Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
środa, 2 czerwca 2021

Podziękowania dla radnych gminy głosujących w sprawie naszej petycji...

 

Dziękujemy następującym radnym gminy Zabierzów biorącym udział w posiedzeniu Rady Gminy Zabierzów dniu 28 maja 2021 r., podczas którego przedsięwzięto uchwałę w sprawie naszej petycji zawierającej 
 
„żądanie podjęcia działań prowadzących do nabycia przez gminę Zabierzów nieruchomości wchodzących w skład zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych znajdujących się na terenie miejscowości Pisary oraz zabezpieczenia przez gminę Zabierzów środków finansowych z przeznaczeniem na rewaloryzację przedmiotowych nieruchomości nabytych już przez gminę Zabierzów i z przeznaczeniem na ochronę obiektów przyrodniczych znajdujących się w obrębie tych nieruchomości”
 
Pani Dorocie Kęsek - za udział w dyskusji podczas sesji rady gminy i naszym zdaniem głosowanie podczas tej sesji zgodne z interesem społeczności lokalnej;
 
Panu Grzegorzowi Wąsowi - za głosowanie podczas sesji rady gminy, naszym zdaniem zgodne z interesem społeczności lokalnej;
 
Panu Jerzemu Cywickiemu - za udział w dyskusji podczas sesji rady gminy i podczas głosowania zajęcie naszym zdaniem postawy nie szkodzącej interesowi społeczności lokalnej;
Panu Janowi Surówce - za zajęcie podczas głosowania na sesji rady gminy, naszym zdaniem postawy nie szkodzącej interesowi społeczności lokalnej; 
 
Panu Michałowi Korzonkowi - za zajęcie podczas głosowania na sesji rady gminy, naszym zdaniem postawy nie szkodzącej interesowi społeczności lokalnej; 
 
Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi, sołtysowi Pisar - za niegłosowanie na sesji rady gminy przeciwko naszej petycji, pomimo, że podczas posiedzenia komisji rady gminy opiniującej tę petycję Pan radny oddał głos przeciw przyjęciu żądań zawartych w naszej petycji. Wystąpienie Pana radnego Andrzeja Kaczmarczyka podczas przywołanej sesji rady gminy nie skłania nas jednakże do stwierdzenia, że Pan radny zaprezentował w swoim wystąpieniu postawę neutralną. 
 
W głosowaniu nie uczestniczyli radni, Pani Katarzyna Zielińska i Pan Andrzej Krawczyk. Pozostali a niewymienieni tutaj radni gminy Zabierzów głosowali przeciwko uwzględnieniu naszej petycji.
 
Po sesji rady gminy, na której się odbyło przedstawione głosowanie wiemy więc już jakiej treści odpowiedź otrzymamy. Nie posiadamy możliwości odwoławczej albo złożenia skargi na decyzję rady gminy.
 
Z jakichś powodów absolutna większość radnych gminy nie jest zainteresowana podejściem szczegółowym do problematyki. Podczas cytowanej sesji rady gminy operowano szacunkowymi kwotami ogólnymi odnoszącymi się do wartości całego omawianego obszaru i ustalanymi ad hoc podczas tejże sesji. 
 
W przestrzeni internetowej nie sposób przeoczyć co najmniej dwóch ogłoszeń dotyczących oferty sprzedaży działek zlokalizowanych w rzeczonym obszarze. Jedna z nich jest o charakterze komercyjnym a drugą działkę opisano jako teren z pozwoleniem (sic!) na budowę dziewiętnastu domów mieszkalnych. Rada Gminy Zabierzów takich informacji nie dostrzega. 
 
Milkniemy. O dawną zabudowę dworską i folwarczną w Pisarach wołać będą już tylko kamienie odpadające z jej ruin, później pozostający po niej piach a na koniec zawyje głucha cisza.
--
(fotografia poglądowa)
 
 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.