Zapewne pamiętacie. Podejmując ważny temat, który się pojawił w dyskusjach mieszkańców na forum internetowym a dostrzegając na co dzień istotność rzeczy wystosowaliśmy do Rady Gminy Zabierzów petycję w sprawie nabycia przez gminę Zabierzów nieruchomości wchodzących w skład zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych w Pisarach i już po zakupie, podjęcia działań rewaloryzujących te nieruchomości w tym czynności na rzecz ochrony obiektów przyrodniczych - tam jest po prostu piękny park. 
 
Ponieważ mijały miesiące a nie otrzymaliśmy od Rady Gminy Zabierzów absolutnie żadnej informacji dotyczącej naszej petycji i uznając, że sprawa jest załatwiana przewlekle złożyliśmy na Radę Gminy Zabierzów do Wojewody Małopolskiego skargę a wojewoda uznał jej zasadność. Zwrócił przy tym uwagę Radzie Gminy Zabierzów na konieczność podejmowania wszelkich działań, mających na celu zapewnienie terminowego załatwiania tego typu spraw w przyszłości.
 
Kiedy już z komisji merytorycznych Rady Gminy Zabierzów spłynęły odpowiedzi związane z petycją, dowiedzieliśmy się z nich, że: 
 
Komisja Skarg, wniosków i petycji przegłosowała jednogłośnie odrzucenie naszej petycji.
 
Komisja Budżetu i Finansów również wypowiedziała się przeciwko omawianemu zakupowi, a jeden z członków tej komisji, z naszego punktu widzenia przysłowiowy jedyny sprawiedliwy wstrzymał się sprawiedliwie od głosu. 
 
Przed nami głosowanie w radzie gminy. Nie wiemy kiedy się ono odbędzie - wiemy na pewno, że rozstrzygnięcie kwestii tej petycji zrealizuje się nadal z naruszeniem prawa bo ustawowy termin na odpowiedź już dawno minął.
 
I mamy do Was Państwo radni gminy Zabierzów przesłanie. Znajdujemy się w takim punkcie dziejów, po przekroczeniu którego pojawia się równia pochyła, na której rozpędzonych wydarzeń już nikt nie zatrzyma. Nie podejmując próby uratowania obiektów, jakie przywołaliśmy w naszej petycji, na terenie po dworsko folwarcznym w Pisarach wyrosną osiedla mieszkaniowe, zapewne powstanie hipermarket, mogą się pojawić magazyny i zakłady produkcyjne... Charakter okolicy zmieni się bezpowrotnie, a Wy traficie wówczas na karty tej historii z efektem swojego braku działania podobnym jaki pozostał po dziewiętnastowiecznych krakowskich burzymurkach. 
 
Czy naprawdę usprawiedliwcie wówczas swoje sumienia i przekonacie świat uzasadnieniem, że nie było wystarczających środków na wykupienie tych sreber rodowych wiedząc, że społeczeństwo jest świadome sytuacji, w jakiej pokaźne środki finansowe potrafią się znaleźć dla inwestycji zupełnie nietrafionych (choćby i na przykładowy gminny projekt pod nazwą „Jurajski Raj”)? Zwłaszcza w czasach, w których w celu ratowania obiektów zabytkowych można pozyskiwać hojną pomoc zewnętrzną.
 
Uważamy, że gmina, a za tym słowem znajdują się przecież jej mieszkańcy, potrzebuje tego wyjątkowego starego szlachetnego parku i odrestaurowanych budowli historycznych. 
 
Jeśli nie jesteście przekonani bądźcie sprawiedliwymi i wstrzymajcie się od głosu. Jeżeli mocujecie się z decyzją bo funkcjonujecie pomiędzy klubowym kowadłem a młotem Waszego serca, które przypomina o wartościach wyższych niż partyjne zależności pamiętajcie, że życie szybko mija. Na koniec pozostają wspomnienia i żal do samego siebie, że czegoś się nie zrobiło choć była taka możliwość. 
 
---------------------------
(fotografia poglądowa)

 

 

niedziela, 4 kwietnia 2021

Refleksyjnych Świąt Wielkanocnych!

 

(Nowy Testament, List do Rzymian 10, 9): "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie".